Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Pro zájemce o zaměstnání

Sledovat pracovní nabídky
E-mail:
Dosažené vzdělání:
Pracovní pozice, o které mám zájem:

Odbor dopravy

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
samostatný/ná odborný/ná referent/ka ekonomiky a administrativy odboruúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka pozemních komunikací a stavebúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka pro výkon silničního správního úřadu úředník9, 10
samostatný/ná referent/ka pro správu komunikacíúředník9
vedoucí Odboru dopravyvedoucí úředník11
vedoucí oddělení dopravy a silniční správní úřadvedoucí oddelení10
vedoucí Oddělení dopravy a správy komunikacívedoucí oddelení10

odbor ekonomický

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
asistent/ka vedoucího odboru úředník8
ekonom-rozpočtářúředník10
ekonom/ka – rozpočtář/kaúředník9
ekonom/ka-rozpočtář/kaúředník9
metodik/metodička daníúředník9
metodik/metodička inventarizaceúředník9
metodik/metodička účetnictví hospodářské činnostiúředník9
metodik/metodička účetnictví příspěvkových organizacíúředník9
referent/ka fakturaceúředník7
samostatný/ná odborný/ná referent/ka poplatků úředník9
samostatný/ná účetní úředník8, 9
vedoucí odboru ekonomickéhovedoucí úředník11
vedoucí oddělení finančního hospodařenívedoucí oddelení10
vedoucí oddělení rozpočtuvedoucí oddelení10

odbor kancelář starosty

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
asistent/ka úředník8
asistent/ka starosty, místostarostů a uvolněných členů ZMČúředník8
asistent/ka starosty, MS a uvolněných členů ZMČ úředník8
asistent/ka vedoucího odboru úředník9
Externího spolupracovníka/ci pro posílení mediálních výstupůzaměstnanec0
Koordinátor otevírání datzaměstnanec9
odborný/ná asistent/ka starosty, místostarostů a členů Rady městské části Praha 11úředník9
odborný/ná asistent/ka starosty, místostarostů a uvolněných členů Rady městské části 1úředník9
právník/právničkaúředník10
redaktor/ka zpravodaje MČzaměstnanec9
samostatný odborný referent organizačního odděleníúředník8
samostatný odborný referent pro oblast dotací a participativního rozpočtuúředník10
samostatný odborný referent vztahů k veřejnostiúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka a administrativní pracovník/ceúředník8
samostatný/ná odborný/ná referent/ka administrativní pracovník/ce úředník8
samostatný/ná odborný/ná referent/ka IKúředník8
samostatný/ná odborný/ná referent/ka krizového řízení úředník8, 9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka samosprávních činnostíúředník8
samostatný/ná odborný/ná referent/ka vymáhání pohledávek úředník8
samostatný/ná odborný/ná referent/ka vztahů k veřejnostizaměstnanec9
samostatný/ná referent/ka a administrativní pracovník/ceúředník7
samostatný/ná referent/ka oddělení organizačního úředník8
šéfredaktor zpravodaje MČúředník9
vedoucí odboru kancelář starostyvedoucí úředník11
vedoucí oddělení krizového řízenívedoucí oddelení10
vedoucí oddělení organizačního vedoucí oddelení10
vedoucí Oddělení styku s veřejnostívedoucí oddelení10
vedoucí právního oddělenívedoucí oddelení11

odbor kancelář tajemníka

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
administrativní referent/kaúředník8
asistent/kaúředník8
ekonom/kaúředník9
Finanční manažerzaměstnanec9
mzdový/vá účetníúředník9
personalista/personalistkaúředník9
personalista/personalistka pro vzděláváníúředník8
pokladníúředník7
pracovník/ce spisovny úřadu úředník8
Projektový asistentzaměstnanec9
řidič/kazaměstnanec4
samostatný/ná odborný/ná referent/ka ekonomiky práceúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka hospodářské správyúředník8
spisový/vá pracovník/cezaměstnanec7
správce počítačové sítě zaměstnanec9
telefonní manipulant/kazaměstnanec4
vedoucí odboru kancelář tajemníkavedoucí úředník11
vedoucí oddělení hospodářské správyvedoucí oddelení9
vedoucí oddělení informatikyvedoucí oddelení10
vedoucí oddělení personálního vedoucí oddelení10
vrátný/ná zaměstnanec3
samostatný/ná referent/ka hospodářské správyúředník8

odbor majetkoprávní

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
samostatný/ná odborný/ná referent/ka činností vlastníka s nemovitostmiúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka obchodních aktivit s nemovitostmiúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka oddělení bytovéhoúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka pronájmu nebytových prostorúředník9
vedoucí odboru majetkoprávníhovedoucí úředník11
vedoucí oddělení bytového vedoucí oddelení10
vedoucí oddělení činností vlastníka s nemovitostmivedoucí úředník10
vedoucí oddělení pronájmu nebytových prostorvedoucí oddelení10

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
koordinátor rozvoje sociálních služeb, externích dotací a práce s cizinciúředník10
kurátor/ka pro děti a mládež úředník11
kurátor/ka pro dospěléúředník11
protidrogový/vá koordinátor/kaúředník10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka – veřejný opatrovníkúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka agendy bytů v DPS (domech s pečovatelskou službou)úředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka veřejný opatrovníkúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka zdravotnictvíúředník10
samostatný/ná referent/ka a administrativní pracovník/ceúředník8
sociální pracovník/ce úředník11
sociální pracovník/pracovnice – referent/ka kontaktního místa pro bydleníúředník11
terénní sociální pracovníkúředník11
terénní sociální pracovník/ce úředník11
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictvívedoucí úředník11
vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeževedoucí oddelení11
vedoucí oddělení sociální péče a pomocivedoucí oddelení11
vedoucí oddělení sociální prevencevedoucí oddelení11

odbor správy majetku

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
asistent/ka vedoucího odboruúředník8
ekonom/kaúředník9
samostatný odborný referent-technikúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/kaúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka - technik/čkaúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka veřejných zakázekúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka veřejných zakázek a správy majetkuúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka-technikúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka-technik/čkaúředník9
vedoucí odboru správy majetkuvedoucí úředník11
vedoucí Oddělení investičníhovedoucí oddelení10
vedoucí oddělení technickéhovedoucí oddelení10
vedoucí oddělení veřejných zakázek a ekonomikyvedoucí oddelení10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka – technik/čkaúředník9

odbor školství a kultury

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
asistent/ka vedoucího odboruúředník8
ekonom/kaúředník9
samostatný odborný referent metodiky kultury a volného časuúředník9
samostatný odborný referent metodiky sportuúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka koncepce a metodiky školství úředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka správy nemovitého maj. a tech.-ekon. činn. pro oblast školstvíúředník9
vedoucí odboru školství a kulturyvedoucí úředník11
vedoucí oddělení koncepce a ekonomiky školstvívedoucí úředník10

odbor územního rozvoje

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
samostatný/ná odborný/ná referent/ka ekonomiky a administrativy odboruúředník8
samostatný/ná odborný/ná referent/ka úředník10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka interního pozemkového servisuúředník9
vedoucí odboru územního rozvojevedoucí úředník11
vedoucí oddělení interního pozemkového servisuvedoucí oddelení10
Vedoucí oddělení rozvoje a regeneracevedoucí oddelení10

odbor vnitřních věcí

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
samostatný odborný referent přestupkůúředník10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka matrik a státního občanství úředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka ověřování úředník8
samostatný/ná odborný/ná referent/ka přestupků úředník10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka správních činností úředník9
samostatný/ná referent/kaúředník8
vedoucí odboru vnitřních věcívedoucí úředník11
vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladůvedoucí oddelení10
vedoucí oddělení matrikvedoucí oddelení10
vedoucí oddělení přestupkůvedoucí oddelení10

odbor výstavby

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
administrativní a spisový pracovník/pracovnice úředník7
administrativní a spisový/vá pracovník/cezaměstnanec5
samostatný/ná odborný/ná referent/ka dopravních a inženýrských stavebúředník10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka stavebního dozoruúředník10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka stavebního řízení úředník10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka stavebního úřaduúředník10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka územního řízení úředník10
spisový/vá pracovník/cezaměstnanec5
vedoucí odboru výstavbyvedoucí úředník11
vedoucí oddělení stavebního dozoru a speciálních stavebvedoucí oddelení10
vedoucí oddělení stavebního řízení rodinné výstavbyvedoucí oddelení11
vedoucí oddělení územního řízenívedoucí oddelení10

odbor živnostenský

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
samostatný/ná odborný/ná referent/ka kontroly úředník9, 10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka oddělení provozního úředník10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka provozního oddělení úředník10
samostatný/ná referent/ka a administrativa odboruúředník8
vedoucí odboru živnostenskéhovedoucí úředník11
vedoucí oddělení kontrolního vedoucí oddelení10
vedoucí oddělení provozního vedoucí oddelení10

odbor životního prostředí

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
ekonom/ka odboru a samostatný/ná odborný/ná referent/ka správy veřejné zeleněúředník9
samostatný odborný referent přestupkůúředník10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka odpadového hospodářství a ochrany ovzdušíúředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka odpadového, vodního hospodářství a ochrany ovzduší úředník9, 10
samostatný/ná odborný/ná referent/ka ochrany přírody, krajiny a zvířat úředník9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka správy veřejné zeleně úředník8, 9
samostatný/ná odborný/ná referent/ka stanovisek k projektovým dokumentacímúředník9
vedoucí odboru životního prostředívedoucí úředník11
vedoucí oddělení odpadového,vodního hospodářství a ochrany ovzduší vedoucí oddelení10
vedoucí oddělení ochrany přírody, krajiny a zvířatvedoucí oddelení10
vedoucí oddělení správy veřejné zeleněvedoucí oddelení10

úřad městské části Praha 11

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
tajemník/tajemnicevedoucí úředník12

útvar interního auditu a kontroly

Výběr Název pozice Typ pozice Pl. třída
samostatný/ná odborný/ná referent/ka interního auditu a kontroly úředník9
vedoucí útvaru interního auditu a kontrolyvedoucí úředník11
Zrušit sledování pracovních nabídek
E-mail:
15.11.2013 14:25:54 | přečteno 15213x | Olga Pristašová

Kalendář akcí >

Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Kino klub Zahrada – Myši patří do nebe
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Komise pro seniory
Komentovaná prohlídka výstavy Umění je abstrakce
Pavel Šporcl – Paganiniana
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Michal Foltýn a Mio Sakamoto
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Jazz klub Tvrz: Mikuláš Pokorný/Jan Kořínek/Tomáš Hobzek – Trio
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: Galavečer smyčců, strun a slova – Jaroslav Svěcený
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: Legenda světové opery – Gabriela Beňačková 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: Pěvissimo II. – Dagmar Pecková 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: INTIMITY – Štefan Margita :  Šansony v doprovodu klavíru a violoncella 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Práskni do bot
Umění je abstrakce
Umění je abstrakce
Jazz & Blues Fest: TRIPlay (18.00), Petra Brabencová Quartet (20.00)
Umění je abstrakce
Jazz & Blues Fest: Barbora Tellinger John Fresk trio (JAR/USA/CZ) (18.00), Varhan´s Groovy Jamm (20.00)
Umění je abstrakce
Jazz & Blues Fest: Paul Batto & Robert Christian (18.00), Charlie Slavík Revue + Steve Walsh (20.00)
Umění je abstrakce
Umění je abstrakce
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load