Na obsah stránky

ENDE
 

Kulturní JIŽNÍ MĚSTO o. p. s.

Základní informace o obecně prospěšné společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s.

Název společnosti: KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s.

Právní forma: obecně prospěšná společnost

Adresa sídla: KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s., Malenická 1784, 148 00, Praha 4

IČ: 279 11 225

Obecně prospěšná společnost Kulturní Jižní Město, o.p.s. provozuje kulturní centrum ZahradaKC, Chodovskou tvrz a Místní lidovou knihovnu.

V těchto prostorech pořádá divadelní představení, koncerty všech žánrů, výstavy a vzdělávací programy pro děti a mládež.

Kromě péče o kulturní objekty Prahy 11 Kulturní Jižní Město, o.p.s. realizuje akce a festivaly ve veřejném prostoru Prahy 11 - od akcí spojených s lidovými tradicemi, jako je Mikulášský nebo Dušičkový průvod až po akce, které reagují na aktuální témata související s veřejným prostorem a současným uměním, jako jsou festivaly Street For Art, země—město nebo Hudba mezi bloky.

Hlavním cílem organizace je vytvářet živé centrum kulturního a společenského dění Jižního Města, poskytovat hodnotný alternativní program k „nekulturním“ aktivitám a celkově kultivovat lokalitu Jižního Města. Spojením dvou zcela odlišných typů kulturních domů je zdůrazněna ojedinělá možnost aktivně působit na širokou skupinu obyvatel v podstatě bez omezení. Činnost obou kulturních center je hlavním pilířem kulturního a uměleckého dění Jižního Města. KJM prostřednictvím svých středisek významnou měrou přispívá k rozvoji a prezentaci nejrůznějších uměleckých žánrů a forem, k dostupnosti kulturních služeb pro obyvatele městské časti Praha 11 a obecně ke kultivaci místního prostředí. Činnost KJM by měla také prostřednictvím obou středisek vést k uznání v odborných kruzích a dostat se tak do sítě respektovaných center umění.

Předmět činnosti: Poskytování obecně prospěšných služeb a činností - provoz kulturních zařízení, provoz knihovny pro veřejnost, organizace a pořádání kulturních a společenských akcí, vzdělávací, osvětová a propagační činnost.

Doplňková činnost: Správa a údržba nemovitostí. Reklamní činnost a marketing. Zprostředkování obchodu a služeb. Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím. Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny. Hostinská činnost. Agenturní činnost v oblasti kultury a umění. Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. Výuka v oblasti umění a společenského tance. Provozování kulturních a kulturně vzdělávacích zařízení. Organizování sportovních soutěží.

Podmínky pro poskytování obecně prospěšných služeb: Pořádaná umělecká představení, výstavy či jiné kulturní, divadelní a společenské produkce budou organizovány pro veřejnost za úplatu a budou přístupné všem zájemcům až do naplnění kapacity kulturních zařízení. S cenami musí být zájemce seznámen před poskytnutím služby. Společnost může dle svých možností poskytnout služby zájemcům o konkrétní akci se slevou i bezplatně.Obecně prospěšná společnost umožní veřejnosti seznámit se s programem uměleckých představení, výstav či jiných kulturních a uměleckých produkcí předem. Pravidelně bude zveřejňovat program v tisku, odborných periodikách a na webových stránkách, dle možnosti v dalších sdělovacích prostředcích, program bude rovněž veřejně k dispozici v kulturních zařízeních, které společnosti provozuje. Obecně prospěšné služby bude obecně prospěšná společnost poskytovat v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zakládací listinou a tímto statutem.Knihovnu pro veřejnost bude obecně prospěšná společnost poskytovat podle knihovního řádu vydaného v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (knihovní zákon).

Zakladatel: Městská část Praha 11
 
Ředitel společnosti: MgA. Jan Topinka

 

Adresa středisek:

  • ZahradaKC, Malenická 1784, 148 00 Praha 4
  • Chodovská tvrz, Ledvinova 9, 148 00 Praha 4
  • Místní lidová knihovna, ZŠ Donovalská, Donovalská 1684, Praha 4

Kontakty:

  • Místní lidová knihovna - tel.č. 725 111 897
  • web: www.chodovskatvrz.cz
  • E-mail: buzkova@chodovskatvrz.cz

Zaměstnanci: průměrný počet zaměstnanců v r. 2010 byl 8 osob

Externí spolupracovníci: Celkový počet za r. 2010 - Dohod o provedení práce byl 43 a dohod o činnosti 15.

počet zaměstnanců dalších pracovních vztahů:

Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách za rok 2010: 9

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách za rok 2010: 8,58

Dohody o provedení práce za rok 2010: počet dohod 25

Dohody o činnosti za rok 2010: počet dohod 11

Místo realizace činnosti společnosti:

  • Zahrada KC, Malenická 1784, 148 00, Praha 4
  • Chodovská tvrz, Ledvinova 9, 148 00, Praha 4
  • Místní lidová knihovna, Donovalská 1684, Praha 4
  • Veřejný prostor Prahy 11

ikona souboruKULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o. p. s. Výroční zpráva 2007

ikona souboruKULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o. p. s. Výroční zpráva 2008

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o. p. s. Výroční zpráva 2009

20.7.2009 8:54:54 | přečteno 14298x | Petr Krtička

Navigace

 
load