Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s § 18, odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb. předkládáme výroční zprávu za rok 2005 o poskytování informací Úřadem MČ Praha 11.

a) počet podaných žádostí o informace:
- v roce 2005 byly na Úřad MČ Praha 11 podány dvě žádosti o poskytnutí
informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
- v roce 2005 nebylo proti rozhodnutí Úřadu MČ Praha 11podáno žádné
odvolání.

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
- nedošlo k žádnému soudnímu jednání

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona 106/1999 Sb.:
- nedošlo k žádným sankcím za nedodržování zákona

e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
- obě žádosti o informace byly vyřízeny kladně

23. 1. 2005

Zpracovala: Ivana Dudová, pověřena zastupováním vedoucího odboru kancelář starosty

Vytvořeno 15.2.2006 7:52:50 | přečteno 3566x | Ivana Dudová
load