Výroční zpráva za rok 2002

Výroční zpráva za rok 2002 o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s § 18, odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb. předkládáme výroční zprávu o poskytování informací Úřadem MČ Praha 11.

 1. počet podaných žádostí o informace:
  v roce 2002 byly na Úřad MČ Praha 11 podány 2 žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
  v roce 2002 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí Úřadu MČ Praha 11
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
  nedošlo k žádnému soudnímu jednání
 4. výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona 106/1999 Sb.:
  nedošlo k žádným sankcím za nedodržování zákona
 5. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
  jedna z žádostí byla vyřízena kladně ve stanovené lhůtě, na druhou příslušný odbor po telefonickém vysvětlení reagoval ve smyslu § 15 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., tj. informace nebyla poskytnuta. Žadatel se neodvolal.

20. 1. 2003

Zpracovala: Mgr. Lenka Stříhavková,
odbor kancelář starosty

Vytvořeno 15.11.2005 14:19:27 | přečteno 3476x | Charlie Root
load