Na obsah stránky

ENDE

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo: A A A
Vyhledávání
 

Odbor kancelář starosty

Struktura a náplň činnosti odboru kancelář starosty (Ocelíkova 672)

Odbor kancelář starosty je zřízen pro zabezpečení výkonu funkce starosty ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.

V samostatné působnosti zajišťuje činnost sekretariátu starosty a zástupců starosty, RMČ a ZMČ, organizační stránku poslaneckých dnů z nichž předává dotazy a podněty příslušným odborům a vede jejich evidenci, dále zajišťuje činnost informačních kanceláří, setkání s občany, společenské akce, vydávání zpravodaje Klíč a služby public relation. Vedoucí odboru nebo určený zaměstnanec plní funkci tiskového mluvčího. Odbor je správcem finančních prostředků v rozsahu stanoveném Podpisovým řádem.

V přenesené působnosti zajišťuje odbor činnost na úseku obrany a ochrany obyvatelstva a ochrany utajovaných skutečností.

Informační centrum (Opatovská 964/18) a Informační kanceláře (Ocelíkova 672, Šustova 1930) podávají informace týkající se zejména městské části Praha 11, činnosti úřadu a dalších institucí sídlících na Jižním Městě, ověřují shody opisu nebo kopie s listinou a pravosti podpisu. Všechna pracoviště poskytují službu systému CZECH POINT (výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku) a služby spojené s Datovými schránkami (žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů, včetně konverzí dokumentů).

Oddělení styku s veřejností a sekretariátů

na úseku informačních kanceláří

 • podává informace týkající se zejména městské části Praha 11, činnosti úřadu a dalších institucí sídlících na Jižním Městě
 • ověřuje shody opisu nebo kopie s listinou a pravosti podpisu
 • vydává ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy (Czech POINT)
 • zajišťuje zveřejňování vývěsů na úřední desce a informačních tabulích

na úseku samosprávných činností

 • zabezpečuje agendu, přípravu a průběh životních jubileí (zlaté a diamantové svatby), význačná výročí občanů městské části, přípravu slavnostních aktů ”Vítáme Tě mezi námi”, „Pietní akt“, „Udělení čestných občanství a cen Prahy 11“, činnosti koordinuje se sekretariátem starosty a zástupci starosty při účasti členů vedení na akcích městské části 
na úseku sekretariátů
 • zajišťuje sekretářské práce pro starostu, zástupce starosty a uvolněné členy rady
 • organizuje setkání starosty a zástupců starosty s oficiálními hosty
 • zajišťuje jednání politického grémia a vyhotovuje zápisy z jeho jednání
  • Bc. Pavlína Kšandová, DiS. - sekretariát starosty
  • Marta Šorfová - asistentka starosty
  • Renáta Hubíková - sekretariát zástupců starosty a uvolněných členů rady
  • Dana Židoňová - sekretariát zástupců starosty a uvolněných členů rady
  • Romana Bartáková - sekretariát zástupců starosty a uvolněných členů rady

Agenda administrativy odboru

 • vytváří databázi a přehledy slavnostních akcí
 • dle požadavku vedoucího odboru nebo člena vedení vyhotovuje zápisy z jednání
 • zajišťuje administrativní práce odboru
 • zajišťuje vyřizování stížností, oznámení a podnětů
 • prošetřuje podklady pro vyřízení petic
 • plní zvláštní úkoly podle pokynů vedoucího odboru
 • zajišťuje setkání s občany a individuální setkání občanů s představiteli MČ

Agenda právníka

 • poskytuje členům RMČ a tajemníkovi úřadu konzultační a poradenskou právní pomoc při plnění jejich úkolů
 • zpracovává stanoviska k právním aspektům podkladových materiálů předkládaných schůzím RMČ a zasedáním ZMČ
 • výborům ZMČ, komisím RMČ a odborům úřadu, které nejsou personálně obsazeny právníkem, poskytuje na vyžádání v rozsahu obecné úpravy poradenskou činnosti

Tisková agenda 

 • zajišťuje vydávání místního zpravodaje - měsíčníku Klíč
 • zpracovává texty a grafické přílohy webových stránek MČ Praha 11

Organizační oddělení

 • zajišťuje administrativní práce související s činností Rady městské části Praha 11, Zastupitelstva městské části Praha 11, komisí rady MČ, výborů zastupitelstva MČ a pracovních skupin
 • zabezpečuje podklady pro jednání kontrolního výboru ZMČ a následné plnění uložených úkolů a zajišťuje jednání tohoto výnoru po stránce organizační a administrativní

Oddělení krizového řízení

 • zodpovídá za připravenost městské části na mimořádné události, krizové situace a na jejich následnou likvidaci
 • plní úkoly městské části v oblasti branné pohotovosti a obrany státu
 • koordinuje prevenci kriminality, agendu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
 • vydává lovecké lístky
 • zabezpečuje spolupráci s Policií ČR a Městskou policií hl.m. Prahy a dalšími složkami Integrovaného záchranného systému 
 • zajišťuje spolupráci s územní vojenskou správou

Struktura odboru

vedoucí odboru kancelář starosty - Pištora Radek, Mgr.
 agenda administrativy odboru
  samostatný odborný referent a administrativní pracovník, stížnosti - Černá Hana
 agenda asistenta ved. odboru
  asistentka vedoucího odboru - Dudová Ivana
 kronikář MČ - Bartoň Jiří, PhDr.
 oddělení styku s veřejností a sekretariátů
  vedoucí oddělení styku s veřejností a sekretariátů - Kšandová Pavlína, Mgr., DiS.
   asistentka starosty - Hubíková Renáta
   asistentka starosty a zástupců starosty, radního Ing. Jana Freye - Šorfová Marta
   asistentka zástupce starosty Ing. Oldřicha Balíka a Mgr. Jakuba Lepše M.A. - Židoňová Dana
   asistentka zástupce starosty Mgr. Jakuba Lepše, M.A. a radního Ing. Stanislava Urbánka, CSc. - Černá Denisa
   gratulace, vítání občánků - Majchráková Helena
   informační kancelář Ocelíkova - Sedlmajerová Hana; Zábranská Světlana
   informační kancelář Šustova - Prücknerová Božena
 oddělení krizového řízení
  vedoucí oddělení krizového řízení, obrana, policie - Krčílek Pavel, Mgr., DiS.
   koordninace prevence kriminality, agenda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany - Víznerová Petra, Bc.
   utajované skutečnosti, civilní ochrana - Kopečný Jan, Ing.
 oddělení organizační
  vedoucí organizačního oddělení, rady, zastupitelstva - Volková Jitka
   komise, rady, zastupitelstva - Smítková Jana
   výbory, rady, zastupitelstva - Brišová Jana
 tisková agenda
  redaktor zpravodaje MČ - Ezechel Michal; Foučková Dana
  tiskový mluvčí
14.11.2005 13:36:33 - aktualizováno 27.3.2008 15:10:32 | přečteno 23758x | Ivana Dudová

Navigace

 
load