Odbor kancelář tajemníka

Struktura a náplň činnosti odboru kancelář tajemníka (Ocelíkova 672)

Odbor kancelář tajemníka v samostatné působnosti zabezpečuje výkon funkce tajemníka, připravuje podklady pro zajištění koordinační činnosti odborů, zpracovává návrhy interních norem úřadu. Spravuje movitý a nemovitý majetek (budovy a detašovaná pracoviště úřadu, včetně inventáře), který je v užívání orgánů podle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, a provozuje veřejné pohřebiště podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. Zajišťuje informační a technologickou podporu orgánů městské části a odborů úřadu pro výkon činností v samostatné a přenesené působnosti, včetně bezpečností strategie v oblasti informatiky. Zabezpečuje personální záležitosti v pracovně právních vztazích zaměstnanců zařazených do úřadu a uvolněných členů ZMČ a spravuje mzdové prostředky v rozsahu stanoveném Podpisovým řádem.

Oddělení hospodářské správy

 • spravuje movitý a nemovitý majetek úřadu, včetně inventáře
 • spravuje centrální spisovnu úřadu
 • spravuje hřbitov, včetně pronájmů hrobových míst
 • podílí se na přípravě zasedání zastupitelstva městské části a ostatních akcí konaných městskou částí
 • zajišťuje kancelářské potřeby, tiskopisy, nákup publikací, školení apod.
 • vede evidenci nehmotného majetku
 • provozuje vrátnice
 • zajišťuje činnosti podatelny a rozmnožovny
 • obsluhuje telefonní ústředny zajišťuje telefonní a faxové spojení
 • zabezpečuje dopravu osob i materiálu
 • účastní se jako zástupce orgánu městské části při provádění výkonu rozhodnutí rozdělením společné věci jinak než prodejem (§ 349 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb.)
 • zajišťuje světelnou vánoční výzdobu Jižního Města
 • zajišťuje pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli, pojištění profesní odpovědnosti a likvidaci pojistných událostí
 • zajišťuje pojištění motorových vozidel a likvidaci pojistných událostí 

Oddělení informatiky

 • zabezpečuje počítačové vybavení a správu informačního systému Úřadu městské části Praha 11
 • zabezpečuje provoz internetových stránek městské části Praha 11
 • zajišťuje zvyšování kvalifikace zaměstnanců pro práci s výpočetní technikou
 • podává návrhy rozvoje informačního systému Úřadu městské části Praha 11 a zajišťuje po schválení jejich realizaci

Oddělení personální

 • zabezpečuje personální a pracovněprávní záležitosti uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 11 a zaměstnanců MČ Praha 11 zařazených do Úřadu MČ Praha 11
 • zajišťuje odměňování zaměstnanců MČ Praha 11 zařazených do Úřadu MČ Praha 11 a členů Zastupitelstva MČ Praha 11
 • zajišťuje vzdělávání zaměstnanců MČ Praha 11 zařazených do Úřadu MČ Praha 11 a uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 11

Struktura odboru

vedoucí Odboru kancelář tajemníka - Křovinová Helena, Ing.
 Agenda administrativy odboru
  administrativní referentka (sklad kancelářských potřeb) - Mrkvičková Eva
 Agenda ekonoma
  ekonomka - Blažková Petra
 Agenda sekretariátu tajemníka úřadu
  asistentka tajemníka ÚMČ Praha 11 - Fraňková Dana
 Oddělení hospodářské správy
  vedoucí Oddělení hospodářské správy - Brichová Petra
   úsek ekonomiky a správy movitého majetku
    samostatná odborná referentka hospodářské správy (neinvestiční majetek) - Hazmuková Alice; Krištůfová Jitka, Ing.
     samostatný odborný referent hospodářské správy (neinvestiční majetek)
   úsek hospodářské správy
    samostatná odborná referentka hospodářské správy (opravy, sklad kancelářských potřeb) - Čechová Lenka
    samostatná odborná referentka hospodářské správy (správa hřbitova, evidence razítek a publikací) - Hönigová Marie
   úsek obslužných činností
    pracovník spisovny úřadu - Ibl Jaroslav, DiS.; Kodýdek Jakub
    řidič - Novák Stanislav; Skála Martin
    spisová pracovnice (podatelna) - Tsironisová Nicol
    telefonní manipulantka (telefonní ústředna) - Möglichová Heda
    vrátná (vrátnice Ocelíkova) - Hálová Stanislava
    vrátný (vrátnice Ocelíkova) - Lang Jaroslav
 Oddělení informatiky
 Oddělení personální
  vedoucí Oddělení personálního - Letá Jana, Ing.
   mzdová účetní - Pokorná Lenka
   personalistka - Pristašová Olga
   personalistka (vzdělávání) - Příplatová Hana
   samostatná odborná referentka ekonomiky práce - Haicová Lenka
Vytvořeno 20.4.2007 10:42:54 - aktualizováno 5.4.2017 15:02:10 | přečteno 35288x | Olga Pristašová
load