Na obsah stránky

ENDE
 

Pro zájemce o zaměstnání

Sledovat pracovní nabídky
E-mail:
Dosažené vzdělání:
Pracovní pozice, o které mám zájem:

odbor ekonomický

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
asistent/ka vedoucího odboru úředník8
ekonom-rozpočtářúředník9
ekonom/ka-rozpočtář/kaúředník9
metodik/metodička daníúředník9
metodik/metodička inventarizaceúředník9
metodik/metodička účetnictví hospodářské činnostiúředník9
metodik/metodička účetnictví příspěvkových organizacíúředník9
referent/ka fakturaceúředník7
samostatný/ná odborný/ná referent/ka poplatků úředník8
samostatný/ná účetní úředník8, 9
vedoucí odboru ekonomickéhovedoucí úředník11
vedoucí oddělení finančního hospodařenívedoucí oddelení10
vedoucí oddělení rozpočtuvedoucí oddelení10

odbor kancelář starosty

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
asistent/ka úředník8
asistent/ka uvolněného předsedy kontrolního výboru ZMČ P-11úředník8
asistent/ka dlouhodobě uvolněného zástupce starosty městské části Praha 11úředník8
asistent/ka uvolněných členů ZMČúředník8
asistent/ka vedoucího odboru úředník9
právník/právničkaúředník10
redaktor/ka zpravodaje MČúředník9
redaktor/ka zpravodaje MČzaměstnanec9
samostatný odborný referent organizačního odděleníúředník8
samostatný odborný referent pro oblast dotací a participativního rozpočtuúředník10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka a administrativní pracovník/ceúředník8
samostatný/ná odborný/ná referent/ka IKúředník8
samostatný/ná odborný/ná referent/ka krizového řízení úředník8, 9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka vymáhání pohledávek úředník8
samostatný/ná referent/ka a administrativní pracovník/ceúředník7
samostatný/ná referent/ka oddělení organizačního úředník8
tiskový/vá mluvčízaměstnanec10
vedoucí odboru kancelář starostyvedoucí úředník11
vedoucí oddělení krizového řízenívedoucí oddelení10
vedoucí oddělení organizačního vedoucí oddelení7
Vedoucí oddělení styku s veřejností a sekretariátů vedoucí oddelení10
vedoucí právního oddělenívedoucí oddelení10

odbor kancelář tajemníka

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
administrativní referent/kaúředník8
asistent/kaúředník8
asistent/ka vedoucí odboruúředník7
ekonom/kaúředník8
mzdový/vá účetníúředník9
personalista/personalistkaúředník9
personalista/personalistka pro vzděláváníúředník8
pokladníúředník7
pracovník/ce spisovny úřadu úředník6, 7
řidič/kazaměstnanec4
samostatný/ná odborný/ná referent/ka ekonomiky práceúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka hospodářské správyúředník8, 7
spisový/vá pracovník/cezaměstnanec7, 0
správce počítačové sítě zaměstnanec9
telefonní manipulant/kazaměstnanec4
vedoucí odboru kancelář tajemníkavedoucí úředník11
vedoucí oddělení hospodářské správyvedoucí oddelení9
vedoucí oddělení informatikyvedoucí oddelení9
vedoucí oddělení personálního vedoucí oddelení10
vrátný/ná zaměstnanec3
samostatný/ná referent/ka hospodářské správyúředník8
správce počítačové sítě 6zaměstnanec9

odbor majetkoprávní

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
samostatný/ná odborný/ná referent/ka bytového odděleníúředník8
samostatný/ná odborný/ná referent/ka obchodních aktivit s nemovitostmiúředník8, 9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka oddělení bytovéhoúředník8
samostatný/ná odborný/ná referent/ka pronájmu nebytových prostorúředník8
samostatný/ná odborný/ná referent/ka technicko-organizačního zajištění úplatných převodů bytů úředník9
samostatný/ná referent/kaúředník7
technicko-administrativní referent/kaúředník9
vedoucí odboru majetkoprávníhovedoucí úředník11
vedoucí oddělení bytového vedoucí oddelení9
vedoucí oddělení činností vlastníka s nemovitostmivedoucí úředník9
vedoucí oddělení pronájmu nebytových prostorvedoucí oddelení9
vedoucí oddělení technicko-organizačního zajištění úplatných převodů bytůvedoucí oddelení10

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
ekonom/kaúředník8
koordinátor rozvoje sociálních služeb, externích dotací a práce s cizinciúředník10
kurátor/ka pro děti a mládež úředník10
kurátor/ka pro mládež a dospěléúředník10
protidrogový/vá koordinátor/kaúředník10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka agendy bytů v DPS (domech s pečovatelskou službou)úředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka veřejný opatrovníkúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka zdravotnictvíúředník10
samostatný/ná referent/ka a administrativní pracovník/ceúředník7
sociální pracovník/ce úředník9
terénní sociální pracovník/ce úředník10
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictvívedoucí úředník11
vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeževedoucí oddelení10
vedoucí oddělení sociální péče a pomocivedoucí oddelení10
vedoucí oddělení sociální prevencevedoucí oddelení10

odbor správy majetku

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
asistent/ka vedoucího odboruúředník8
ekonom/kaúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/kaúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka investicúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka pozemních komunikací a stavebúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka pro přípravu a realizaci investičních akcíúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka pro správu komunikací v majetku MČúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka pro výkon silničního správního úřadu úředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka správy nemovitého majetkuúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka veřejných zakázekúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka veřejných zakázek a ekonom/kaúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka veřejných zakázek a správy majetkuúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka-technikúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka-technik, odd. technické (přejmenováno z TEO)úředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka-technik/čkaúředník9
samostatný/ná referent/ka pro správu komunikacíúředník8
vedoucí odboru správy majetkuvedoucí úředník11
vedoucí oddělení dopravy a silniční správní úřadvedoucí oddelení9
vedoucí oddělení provozně-investičníhovedoucí oddelení9
vedoucí oddělení technickéhovedoucí oddelení9
vedoucí oddělení veřejných zakázek a ekonomikyvedoucí oddelení10

odbor školství a kultury

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
asistent/ka vedoucího odboruúředník8
ekonom/kaúředník9
samostatný odborný referent metodiky kultury a volného časuúředník9
samostatný odborný referent metodiky sportuúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka koncepce a metodiky školství úředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka koncepce a metodiky tělovýchovy, sportu a volného časuúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka samosprávních činnostíúředník8
samostatný/ná odborný/ná referent/ka správy nemovitého maj. a tech.-ekon. činn. pro oblast školstvíúředník9
vedoucí odboru školství a kulturyvedoucí úředník11
vedoucí oddělení koncepce a ekonomiky školstvívedoucí úředník9

odbor územního rozvoje

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
samostatný/ná odborný/ná referent/ka ekonomiky a administrativy odboruúředník8
samostatný/ná odborný/ná referent/ka úředník10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka interního pozemkového servisuúředník9
vedoucí odboru územního rozvojevedoucí úředník11
vedoucí oddělení interního pozemkového servisuvedoucí oddelení10
vedoucí oddělení regenerace JMvedoucí oddelení10
Vedoucí oddělení rozvoje a regeneracevedoucí oddelení10

odbor vnitřních věcí

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
samostatný/ná odborný/ná referent/ka matrik a státního občanství úředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka ověřování úředník8
samostatný/ná odborný/ná referent/ka přestupků úředník10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka správních činností úředník8
samostatný/ná referent/kaúředník7
vedoucí odboru vnitřních věcívedoucí úředník11
vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladůvedoucí oddelení9
vedoucí oddělení matrikvedoucí oddelení9
vedoucí oddělení přestupkůvedoucí oddelení10

odbor výstavby

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
administrativní a spisový pracovník/pracovnice úředník6
administrativní a spisový/vá pracovník/cezaměstnanec5
samostatný odborný referent územního řízeníúředník10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka dopravních a inženýrských stavebúředník10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka stavebního dozoruúředník10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka stavebního řízení úředník10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka stavebního úřaduúředník10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka územního řízení úředník10
spisový/vá pracovník/cezaměstnanec5
vedoucí odboru výstavbyvedoucí úředník11
vedoucí oddělení stavebního dozoru a speciálních stavebvedoucí oddelení10
vedoucí oddělení stavebního řízení ivestiční a speciální výstavbyvedoucí oddelení10
vedoucí oddělení stavebního řízení rodinné výstavbyvedoucí oddelení10
vedoucí oddělení územního řízenívedoucí oddelení10

odbor živnostenský

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
samostatný/ná odborný/ná referent/ka kontroly úředník9, 10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka oddělení provozního úředník10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka provozního oddělení úředník10
samostatný/ná referent/ka a administrativa odboruúředník7
vedoucí odboru živnostenskéhovedoucí úředník11
vedoucí oddělení kontrolního vedoucí oddelení10
vedoucí oddělení provozního vedoucí oddelení10

odbor životního prostředí

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
ekonom/ka odboru a samostatný/ná odborný/ná referent/ka správy veřejné zeleněúředník9
samostatný odborný referent přestupkůúředník10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka odpadového, vodního hospodářství a ochrany ovzduší úředník9, 10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka ochrany přírody, krajiny a zvířat úředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka správy veřejné zeleně úředník8, 9
vedoucí odboru životního prostředívedoucí úředník11
vedoucí oddělení odpadového,vodního hospodářství a ochrany ovzduší vedoucí oddelení10
vedoucí oddělení ochrany přírody, krajiny a zvířatvedoucí oddelení10
vedoucí oddělení správy veřejné zeleněvedoucí oddelení10

úřad městské části Praha 11

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
tajemník/tajemnicevedoucí úředník12

útvar interního auditu a kontroly

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
samostatný/ná odborný/ná referent/ka interního auditu a kontroly úředník9
vedoucí útvaru interního auditu a kontrolyvedoucí úředník11
Zrušit sledování pracovních nabídek
E-mail:
15.11.2013 14:25:54 | přečteno 10213x | Olga Pristašová

Navigace

 
load