Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s § 18, odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb. předkládáme výroční zprávu za rok 2003 o poskytování informací Úřadem MČ Praha 11.

 1. počet podaných žádostí o informace:
  v roce 2003 bylo na Úřad MČ Praha 11 podáno jedenáct žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
  v roce 2003 byla proti rozhodnutí Úřadu MČ Praha 11podána dvě odvolání Magistrátu hl. m. Prahy. Jedno z nich Magistrát hl. m. Prahy zamítl, neboť se jednalo o poskytnutí informací, na něž se zákon č. 106/1999 Sb. (§2 odst. 3 zákona) nevztahuje. K jejich sdělení je třeba splnit podmínky upravené správním řádem a stavebním zákonem. Druhé odvolání dosud nebylo rozhodnuto.
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
  nedošlo k žádnému soudnímu jednání
 4. výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona 106/1999 Sb.:
  nedošlo k žádným sankcím za nedodržování zákona
 5. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
  devět žádostí o informace bylo vyřízeno kladně, na dvě žádosti informace poskytnuta nebyla. Jedno odvolání bylo podáno proti rozhodnutí neposkytnout informaci, druhé bylo podáno, přestože informace podána byla.

21. 1. 2004

Zpracovala: Mgr. Lenka Stříhavková,
vedoucí odboru kancelář starosty

Vytvořeno 15.11.2005 14:26:09 | přečteno 3423x | Charlie Root
load