Odbor výstavby

Struktura a náplň činnosti odboru výstavby (Vidimova 1324, 1325)

Odbor realizuje v přenesené působnosti výkon státní správy na úseku stavebního úřadu, a to podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) , ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podlepřechodných ustanovení také podle zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dále podle části zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Odbor výstavby vykonává přenesenou působnost na území MČ Prahy 11 (katastrální území Háje, Chodov), Šeberova, Újezda u Průhonic a Křeslic.

Oddělení územního řízení

Řeší otázky týkající se aplikace stavebního zákona na úseku umísťování staveb a jejich souborů, a to zejména:

 • provádí územní řízení a jiná opatření související s dílem 4 - 6 částí třetí zákona č.183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon)
 • vyměřuje správní poplatky za provedené úkony

Oddělení stavebního a vodoprávního řízení 

Řeší všechny otázky týkající se aplikace stavebního zákona, a to zejména:

 • provádí stavební řízení a jiná opatření související s částí čtvrtou stavebního zákona
 • v případech, kdy lze za podmínek stavebního zákona spojit územní a stavební řízení, provádí i řízení nebo jiná opatření dle dílu 5 části třetí stavebního zákona
 • provádí řízení a jiná opatření související s částí pátou stavebního zákona
 • vyměřuje správní poplatky za provedené úkony
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací s výjimkou vozovek místních komunikací I.třídy a ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací
 • působnost vodoprávního úřadu

Oddělení stavebního dozoru a speciálních staveb

Řeší otázky týkající se aplikace zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a stavebního zákona, a to zejména: 

 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací s výjimkou vozovek místních komunikací I. třídy a ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací
 • vykonává působnost stavebního úřadu související s částí druhou stavebního zákona
 • provádí stavební dozor a s tím související opatření v souladu s částí čtvrtou stavebního zákona
 • vyměřuje správní poplatky za provedené úkony 

Struktura odboru

vedoucí Odboru výstavby - Preradová Jarmila, Ing.
 administrativa odboru
  administrativní a spisová pracovnice (sekretariát) - Špacírová Stanislava
  administrativní a spisový pracovník (spisovna odboru výstavby) - Sedlmajer Jaroslav
  spisová pracovnice (spisovna odboru výstavby) - Stará Jana
 Oddělení stavebního a vodoprávního řízení
  vedoucí Oddělení stavebního a vodoprávního řízení - Drobná Jarmila, Ing.
   samostatná odborná referentka stavebního řízení (Háje, Chodov) - Kořánová Jitka, Ing.; Němcová Veronika, Ing.; Nepožitková Marie, Ing.
   samostatná odborná referentka stavebního řízení (Křeslice, Újezd u Průhonic) - Kašparová Iva, Ing.
   samostatná odborná referentka stavebního řízení (Šeberov, Hrnčíře) - Holancová Kateřina, Ing.
   samostatná odborná referentka vodoprávního úřadu a vodního hospodářství - Kutnarová Lucie, Mgr.
 Oddělení stavebního dozoru a speciálních staveb
  vedoucí Oddělení stavebního dozoru a speciálních staveb - Mončeková Kamila, Ing.
   samostatná odborná referentka dopravních a inženýrských staveb - Ošmerová Kateřina, Ing.
   samostatná odborná referentka stavebního řízení (Háje, Chodov) - Švecová Zuzana, Ing.
   samostatný odborný referent stavebního dozoru - Bureš Jan, Ing.; Franta Josef, Ing.
   samostatný odborný referent stavebního řízení (Háje, Chodov) - Balý David, Ing.
 Oddělení územního řízení
  vedoucí Oddělení územního řízení - Krtičková Lucie, Ing.
   samostatná odborná referentka územní řízení - Sternadelová Lucie, Ing.
   samostatný odborný referent územního řízení - Kratina Tomáš, Ing.; Štěpánek Kamil, Ing.
Vytvořeno 15.11.2005 11:09:39 | přečteno 78760x | Charlie Root
load