Na obsah stránky

Jazyk:
 

Živnostenský odbor

Živnostenský odbor Úřadu městské části Praha 11 prováděl v roce 2021 kontroly plnění povinností stanovených zejména zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zákonem č. 634/1992, o ochraně spotřebitele,  zákonem č. 247/2006 Sb. o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, a dále kontrolu plnění povinností podle nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád.

Kontroly probíhaly u fyzických a právnických osob podnikajících na území městské části
Praha 11 a městských částí Újezd, Šeberov a Křeslice, pro jejichž území je živnostenský úřad Městské části Prahy 11 pověřený k vedení živnostenské agendy.

Živnostenský odbor řešil celkově 155 kontrolních případů, tj. kontrol v provozovnách a sídlech podnikatelů, nebo na živnostenském odboru.

Ve spolupráci s jiným orgánem státní správy (Česká obchodní inspekce) byly provedeny celkově 2 kontroly.

Kontroly byly v roce 2021 zaměřeny zejména na podnikatele provozující prodej po internetu, výdejní automaty internetových obchodů a maloobchodní činnost v kamenných prodejnách. Dále na podnikatele provozující regulované živnosti např. péče o dítě do tří let věku, provozování cestovní kanceláře, včetně spojených cestovních služeb, dále na služby jako kadeřnictví, kosmetické služby, pedikúra, manikúra,  hostinskou činnost, prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Ve zvýšené míře byla kontrolní činnost zaměřena na dodržování zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a na sídla podnikatelů.

Živnostenský odbor se dále zabýval podněty ze strany občanů – obdržel 13 stížností od občanů k prověření. Zejména šlo o stížnosti na neoprávněné podnikání, neoznačení provozoven údaji dle živnostenského zákona, stížnosti na hluk z hostinských provozoven, na nedostatečnou hygienu v provozovně. Živnostenský odbor se dále zabýval podněty jiných orgánů státní správy.

Nejčastějšími pochybeními bylo neoznámení zahájení či ukončení provozování živnosti v provozovně předem živnostenskému úřadu, neoznámení adresy místa, kde lze vypořádat závazky při ukončení činnosti v provozovně, neustanovení odpovědného zástupce, neoznačení provozovny nebo sídla zákonnými údaji, provozování živnosti bez příslušného živnostenského oprávnění, neustanovení odpovědného zástupce a porušení povinností podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Na základě kontrolních zjištění živnostenský odbor ÚMČ Praha 11 uložil celkem 51 pokut (ve 26 případech byla věc řešena uložením pokuty příkazem na místě, ve 25 případech byla věc vyřešena v přestupkovém řízení).

Zpracoval: Mgr. Vladimír Jadrný, živnostenský odbor, vedoucí kontrolního oddělení


25.1.2022 11:43:29 | přečteno 283x | Ing. Daniel Hampl, DiS.

Kalendář akcí >

Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Komise pro životní prostředí
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: JARNÍ BRDY
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Mediální komise
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť
Jazz klub Tvrz: Najponk duo
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
Bytová komise
Májový koncert Pražského salonního orchestru
Betlémské světlo
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Drum Circle s Petrem Šušorem
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Pozvánka na pokračování 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za perlou raně barokní architektury LEMBERK a na hrad GRABŠTEJN
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Toymachine – Kabinet obrů
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Idunčino kvítí
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Nejhorší člověk na světě
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro likvidaci majetku
Toymachine – O velikém čaroději
Jedenáctky: Krása Quartet
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za obdivuhodnými architektonickými skvosty KLÁŠTERA V MILEVSKU a historií města PÍSKU
Melodie pro každého
Pavel Dobeš
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Divadlo Vocaď pocaď – Pohádka ekologická
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro kulturu a spolky
Divoch
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Mediální komise
Šansony na tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Petr Kocman s kapelou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
HRANÍ BEZ HRANIC X.
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Cirkusárium
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Drive my car
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro seniory
Absolventský koncert žáků ZUŠ
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Skleněný zvěřinec
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Jazz klub tvrz: Radek's Group
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční komise
Finanční výbor
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load