Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Odpovědi na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.  

Vyhledat dotaz
Hledat v názvu nebo textu: Evidenční číslo:
Datum: od:title= do:title=
Datum Evidence Předmět
20.6.2022 CE/42/2022 poskytnutí výsledků měření hluku z provozu plynové kotelny III. kategorie v objektu V Jezírkách 1544/14 v souladu se stanoviskem Hygienické stanice hl.m. Prahy č. HSHMP 22992/2016
8.6.2022 CE/45/2022 stavební řízení pro záměr - obytný soubor Milíčov Praha 11 - stavební oznámení, usnesení či stavební povolení
30.5.2022 CE/41/2022 kopie zápisu, kdy bylo schváleno na ZMČ či RMČ nákup bytu do osobního vlastnictví v letech 2013 až 2014
26.5.2022 CE/40/2022 informace o počtu územních, stavebních a společných řízeních v letech od 1.1.2017 - 31.3.2022 - počty všech uvedených, nově zahájených, kde bylo vydáno rozhodnutí a u kterých došlo k nabytí právní moci
23.5.2022 CE/39/2022 má MČ Praha 11 uzavřené smlouvy na pronájem pozemků svěřených do správy k umístění reklamních zařízené (billboardů) - o kolik billboardů se jedná a jaký byl celkový roční příjem z těchto pronájmů v roce 2021
23.5.2022 CE/38/2022 informace týkající se staveb pro reklamu umístěných v k.ú. Chodov - kdy bylo vydáno povolení pro stavbu a kdy toto povolení vyprší
18.5.2022 CE/37/2022 jaký je záměr využití budovy na par. č. 2031/45
12.5.2022 CE/35/2022 dotaz na konkrétní přístupné oblasti či místa na území MČ Praha 11 na kterých lze legálně piknikovat s vlastním přenosným grilem a kterou vyhláškou či právním předpisem je regulováno grilování na veřejnosti
9.5.2022 CE/36/2022 MČ Praha 11 disponuje kolika bezbariérových bytů a jakou právní normou je upraven nájem a pronájem těchto bytů
2.5.2022 CE/34/2022 žádost o kopie spisového materiálu původně vedeného pod sp. zn. KRPA-106901/PŘ-2021-001410 na základě trestního oznámení podaného na MOP Modřany
2.5.2022 CE/33/2022 žádost o stanovisko, rozhodnutí a oznámení vydané ÚMČ Praha 11 ve věci záměru "Zelené Křeslice" na par. č. 288/15 a dalších v k.ú. Křeslice
26.4.2022 CE/32/2022 poskytnutí kopie smlouvy na pronájem par. č. 2923/5 a 2923/3 v k.ú. Chodov
19.4.2022 CE/31/2022 v rámci pozitivního rozhodnutí došlo k odstranění kolka stromů z území MČ Praha 11 a kolik stromů bylo nově vysazeno, dále kolik stromů bylo odstraněno bez příslušného povolení a jaký je počet stromů nově vysazeno - to vše za období 1.12.2018 až
5.4.2022 CE/30/2022 stavební záměry v regionu MČ Praha 11 - územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, stavební ohláška apod. 1.1.2022 - 31.3.2022 týkající se pozemních staveb pro právnické osoby
4.4.2022 CE/29/2022 žádost o stanoviska, rozhodnutí a oznámení vydaná MČ Praha 11 v souvislosti se záměrem "Tréninková hokejová hala" par. č. 276/3 v k.ú. Křeslice
1.4.2022 CE/28/2022 žádost o sdělení obsahu smlouvy o záboru pozemků 2993/3 a 3008 platné ke dni 1.4.2022
30.3.2022 CE/27/2022 dotaz na instalaci plynového kotle v jednotce BD včetně jeho napojení na stávají komín a zda je potřeba ohlášení či stavební povolení či souhlas s SVJ
22.3.2022 CE/26/2022 přehled dosud schválených participačních smluv s developery nebo smlouvy ve stádiu přípravy + přehled výnosů ze schválených participačních smluv a pravidla MČ Praha 11 pro tvorbu participačních smluv s developery
21.3.2022 CE/24/2022 kopie žádosti o architektonické studii "Polyfunkčního komplexu Opatov" par. č. 2014/264, 371, 426 a 427 vše v k.ú. Chodov
21.3.2022 CE/25/2022 kopii návrhu na zahájení územního popř. společného územního a stavebního řízení k projektu "Polyfunkční komplex Opatov" na par. č. 2014/264, 371, 426 a 427 v k.ú. Chodov, investor Conti Develepment, s.r.o. - kopie samotných a konenčných rozhodnu
16.3.2022 CE/23/2022 informace o nákladech na pronájem a úklid kancelářských budov, které ÚMČ Praha 11 užíval v letech 2017 až 2021
7.3.2022 CE/22/2022 informace týkající se reklamního zařízení na pozemku 251/138 v k.ú. Chodov - kdy bylo vydáno povolení pro stavbu a kdy vyprší
4.3.2022 CE/21/2022 poskytnutí územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu Hotelu Globus na pozemcích par. Č. 3295/1, 3295/15, 3299/16, 3299/15, 3295/12, 3295/13 a dalších v k.ú. Chodov a na stavbu Hotelu Globus na par. Č. 3292/2 v k.ú. Chodov + závazné sta
2.3.2022 CE/20/2022 sdělení předmětu řízení a spisové značky veškerých probíhajících správních řízeních, dále kopie veškerých oznámení o zahájení řízení, územních rozhodnutí, územních souhlasů, stavebních povolení a kolaudačních souhlasů vydaných ÚMČ Praha 11 (OV,
28.2.2022 CE/17/2022 sdělení předmětu řízení a spisové značky veškerých probíhajících správních řízeních, dále kopie veškerých oznámení o zahájení řízení, územních rozhodnutí, územních souhlasů, stavebních povolení a kolaudačních souhlasů vydaných ÚMČ Praha 11 (OV,
6.9.2012 19:13:43 | přečteno 769976x | Bc. Hana Černá

Kalendář akcí >

František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční komise
Finanční výbor
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Pocta Boženě Němcové
Bytová komise
Kino klub Zahrada – Až zařve lev – Jihoměstská premiéra
Pocta Boženě Němcové
Drum Circle s Petrem Šušorem
Pocta Boženě Němcové
Pocta Boženě Němcové
28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Melodie pro každého
Pocta Boženě Němcové
Pocta Boženě Němcové
Street Festival Battle Breaking & All Style 2022
Pohadlo aneb Pohádkové kukadlo – Fridolín se hledá
Jedenáctky: Anna Kolingerová trio
Pocta Boženě Němcové
Nedělní pohádka pro děti: Patálie pana Paka
Pocta Boženě Němcové
Kino klub Zahrada – Mimořádná událost
Pocta Boženě Němcové
Komise pro kulturu a spolky
Kytary na Chodovské tvrzi
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Luca Ciarla Solorkestra (Itálie)
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Grilování bez hranic VIII.
Divadlo Na Jezerce: Manželské vraždění 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Práskni do bot
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Pánský klub
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
RIDE FOR SKATEPARK
Divadlo Na Jezerce: Takový žertík
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Kino klub Zahrada – Známí neznámí
Divadlo Na Jezerce: Práskni do bot
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Sociální a zdravotní komise
Divadlo Na Jezerce: Pánský klub
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Brigita & Štěpán
Brigita & Štěpán
Country večer s kapelou Knokaut
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Charleyova teta
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Taneční soutěž v ParaDance
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Kino klub Zahrada – Myši patří do nebe
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Komise pro seniory
Komentovaná prohlídka výstavy Umění je abstrakce
Pavel Šporcl – Paganiniana
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Michal Foltýn a Mio Sakamoto
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Jazz klub Tvrz: Mikuláš Pokorný/Jan Kořínek/Tomáš Hobzek – Trio
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load