Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Odbor dopravy

Struktura a náplň činnosti Odboru dopravy (Ocelíkova 672/1)

Odbor dopravy v samostatné působnosti zajišťuje správu komunikací v majetku MČ a vyjadřuje se z pohledu dopravy ke koncepčním návrhům MČ, je zřízen pro úsek dopravy a dopravních systémů, zejména pro oblast rozvoje, provozu a ekonomiky ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů. Odbor je správcem finančních prostředků v rozsahu stanoveném Podpisovým řádem.

Odbor zajišťuje výkon státní správy přenesený Statutem hl. m. Prahy ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Odbor je podřízen Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstvu dopravy a spojů.

Agenda ekonomiky a administrativy odboru

Oddělení dopravy a správy komunikací

 • zajišťuje veškerou údržbu komunikací v majetku městské části
 • zajišťuje odstraňování vraků na komunikacích v majetku MČ
 • zpracovává investiční záměry pro drobné investiční akce na úseku dopravních staveb • povoluje umísťování informačních, reklamních a propagačních zařízení
 • stanovuje místní poplatky za zvláštní užívání komunikací
 • provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a na silnici III. třídy a na místní komunikaci II., III. a IV. třídy
 • vydává za MČ souhlas k vjezdu na místní komunikaci
 • rozhoduje o úhradě za znečištění či poškození komunikace
 • projednává přestupky na dálnicích a silnicích podle zákona o pozemních komunikacích a o přestupcích komunikaci

Oddělení silniční správní úřad

 • vykonává působnost silničního správního úřadu
 • řeší či spolupracuje na řešení všech otázek týkajících se oblasti dopravy a silničního hospodářství pro oblast MČ Praha 11, Újezd, Křeslice, Šeberov ve smyslu zákona č. 13/97 Sb.
 • povoluje pultový prodej a zábory pro stavební činnost včetně povolování umísťování zařízení na komunikacích (sportovní, kulturní)
 • rozhoduje o úhradě za znečištění či poškození komunikace
 • povoluje vyhražení parkovišť pro organizace, fyzické osoby a invalidní občany
 • projednává přestupky na dálnicích a silnicích podle zákona o pozemních komunikacích a o přestupcích
 • vydává dopravně - inženýrská rozhodnutí při uzavírkách, objížďkách či omezeních provozu na místních komunikacích II., III. a IV. třídy
 • posuzuje provoz městské hromadné dopravy, užití dopravních značení a zařízení ve spolupráci s PČR
 • vydává za MČ souhlas k vjezdu na místní komunikaci
 • vydává souhlas k připojení na místní komunikaci
 • zjišťuje a následně předává vraky vlastníkovi komunikace na vozovkách v majetku HMP
 • stanovuje poplatky za zvláštní užívání komunikací

Struktura odboru

vedoucí Odboru dopravy - Muzikářová Soňa, Bc.
 Agenda ekonomiky a administrativy odboru
  samostatná odborná referentka ekonomiky a administrativy odboru - Růžičková Pavla
 Oddělení dopravy a správy komunikací
  vedoucí Oddělení dopravy a správy komunikací - Mach Petr, Ing.
   samostatná odborná referentka poplatků a správy komunikací - Hnízdilová Markéta, Ing.; Skuhrovcová Renata
   samostatný odborný referent pozemních komunikací a staveb - Trefný Martin
   samostatný odborný referent pro správu komunikací
 Oddělení silniční správní úřad
  vedoucí Oddělení silniční správní úřad
   samostatná odborná referentka pro výkon silničního správního úřadu - Andrlová Martina, Bc.
   samostatný odborný referent pro výkon silničního správního úřadu - Janda Martin, Ing.; Rokos Marek; Smetana Vladimír, Bc.
3.1.2021 11:32:01 | přečteno 8199x | Charlie Root

Kalendář akcí >

Letní kino Zahrada – Po čem muží touží 2
Letní kino Zahrada – Co jsme komu všichni udělali
Finanční výbor
Kontrolní výbor
Letní kino Zahrada – Vězeň svobody
Letní kino Zahrada – Muži na pokraji nervového zhroucení
Velká cena Českomoravského klubu veteránů
Kino klub Zahrada – Erupce lásky
Komise pro kulturu a spolky
Kočka
Drum Circle s Petrem Šušorem pro rodiče s dětmi
Drum Circle s Petrem Šušorem pro dospělé
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Dny Prahy 11
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Dny Prahy 11
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Dny Prahy 11
Bodovací turnaje mládeže ve stolním tenisu
Bodovací turnaje mládeže ve stolním tenisu
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Bodovací turnaje mládeže ve stolním tenisu
Bodovací turnaje mládeže ve stolním tenisu
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Komise pro životní prostředí
Kino klub Zahrada – Podezřelá
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Sociální a zdravotní komise
Sociální a zdravotní komise
Grilování bez hranic IX.
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Dopravní komise
X-TET
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ: ZAZOA
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Nedělní pohádka pro děti: Popelka
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kino klub Zahrada – Panství Downtown: Nová éra
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Mediální komise
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Staré Strašnice
Komentovaná prohlídka výstavy On a Ona
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Komise pro správu majetku a podpora podnikání
Šansony na tvrzi
Country večer s kapelou Knokaut
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
VÝLET pro seniory: Častolovice a Nové Hrady
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Za rondokubismem, či národním stylem po Novém Městě pražském
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Staré Strašnice
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: Tajemné Kokořínsko
Kino klub Zahrada – Notre-Dame v plamenech
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Páté přes desáté: Ivo Šmoldas a Jana Rychterová
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: Tajemné Kokořínsko
Jazz klub Tvrz: Allison Wheeler trio
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Koncert filmové hudby II.
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Nedělní pohádka pro děti: Pohádky z krosny
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load