Na obsah stránky

Jazyk:
 

Otevřená data

MČ Praha 11 se aktivně připojila k institucím, které zveřejňují své informace v národním katalogu otevřených dat; a to prostřednictvím pražského portálu http://opendata.praha.eu

Rada MČ Praha 11 dne 17. 2. 2020 schválila interní „Směrnici na publikování a katalogizaci otevřených dat MČ Praha 11“. Účelem směrnice je sjednotit postup při publikaci a katalogizaci otevřených dat MČ Praha 11 ve vztahu k veřejnosti. Směrnice vymezuje základní pravidla, kompetence a odpovědnosti při publikaci a katalogizaci otevřených dat v podmínkách MČ P11.

Podařilo se nám naplnit bod programového prohlášení Rady MČ Praha 11 na období 2019 – 2022; v oblasti otevřená radnice, participace a digitalizace.


Co jsou otevřená data?

Otevřená data jsou dle § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím „… informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat.“ Otevřená data jsou vysoce efektivní způsob zveřejňování informací veřejného sektoru. 

Co je datová sada?

Datová sada je množina souvisejících dat, vztahující se k jednomu věcnému tématu. Je dostupná prostřednictvím jednoho nebo více datových souborů nebo prostřednictvím definovaného programového rozhraní. Otevřená datová sada je zpřístupněna prostřednictvím webových stránek a splňuje definici otevřených dat.

Co je katalog otevřených dat?

Katalog otevřených dat je softwarová aplikace pro správu katalogizačních záznamů. Katalog otevřených dat umožňuje katalogizační záznamy prezentovat v plném rozsahu uživatelům sítě Internet, včetně funkcionality vyhledávání a získání přehledového seznamu všech katalogizačních záznamů.

MČ Praha 11 zveřejňuje datové sady na celoměstském portále pro otevřená data hl. m. Prahy, který je propojen s národním katalogem otevřených dat.

Jaký je formát otevřených dat?

Otevřená data jsou zveřejňována ve formátu CSV v kódování UTF-8 a také jsou zveřejněna ve formátu excel. Každá datová sada neobsahuje žádné osobní údaje a je anonymizována.

Veškeré podrobnosti ke zveřejňování otevřených dat naleznete na https://opendata.gov.cz/ ; spravovaný Ministerstvem vnitra ČR

Zveřejněné datové sady MČ Praha 11 jsou k dispozici na:http://opendata.praha.eu/organization/praha-11

 

                                                                                                                                                                                                                                              Zdroj: https://data.gov.cz

Zveřejněné datové sady: 23.4.2020 9:41:50 - aktualizováno 7.5.2021 14:44:35 | přečteno 1540x | Martin Zíka

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
Oznámení o konání 25. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Sportovní komise
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load