Na obsah stránky

ENDE
 

Odbor ekonomický

Struktura a náplň činnosti odboru ekonomického (Ocelíkova 672)

Ekonomický odbor zabezpečuje v samostatné působnosti komplexní vedení účetní evidence v oblasti rozpočtového hospodaření a sumarizaci dílčích účetních agend za oblast hospodářské činnosti MČ ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů. Sestavuje rozpočet MČ a provádí vyúčtování výsledku hospodaření MČ. Zajišťuje platební a zúčtovací styk s peněžním ústavem. Odbor je správcem finančních prostředků v rozsahu stanoveném Podpisovým řádem.

Odbor v přenesené působnosti povoluje provozování výherních hracích přístrojů.

Oddělení rozpočtu

 • sestavuje rozpočet městské části Praha 11
 • sestavuje střednědobý rozpočtový výhled MČ Praha 11
 • vypracovává zprávy o hospodaření
 • metodicky řídí a koordinuje rozpočtové hospodaření

Oddělení finančního hospodaření

 • vede účetní evidenci o příjmech a výdajích, stavu a pohybu majetku
 • provádí fakturaci ve fázi prvotní kontroly došlých faktur, jejich zadání, předání věcně příslušným odborům, přebírání zpět po ověření věcné a finanční správnosti, kontroly po stránce rozpočtu, kontroly z úrovně hlavního účetního, proúčtování a proplacení
 • zajišťuje platební a zúčtovací styk
 • vede účetnictví vybraných okruhů hospodářské činnosti, zabezpečuje plnění povinností MČ jako plátce DPH a daně z příjmů právnických osob
 • provádí kontrolu vedení účetnictví příspěvkových organizací a zbývajících okruhů hospodářské činnosti MČ 
 • zabezpečuje sumarizaci účetnictví a veškerých souvisejících výstupů za celou oblast hospodářské činnosti
 • organizuje inventarizaci majetku MČ
 • sestavuje finanční plán hospodářské činnosti
 • provádí pokladní činnost, vydává a eviduje ceniny

Agenda poplatků

 • spravuje povolování, provozování a evidenci výherních hracích přístrojů, jiných technických herních zařízení a tombol na území městské části Praha 11
 • vykonává správu místních poplatků ze psů, za rekreační pobyt a z ubytovací kapacity 
 • vede evidenci pokut uložených agendou poplatků ekonomické odboru Úřadu MČ Praha 11

Struktura odboru

vedoucí ekonomického odboru - Davidová Sylvia, Ing.
 agenda asistenta vedoucího odboru
  asistentka - Hrochová Kateřina
 agenda poplatků
  místní poplatek ze psů - Švábenická Miloslava
  místní poplatky za rekreaci a ubytování - Nouzovská Marta
  VH přístroje - Hošková Veronika, Ing.
 oddělení finančního hospodaření
  vedoucí oddělení finančního hospodaření - Hykšová Šárka, Ing.
   fakturace - Zimová Mária
   metodika daní - Balusková Iveta
   metodika inventarizace - Rychtecký Martin, Ing.
   metodika účetnictví HČ - Nebohá Stanislava, DiS.
   metodika účetnictví PO - Dvořáková Marie
   pokladna - Behenská Věra
   účetní-příjmy MČ - Procházková Radmila
   účetní-výdaje MČ - Dobrovolná Dana
 oddělení rozpočtu
  vedoucí oddělení rozpočtu - Jeřábková Hana, Ing.
   ekonom - Kobzová Hana, Ing.
   rozpočet MČ
   rozpočet MČ (HČ) - Zvárová Petra, DiS.
14.11.2005 14:12:26 - aktualizováno 27.1.2015 14:48:32 | přečteno 25294x | Charlie Root

Navigace

 
load