Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Struktura a náplň činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví (Roztylská 1860)

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v samostatné působnosti zabezpečuje činnost v oblasti sociální péče a zdravotnictví ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, a Statutu hl. m. Prahy, metodicky vede organizace zřízené MČ, sleduje vyhlašování grantových programů v sociální a zdravotní oblasti a zpracovává a předkládá žádosti MČ o poskytnutí grantů, poskytuje metodickou pomoc nestátním subjektům na území MČ. Odbor je správcem finančních prostředků v rozsahu stanoveném Podpisovým řádem.

V přenesené působnosti odbor vykonává činnost v rozsahu zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zvláštních předpisů v oblasti zdravotnictví. Odbor je podřízen Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu zdravotnictví.

Agenda protidrogového koordinátora

 • zajišťuje odborné podklady pro rozhodování úřadu v oblasti protidrogové prevence
 • soustřeďuje informace o vývoji situace na drogové scéně a zabezpečuje jejich vyhodnocení a podává návrhy na řešení
 • vede přehled o všech projektech a akcích v protidrogové oblasti
 • vede přehled o zařízeních pro prevenci, poradenství, léčbu a rehabilitaci drogových závislostí
 • organizačně zajišťuje realizaci grantových programů v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a protidrogové politiky, kontroluje jejich plnění
 • koordinuje proces plánování sociálních služeb

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže

   
 • Zajišťuje ochranu dítěte při rozvodu manželství
 • Reší problematiku dítěte z neúplné rodiny
 • Reší problematiku nedostatečné péče o děti a problematiku dítěte zneužívaného,zanedbávaného a týraného
 • Zodpovídá za vedení spisové dokumentace podle platných pokynů a příkazů nadřízeného pracovníka
 • Zjišťuje stanovisko dítěte při projednávání všech záležitostí, které se ho týkají (bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za jeho výchovu)
 • Poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
 • Zprostředkovává náhradní rodinnou péči a vyhledává děti vhodné do NR?
 • Eviduje občany vhodné stát se svojiteli a pěstouny
 • Provádí průběžné vyhodnocování situace ohroženého dítěte a vypracovává individuální plán na ochranu dítěte
 • Zajišťuje organizaci případových konferencí
 • Zastupuje nezletilé u soudů a v dědickém řízeni v postavení kolizního opatrovníka
 • Rozhoduje o výchovných opatřeních ti sleduje, zda jsou dodržována
 • Sleduje výkon ústavní výchovy a podmínky pro návrat dítěte z výkonu ústavní výchovy
 • Vykonává sociální šetření v rodině, bydlišti, škole dítěte a ve zdravotnických zařízeních
 • Spolupracuje s jinými státními orgány a úřady
 • Spolupracuje se zařízeními. v nichž se vykonává ústavní výchova
 • Navrhuje soudu předběžná opatření o umístěni nezletilého dítěte do náhradní výchovy při jeho ohroženi
 • Rozhoduje o výchovných opatřeních v případě ohrožení výchovy dětí
 • Rozhoduje o návštěvě odborného pracoviště ve prospěch výchovy dítěte, pokud tak neučiní rodiče

Oddělení sociální péče a pomoci

 • poskytuje konzultační a poradenskou činnost v oblasti své působnosti pro veřejnost (např. poradenství v oblasti sociálních služeb, v oblasti hmotné nouze, v oblasti zdravotně znevýhodněných klientů)
 • realizuje přímou sociální práci s klientem
 • podílí se na přípravě a realizaci koncepce sociální péče
 • rozhoduje ve správních řízeních o ustanovení zvláštního příjemce důchodových dávek dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zajišťuje pohřbení zcela osamělých osob zemřelých na území městské části
 • zajišťuje výměnu zvláštního označení do vozidla pro parkování 01 AA šestimístné číslo (uvedeno na zadní straně průkazu) za Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (nové označení 07 CC šestimístné číslo)
 • Oddělení sociální prevence

 • poskytuje poradenství dětem, mladistvým a dospělým občanům, kteří se dopustili protispolečenského jednání
 • zprostředkovává pomoc v poradenských, zdravotnických a jiných zařízeních zastupuje děti a mladistvé před soudem v řízení o ústavní či ochranné výchově a v trestním řízení proti mladistvým
 • podává podněty k zahájení trestního stíhání rodičů při podezření ze spáchání trestního činu vůči dítěti
 • navrhuje podle potřeby peněžité a věcné dávky pro společensky nepřizpůsobivé občany
 • analyzuje situaci v oblasti sociálně patologických jevů a podílí se na realizaci preventivních opatření


ikona souboruStandardy kvality při městské části Praha 11 .pdf

ikona souboruPravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům MČ Praha 11

ikona souboruPravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům MČ Praha 11 – Směrnice S 2017/07

ikona souboruSprávní řád - stížnosti

 

Struktura odboru

vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví - Hostomská Gabriela, Mgr.
 Agenda bytů v DPS (domech s pečovatelskou službou)
  samostatná odborná referentka agendy bytů v DPS (domech s pečovatelskou službou) - Veselá Anna, Mgr.
 Agenda koordinátora rozvoje sociálních služeb, externích dotací a práce s cizinci
  koordinátorka rozvoje sociálních služeb, externích dotací a práce s cizinci - Matysová Barbora, Mgr.
 Agenda sekretariátu
  samostatná odborná referentka a administrativa odboru - Krejčová Eva
 Agenda zdravotnictví
  samostatná odborná referentka zdravotnictví - Kaizlová Zuzana, Ing., DiS.
 interkulturní pracovnice pro vietnamskou menšinu na MČ Praha 11 - Tranová Van Anh, Mgr.
 Oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže
  vedoucí Oddělení soc. právní ochrany dětí a mládeže, náhradní rodinná péče - Spěváková Hana, Bc., DiS.
   terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí - Bělíková Petra, DiS.; Hájková Barbora, Bc.; Kališová Radka, Mgr.; Klasová Barbora, Mgr.; Lodinová Andrea, DiS.; Mištíková Alena, Mgr., MBA; Nesládková Pavla, DiS.; Pojezná Jana, Bc., DiS.; Skopalová Lia, Bc.; Šafrová Michaela, Bc., DiS.; Šmírová Jaroslava
 Oddělení sociální péče a pomoci
  vedoucí Oddělení sociální péče a pomoci - Pokorný Miroslav, Bc., DiS.
   kurátor pro dospělé - Kupanovac Demian, Mgr.
   samostatný odborný referent veřejný opatrovník - Hovorka Vít; Hradecká Nataša, DiS.
   sociální pracovnice - Bělčíková Lenka, DiS.; Šnajdrová Martina
   sociální pracovnice (veřejný opatrovník) - Jebavá Zdeňka, Bc.
   sociální pracovník/ce - referent/ka kontaktního místa pro bydlení
 Oddělení sociální prevence
  vedoucí Oddělení sociální prevence - Škárková Teturová Šimona, Bc.
   kurátorka pro děti a mládež - Gösselová Petra, Bc., DiS.; Novotná Hana, Mgr.
 protidrogová koordinátorka - Vanišová Barbora, Mgr.
14.11.2005 16:38:23 - aktualizováno 14.10.2014 15:39:57 | přečteno 72186x | Charlie Root

Kalendář akcí >

František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční komise
Finanční výbor
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Pocta Boženě Němcové
Bytová komise
Kino klub Zahrada – Až zařve lev – Jihoměstská premiéra
Pocta Boženě Němcové
Drum Circle s Petrem Šušorem
Pocta Boženě Němcové
Pocta Boženě Němcové
28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Melodie pro každého
Pocta Boženě Němcové
Pocta Boženě Němcové
Street Festival Battle Breaking & All Style 2022
Pohadlo aneb Pohádkové kukadlo – Fridolín se hledá
Jedenáctky: Anna Kolingerová trio
Pocta Boženě Němcové
Nedělní pohádka pro děti: Patálie pana Paka
Pocta Boženě Němcové
Kino klub Zahrada – Mimořádná událost
Pocta Boženě Němcové
Komise pro kulturu a spolky
Kytary na Chodovské tvrzi
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Luca Ciarla Solorkestra (Itálie)
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Grilování bez hranic VIII.
Divadlo Na Jezerce: Manželské vraždění 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Práskni do bot
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Pánský klub
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
RIDE FOR SKATEPARK
Divadlo Na Jezerce: Takový žertík
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Kino klub Zahrada – Známí neznámí
Divadlo Na Jezerce: Práskni do bot
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Sociální a zdravotní komise
Divadlo Na Jezerce: Pánský klub
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Brigita & Štěpán
Brigita & Štěpán
Country večer s kapelou Knokaut
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Charleyova teta
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Taneční soutěž v ParaDance
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Kino klub Zahrada – Myši patří do nebe
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Komise pro seniory
Komentovaná prohlídka výstavy Umění je abstrakce
Pavel Šporcl – Paganiniana
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Michal Foltýn a Mio Sakamoto
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Jazz klub Tvrz: Mikuláš Pokorný/Jan Kořínek/Tomáš Hobzek – Trio
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load