Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Odbor správy majetku

Struktura a náplň činnosti odboru správy majetku (Ocelíkova 672)

Odbor správy majetku v samostatné působnosti zajišťuje hospodaření s majetkem ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Oddělení technicko-investiční 

 • zajišťuje v plném rozsahu realizaci investičních akcí v souladu s investičními záměry městské části
 • připravuje rozpočet a přehled stavebních investičních akcí městské části
 • řeší technické otázky, týkající se nemovitého majetku městské části, bytového i nebytového fondu
 • účastní se stavebního řízení, spolupracuje se správními firmami v oblasti hospodaření se spravovaným majetkem
 • účastní se jednání v rámci územního, stavebního a kolaudačního řízení u investičních akcí, kde stavebníkem je nájemce nebytového prostoru
 • ve spolupráci s Odborem územního rozvoje se podílí na tvorbě koncepce regenerace objektů v oblasti působnosti odboru
 • zajišťuje vypracování odborných posudků a investičních záměrů týkajících se nemovitého majetku městské části
 • zajišťuje činnosti související se správou nemovitého majetku městské části, bytového a nebytového fondu
 • řeší technické otázky, týkající se oprav a údržby nemovitého majetku městské části, bytového i nebytového fondu
 • účastní se stavebního řízení, zajišťuje spolupráci se správními firmami v oblasti hospodaření se spravovaným majetkem
 • ve spolupráci s Odborem územního rozvoje se podílí na tvorbě koncepce regenerace objektů v oblasti působnosti odboru
 • zajišťuje vypracování odborných posudků a stavebních záměrů týkajících se regenerovaných objektů
 • zajišťuje v plném rozsahu realizaci stavebních akcí ve své působnosti v souladu s potřebami a záměry městské čás

Oddělení veřejných zakázek a ekonomiky

 • zajišťuje přípravu a realizaci zadávacích řízení veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, prováděcími vyhláškami a příslušnými vnitřními normami podle plánu investic a nadlimitních oprav a v souladu se schváleným rozpočtem
 • vede veškerou administrativní agendu spojenou s činností v oblasti zadávacích řízení veřejných zakázek
 • řeší ekonomické otázky, týkající se nemovitého majetku městské části, bytového i nebytového fondu
 • podílí se na přípravě návrhu finančního plánu hospodářské činnosti, který je spojený se správou nemovitého majetku městské části, průběžně kontroluje plnění schváleného plánu, navrhuje změny a zpracovává periodické zprávy o jeho plnění 
 • sestavuje střednědobý návrh "Požadavků městské části Praha 11 na rozpočet HMP" v oblasti kapitálových výdajů
 • pro schválené investiční záměry zajišťuje ve spolupráci s ekonomickým odborem finanční krytí v rozpočtu MČ
 • kontroluje čerpání přidělených finančních prostředků u realizace investičních akcí
 • po ekonomické stránce kontroluje subjekty spravující majetek městské části
 • připravuje podklady ke kontrolní činnosti u subjektů spravujících majetek městské části v oblasti hospodaření se spravovaným majetkem ve stanoveném rozsahu, včetně přípravy podkladů pro rozpočet

Agenda metodiky odboru


Struktura odboru

vedoucí Odboru správy majetku - Šwarzová Dagmar, Mgr.
 Agenda administrativy odboru
  asistentka vedoucího odboru - Cyrusová Tereza
 Agenda metodika odboru
  metodik/metodička odboru
 Oddělení technicko-investiční
  vedoucí Oddělení technicko-investičního - Nacházelová Věra
   samostatná odborná referentka - technik - Hrušková Květa; Kendziorová Kamila; Tíkalová Steinerová Hana; Zimmelová Kateřina, DiS.
   samostatný odborný referent-technik - Fil Tomáš; Palavský Miloslav, Ing.
 Oddělení veřejných zakázek a ekonomiky
  vedoucí Oddělení veřejných zakázek a ekonomiky (od 01.01.2023 zastupováním f-ce pověřena Mgr. Vendula Špalková)
   ekonom - Kocourek Tomáš, Mgr.
   ekonomka - Urbánková Lenka
   samostatná odborná referentka veřejných zakázek - Hurychová Martina; Špalková Vendula, Mgr.
   samostatný odborný referent veřejných zakázek - Pacourek Václav
14.11.2005 16:44:08 - aktualizováno 14.1.2021 14:33:13 | přečteno 50859x | Charlie Root

Kalendář akcí >

Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: TUNELY A KOLONIE
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Komise pro majetek, investice a dotace RMČ Praha 11
Výbor pro dopravu ZMČ Praha 11
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Komise pro likvidaci majetku RMČ Praha 11
Zimní koncert Pražského salonního orchestru 
Kino klub Zahrada – Párty Hárder: Summer Massacre
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny RMČ Praha 11
Komise pro informatiku a digitalizaci MČ Praha 11
Sobotní výtvarná dílna
Kino klub Zahrada – Přání k narozeninám
Komise pro seniory RMČ Praha 11
Komise pro energetiku, technologie a inovace RMČ Praha 11
O Malence
Žena, která uvařila svého manžela
Průdušky
Jihoměstský masopust 2023
Populární muzikálové melodie
Kino klub Zahrada – Ennio
Kino klub Zahrada – Civilizace – Dobrá zpráva o konci světa
Babočka: Dětský karneval
Kino klub Zahrada – Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězdu
Kino klub Zahrada – Nic bych neměnila
Country bál Knokaut
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load