Otevřená data

MČ Praha 11 se aktivně připojila k institucím, které zveřejňují své informace v národním katalogu otevřených dat; a to prostřednictvím pražského portálu http://opendata.praha.eu

Rada MČ Praha 11 dne 17. 2. 2020 schválila interní „Směrnici na publikování a katalogizaci otevřených dat MČ Praha 11“. Účelem směrnice je sjednotit postup při publikaci a katalogizaci otevřených dat MČ Praha 11 ve vztahu k veřejnosti. Směrnice vymezuje základní pravidla, kompetence a odpovědnosti při publikaci a katalogizaci otevřených dat v podmínkách MČ P11. Od 1. 2. 2022 jsme splnili zákonnou povinnost dle zákona č. 261/2021, kterým se upravila povinnost elektronizace postupů orgánu veřejné správy. Proto v rámci otevřených dat zveřejňujeme veřejnou desku MČ Praha 11. 


Podařilo se nám naplnit bod programového prohlášení Rady MČ Praha 11 na období 2019 – 2022; v oblasti otevřená radnice, participace a digitalizace.


Co jsou otevřená data?

Otevřená data jsou dle § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím „… informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat.“ Otevřená data jsou vysoce efektivní způsob zveřejňování informací veřejného sektoru. 

Co je datová sada?

Datová sada je množina souvisejících dat, vztahující se k jednomu věcnému tématu. Je dostupná prostřednictvím jednoho nebo více datových souborů nebo prostřednictvím definovaného programového rozhraní. Otevřená datová sada je zpřístupněna prostřednictvím webových stránek a splňuje definici otevřených dat.

Co je katalog otevřených dat?

Katalog otevřených dat je softwarová aplikace pro správu katalogizačních záznamů. Katalog otevřených dat umožňuje katalogizační záznamy prezentovat v plném rozsahu uživatelům sítě Internet, včetně funkcionality vyhledávání a získání přehledového seznamu všech katalogizačních záznamů.

MČ Praha 11 zveřejňuje datové sady na celoměstském portále pro otevřená data hl. m. Prahy, který je propojen s národním katalogem otevřených dat.

Jaký je formát otevřených dat?

Otevřená data jsou zveřejňována ve formátu CSV v kódování UTF-8 a také jsou zveřejněna ve formátu excel. Každá datová sada neobsahuje žádné osobní údaje a je anonymizována.

Veškeré podrobnosti ke zveřejňování otevřených dat naleznete na https://opendata.gov.cz/

Zveřejněné datové sady MČ Praha 11 jsou k dispozici na:http://opendata.praha.eu/organization/praha-11

 

                                                                                                                                                                                                                                              Zdroj: https://data.gov.cz

Zveřejněné datové sady: Vytvořeno 23.4.2020 9:41:50 - aktualizováno 23.2.2022 11:21:26 | přečteno 6889x | Martin Zíka
load