Na obsah stránky

Jazyk:
 

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2017 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s § 18, odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., předkládáme výroční zprávu za rok 2017 o poskytování informací Úřadem MČ Praha 11.

a)   Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
v roce 2017 byla na Úřad MČ Praha 11 podána sto jedna žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vydáno bylo dvanáct rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

b)   Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
v roce 2017 nebylo proti rozhodnutí Úřadu MČ Praha 11 podáno žádné odvolání.

c)   Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
nedošlo k žádnému soudnímu jednání.

d)   Výčet poskytnutých výhradních licencí:
nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

e)   Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
v roce 2017 bylo na Úřad MČ Praha 11 podáno sedm stížností na postup při vyřizování žádosti o informace. Na základě podané stížnosti byly dvě žádosti (neposkytnutí termínů vypracování seznamu oprávněných nájemců), zaslány k posouzení nadřízenému orgánu – MHMP, který rozhodl, aby informace byla poskytnuta. U tří stížností (neposkytnutí sdělení do jakého spádového obvodu MŠ patří děti žadatele) odbor úřadu znovu žádost posoudil a informace poskytl, neboť v tu dobu již byla informace známa. Stížnost (neposkytnutí kopie kolaudačního rozhodnutí nebo kopie schválení žádosti o umístění restaurační zahrádky) odbor úřadu žádost znovu posoudil a kopie dokumentů poskytl. Poslední stížnost (neposkytnutí zdůvodnění částek na dotační tituly od hl. m. Prahy) odbor úřadu žádost znovu posoudil a zdůvodnění částek upřesnil a informaci poskytl.

f)   Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
žádosti byly podány na 12 odborů ze 13; nejvíce žádostí bylo podáno na odbor kancelář starosty. Z celkového počtu 101 žádost byly dvě žádosti odloženy, dvanáct žádostí odmítnuto a sedm žádostí řešeno podle § 16a. Čtyři žádosti byly odmítnuty částečně a jedna žádost částečně odložena. Ostatní žádosti byly poskytnuty. 

8. 2. 2018
Zpracovala: Ivana Dudová


 

22.2.2018 9:35:42 | přečteno 357x | Ivana Dudová

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load