Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Pro zájemce o zaměstnání

Sledovat pracovní nabídky
E-mail:
Dosažené vzdělání:
Pracovní pozice, o které mám zájem:

Odbor dopravy

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
samostatný/ná odborný/ná referent/ka ekonomiky a administrativy odboruúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka pozemních komunikací a stavebúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka pro výkon silničního správního úřadu úředník9, 10
samostatný/ná referent/ka pro správu komunikacíúředník9
vedoucí Odboru dopravyvedoucí úředník11
vedoucí oddělení dopravy a silniční správní úřadvedoucí oddelení10
vedoucí Oddělení dopravy a správy komunikacívedoucí oddelení10

odbor ekonomický

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
asistent/ka vedoucího odboru úředník8
ekonom-rozpočtářúředník10
ekonom/ka – rozpočtář/kaúředník9
ekonom/ka-rozpočtář/kaúředník9
metodik/metodička daníúředník9
metodik/metodička inventarizaceúředník9
metodik/metodička účetnictví hospodářské činnostiúředník9
metodik/metodička účetnictví příspěvkových organizacíúředník9
referent/ka fakturaceúředník7
samostatný/ná odborný/ná referent/ka poplatků úředník9
samostatný/ná účetní úředník8, 9
vedoucí odboru ekonomickéhovedoucí úředník11
vedoucí oddělení finančního hospodařenívedoucí oddelení10
vedoucí oddělení rozpočtuvedoucí oddelení10

odbor kancelář starosty

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
asistent/ka úředník8
asistent/ka starosty, místostarostů a uvolněných členů ZMČúředník8
asistent/ka starosty, MS a uvolněných členů ZMČ úředník8
asistent/ka vedoucího odboru úředník9
Externího spolupracovníka/ci pro posílení mediálních výstupůzaměstnanec0
Koordinátor otevírání datzaměstnanec9
odborný/ná asistent/ka starosty, místostarostů a členů Rady městské části Praha 11úředník9
odborný/ná asistent/ka starosty, místostarostů a uvolněných členů Rady městské části 1úředník9
právník/právničkaúředník10
redaktor/ka zpravodaje MČzaměstnanec9
samostatný odborný referent organizačního odděleníúředník8
samostatný odborný referent pro oblast dotací a participativního rozpočtuúředník10
samostatný odborný referent vztahů k veřejnostiúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka a administrativní pracovník/ceúředník8
samostatný/ná odborný/ná referent/ka administrativní pracovník/ce úředník8
samostatný/ná odborný/ná referent/ka IKúředník8
samostatný/ná odborný/ná referent/ka krizového řízení úředník8, 9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka samosprávních činnostíúředník8
samostatný/ná odborný/ná referent/ka vymáhání pohledávek úředník8
samostatný/ná odborný/ná referent/ka vztahů k veřejnostizaměstnanec9
samostatný/ná referent/ka a administrativní pracovník/ceúředník7
samostatný/ná referent/ka oddělení organizačního úředník8
šéfredaktor zpravodaje MČúředník9
vedoucí odboru kancelář starostyvedoucí úředník11
vedoucí oddělení krizového řízenívedoucí oddelení10
vedoucí oddělení organizačního vedoucí oddelení10
vedoucí Oddělení styku s veřejnostívedoucí oddelení10
vedoucí právního oddělenívedoucí oddelení11

odbor kancelář tajemníka

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
administrativní referent/kaúředník8
asistent/kaúředník8
ekonom/kaúředník9
Finanční manažerzaměstnanec9
mzdový/vá účetníúředník9
personalista/personalistkaúředník9
personalista/personalistka pro vzděláváníúředník8
pokladníúředník7
pracovník/ce spisovny úřadu úředník8
Projektový asistentzaměstnanec9
řidič/kazaměstnanec4
samostatný/ná odborný/ná referent/ka ekonomiky práceúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka hospodářské správyúředník8
spisový/vá pracovník/cezaměstnanec7
správce počítačové sítě zaměstnanec9
telefonní manipulant/kazaměstnanec4
vedoucí odboru kancelář tajemníkavedoucí úředník11
vedoucí oddělení hospodářské správyvedoucí oddelení9
vedoucí oddělení informatikyvedoucí oddelení10
vedoucí oddělení personálního vedoucí oddelení10
vrátný/ná zaměstnanec3
samostatný/ná referent/ka hospodářské správyúředník8

odbor majetkoprávní

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
samostatný/ná odborný/ná referent/ka činností vlastníka s nemovitostmiúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka obchodních aktivit s nemovitostmiúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka oddělení bytovéhoúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka pronájmu nebytových prostorúředník9
vedoucí odboru majetkoprávníhovedoucí úředník11
vedoucí oddělení bytového vedoucí oddelení10
vedoucí oddělení činností vlastníka s nemovitostmivedoucí úředník10
vedoucí oddělení pronájmu nebytových prostorvedoucí oddelení10

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
koordinátor rozvoje sociálních služeb, externích dotací a práce s cizinciúředník10
kurátor/ka pro děti a mládež úředník11
kurátor/ka pro dospěléúředník11
protidrogový/vá koordinátor/kaúředník10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka – veřejný opatrovníkúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka agendy bytů v DPS (domech s pečovatelskou službou)úředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka veřejný opatrovníkúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka zdravotnictvíúředník10
samostatný/ná referent/ka a administrativní pracovník/ceúředník8
sociální pracovník/ce úředník11
sociální pracovník/pracovnice – referent/ka kontaktního místa pro bydleníúředník11
terénní sociální pracovníkúředník11
terénní sociální pracovník/ce úředník11
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictvívedoucí úředník11
vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeževedoucí oddelení11
vedoucí oddělení sociální péče a pomocivedoucí oddelení11
vedoucí oddělení sociální prevencevedoucí oddelení11

odbor správy majetku

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
asistent/ka vedoucího odboruúředník8
ekonom/kaúředník9
samostatný odborný referent-technikúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/kaúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka - technik/čkaúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka veřejných zakázekúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka veřejných zakázek a správy majetkuúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka-technikúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka-technik/čkaúředník9
vedoucí odboru správy majetkuvedoucí úředník11
vedoucí Oddělení investičníhovedoucí oddelení10
vedoucí oddělení technickéhovedoucí oddelení10
vedoucí oddělení veřejných zakázek a ekonomikyvedoucí oddelení10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka – technik/čkaúředník9

odbor školství a kultury

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
asistent/ka vedoucího odboruúředník8
ekonom/kaúředník9
samostatný odborný referent metodiky kultury a volného časuúředník9
samostatný odborný referent metodiky sportuúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka koncepce a metodiky školství úředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka správy nemovitého maj. a tech.-ekon. činn. pro oblast školstvíúředník9
vedoucí odboru školství a kulturyvedoucí úředník11
vedoucí oddělení koncepce a ekonomiky školstvívedoucí úředník10

odbor územního rozvoje

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
samostatný/ná odborný/ná referent/ka ekonomiky a administrativy odboruúředník8
samostatný/ná odborný/ná referent/ka úředník10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka interního pozemkového servisuúředník9
vedoucí odboru územního rozvojevedoucí úředník11
vedoucí oddělení interního pozemkového servisuvedoucí oddelení10
Vedoucí oddělení rozvoje a regeneracevedoucí oddelení10

odbor vnitřních věcí

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
samostatný odborný referent přestupkůúředník10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka matrik a státního občanství úředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka ověřování úředník8
samostatný/ná odborný/ná referent/ka přestupků úředník10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka správních činností úředník9
samostatný/ná referent/kaúředník8
vedoucí odboru vnitřních věcívedoucí úředník11
vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladůvedoucí oddelení10
vedoucí oddělení matrikvedoucí oddelení10
vedoucí oddělení přestupkůvedoucí oddelení10

odbor výstavby

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
administrativní a spisový pracovník/pracovnice úředník7
administrativní a spisový/vá pracovník/cezaměstnanec5
samostatný/ná odborný/ná referent/ka dopravních a inženýrských stavebúředník10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka stavebního dozoruúředník10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka stavebního řízení úředník10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka stavebního úřaduúředník10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka územního řízení úředník10
spisový/vá pracovník/cezaměstnanec5
vedoucí odboru výstavbyvedoucí úředník11
vedoucí oddělení stavebního dozoru a speciálních stavebvedoucí oddelení10
vedoucí oddělení stavebního řízení rodinné výstavbyvedoucí oddelení11
vedoucí oddělení územního řízenívedoucí oddelení10

odbor živnostenský

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
samostatný/ná odborný/ná referent/ka kontroly úředník9, 10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka oddělení provozního úředník10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka provozního oddělení úředník10
samostatný/ná referent/ka a administrativa odboruúředník8
vedoucí odboru živnostenskéhovedoucí úředník11
vedoucí oddělení kontrolního vedoucí oddelení10
vedoucí oddělení provozního vedoucí oddelení10

odbor životního prostředí

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
ekonom/ka odboru a samostatný/ná odborný/ná referent/ka správy veřejné zeleněúředník9
samostatný odborný referent přestupkůúředník10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka odpadového hospodářství a ochrany ovzdušíúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka odpadového, vodního hospodářství a ochrany ovzduší úředník9, 10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka ochrany přírody, krajiny a zvířat úředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka správy veřejné zeleně úředník8, 9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka stanovisek k projektovým dokumentacímúředník9
vedoucí odboru životního prostředívedoucí úředník11
vedoucí oddělení odpadového,vodního hospodářství a ochrany ovzduší vedoucí oddelení10
vedoucí oddělení ochrany přírody, krajiny a zvířatvedoucí oddelení10
vedoucí oddělení správy veřejné zeleněvedoucí oddelení10

úřad městské části Praha 11

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
tajemník/tajemnicevedoucí úředník12

útvar interního auditu a kontroly

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
samostatný/ná odborný/ná referent/ka interního auditu a kontroly úředník9
vedoucí útvaru interního auditu a kontrolyvedoucí úředník11
Zrušit sledování pracovních nabídek
E-mail:
15.11.2013 14:25:54 | přečteno 14048x | Olga Pristašová

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load