Odbor ekonomický

Struktura a náplň činnosti odboru ekonomického (Ocelíkova 672)

Ekonomický odbor zabezpečuje v samostatné působnosti komplexní vedení účetní evidence v oblasti rozpočtového hospodaření a sumarizaci dílčích účetních agend za oblast hospodářské činnosti MČ ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů. Sestavuje rozpočet MČ a provádí vyúčtování výsledku hospodaření MČ. Zajišťuje platební a zúčtovací styk s peněžním ústavem. Odbor je správcem finančních prostředků v rozsahu stanoveném Podpisovým řádem.

Odbor v přenesené působnosti povoluje provozování výherních hracích přístrojů.

Oddělení rozpočtu

 • sestavuje rozpočet městské části Praha 11
 • sestavuje střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 11
 • vypracovává zprávy o hospodaření
 • metodicky řídí a koordinuje rozpočtové hospodaření

Oddělení finančního hospodaření

 • vede účetní evidenci o příjmech a výdajích, stavu a pohybu majetku
 • provádí fakturaci ve fázi prvotní kontroly došlých faktur, jejich zadání, předání věcně příslušným odborům, přebírání zpět po ověření věcné a finanční správnosti, kontroly po stránce rozpočtu, kontroly z úrovně hlavního účetního, proúčtování a proplacení
 • zajišťuje platební a zúčtovací styk
 • vede účetnictví vybraných okruhů hospodářské činnosti, zabezpečuje plnění povinností MČ jako plátce DPH a daně z příjmů právnických osob
 • provádí kontrolu vedení účetnictví příspěvkových organizací a zbývajících okruhů hospodářské činnosti MČ 
 • zabezpečuje sumarizaci účetnictví a veškerých souvisejících výstupů za celou oblast hospodářské činnosti
 • organizuje inventarizaci majetku MČ
 • sestavuje finanční plán hospodářské činnosti
 • provádí pokladní činnost, vydává a eviduje ceniny

Agenda poplatků

 • spravuje povolování, provozování a evidenci výherních hracích přístrojů, jiných technických herních zařízení a tombol na území městské části Praha 11
 • vykonává správu místních poplatků ze psů, z pobytu 
 • vede evidenci pokut uložených agendou poplatků ekonomické odboru Úřadu MČ Praha 11

Struktura odboru

vedoucí Odboru ekonomického - Davidová Sylvia, Ing.
 Agenda asistenta vedoucího odboru
  asistentka vedoucího odboru - Bendová Ivana
 Agenda poplatků
  samostatná odborná referentka poplatků (místní poplatek z pobytu) - Divišová Petra, DiS.
  samostatná odborná referentka poplatků (místní poplatek ze psů, místní poplatek ze vstupného) - Švábenická Miloslava
  samostatná odborná referentka poplatků (výherní hrací přístroje, potvrzení o bezdlužnosti) - Hošková Veronika, Ing.
 Oddělení finančního hospodaření
  vedoucí Oddělení finančního hospodaření - Hykšová Šárka, Ing.
   metodička účetnictví hospodářské činnosti - Frantová Jaroslava, Ing.
   metodik inventarizace - Rychtecký Martin, Ing.
   metodika daní - Hrdinová Hana
   pokladní a metodička účetnictví příspěvkových organizací - Dvořáková Marie
   referentka fakturace - Janošková Gabriela
   samostatná účetní (příjmy MČ)
   samostatná účetní (výdaje MČ) - Dobrovolná Dana
 Oddělení rozpočtu
  vedoucí Oddělení rozpočtu - Jeřábková Hana, Ing.
   ekonom-rozpočtář
   ekonomka-rozpočtářka - Březinová Hana, Ing.; Kordová Dominika, Bc.; Vyskočilová Lenka
Vytvořeno 14.11.2005 14:12:26 - aktualizováno 14.3.2022 15:12:03 | přečteno 33018x | Charlie Root
load