Výroční zpráva za rok 2000

Výroční zpráva za rok 2000 o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s § 18, odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb. předkládáme výroční zprávu o poskytování informací Úřadem MČ Praha 11.

 1. počet podaných žádostí o informace:
  v roce 2000 bylo na Úřad MČ Praha 11 podáno 23 žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
  v roce 2000 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí Úřadu MČ Praha 11
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
  nedošlo k žádnému soudnímu jednání
 4. výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona 106/1999 Sb.:
  nedošlo k žádným sankcím za nedodržování zákona
 5. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
  15 žádostí bylo vyřízeno kladně, 8 žádostí vyřízeno nebylo. Informace, které byly v těchto případech požadovány, tvořily předmět obchodního tajemství.
Vytvořeno 15.11.2005 14:09:37 | přečteno 3345x | Charlie Root
load