Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s § 18, odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb. předkládáme výroční zprávu za rok 2004 o poskytování informací Úřadem MČ Praha 11.

 1. počet podaných žádostí o informace:
  v roce 2004 bylo na Úřad MČ Praha 11 podáno sedm žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
  v roce 2004 nebylo proti rozhodnutí Úřadu MČ Praha 11 podáno žádné odvolání.
  MHMP - OST v roce 2004 zamítl odvolání OS Výhledy k rozhodnutí OV/H/33226/He ze dne 14. 10. 2003
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
  nedošlo k žádnému soudnímu jednání
 4. výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona 106/1999 Sb.:
  nedošlo k žádným sankcím za nedodržování zákona
 5. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
  pět žádostí o informace bylo vyřízeno kladně, jedna žádost o informaci byla odložena dle § 14 odst.3 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., jedna žádost byla zamítnuta rozhodnutím.

24. 1. 2005

Zpracovala: Mgr. Lenka Stříhavková,
vedoucí odboru kancelář starosty

Vytvořeno 15.11.2005 14:29:24 | přečteno 3399x | Charlie Root
load