Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Odbor dopravy

Struktura a náplň činnosti Odboru dopravy (Ocelíkova 672/1)

Odbor dopravy v samostatné působnosti zajišťuje správu komunikací v majetku MČ a vyjadřuje se z pohledu dopravy ke koncepčním návrhům MČ, je zřízen pro úsek dopravy a dopravních systémů, zejména pro oblast rozvoje, provozu a ekonomiky ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů. Odbor je správcem finančních prostředků v rozsahu stanoveném Podpisovým řádem.

Odbor zajišťuje výkon státní správy přenesený Statutem hl. m. Prahy ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Odbor je podřízen Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstvu dopravy a spojů.

Agenda ekonomiky a administrativy odboru

Oddělení dopravy a správy komunikací

 • zajišťuje veškerou údržbu komunikací v majetku městské části
 • zajišťuje odstraňování vraků na komunikacích v majetku MČ
 • zpracovává investiční záměry pro drobné investiční akce na úseku dopravních staveb • povoluje umísťování informačních, reklamních a propagačních zařízení
 • stanovuje místní poplatky za zvláštní užívání komunikací
 • provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a na silnici III. třídy a na místní komunikaci II., III. a IV. třídy
 • vydává za MČ souhlas k vjezdu na místní komunikaci
 • rozhoduje o úhradě za znečištění či poškození komunikace
 • projednává přestupky na dálnicích a silnicích podle zákona o pozemních komunikacích a o přestupcích komunikaci

Oddělení silniční správní úřad

 • vykonává působnost silničního správního úřadu
 • řeší či spolupracuje na řešení všech otázek týkajících se oblasti dopravy a silničního hospodářství pro oblast MČ Praha 11, Újezd, Křeslice, Šeberov ve smyslu zákona č. 13/97 Sb.
 • povoluje pultový prodej a zábory pro stavební činnost včetně povolování umísťování zařízení na komunikacích (sportovní, kulturní)
 • rozhoduje o úhradě za znečištění či poškození komunikace
 • povoluje vyhražení parkovišť pro organizace, fyzické osoby a invalidní občany
 • projednává přestupky na dálnicích a silnicích podle zákona o pozemních komunikacích a o přestupcích
 • vydává dopravně - inženýrská rozhodnutí při uzavírkách, objížďkách či omezeních provozu na místních komunikacích II., III. a IV. třídy
 • posuzuje provoz městské hromadné dopravy, užití dopravních značení a zařízení ve spolupráci s PČR
 • vydává za MČ souhlas k vjezdu na místní komunikaci
 • vydává souhlas k připojení na místní komunikaci
 • zjišťuje a následně předává vraky vlastníkovi komunikace na vozovkách v majetku HMP
 • stanovuje poplatky za zvláštní užívání komunikací

Struktura odboru

vedoucí Odboru dopravy - Muzikářová Soňa, Bc.
 Agenda ekonomiky a administrativy odboru
  samostatná odborná referentka ekonomiky a administrativy odboru - Růžičková Pavla
 Oddělení dopravy a správy komunikací
  vedoucí Oddělení dopravy a správy komunikací - Mach Petr, Ing.
   samostatná odborná referentka poplatků a správy komunikací - Hnízdilová Markéta, Ing.; Němcová Petra, Ing.
   samostatná odborná referentka pro správu komunikací - Skuhrovcová Renata
   samostatný odborný referent pozemních komunikací a staveb - Trefný Martin
 Oddělení silniční správní úřad
  vedoucí Oddělení silniční správní úřad
   samostatná odborná referentka pro výkon silničního správního úřadu - Andrlová Martina, Bc.
   samostatný odborný referent pro výkon silničního správního úřadu - Janda Martin, Ing.; Rokos Marek; Smetana Vladimír, Bc.
3.1.2021 11:32:01 | přečteno 9896x | Charlie Root

Kalendář akcí >

Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: TUNELY A KOLONIE
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Komise pro majetek, investice a dotace RMČ Praha 11
Výbor pro dopravu ZMČ Praha 11
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Komise pro likvidaci majetku RMČ Praha 11
Zimní koncert Pražského salonního orchestru 
Kino klub Zahrada – Párty Hárder: Summer Massacre
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny RMČ Praha 11
Komise pro informatiku a digitalizaci MČ Praha 11
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ: SÁZAVA
Sobotní výtvarná dílna
Bytová komise RMČ Praha 11
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
Kino klub Zahrada – Přání k narozeninám
Komise pro seniory RMČ Praha 11
TURISTICKÝ VÝLET PRO SENIORY: ZIMNÍM LESEM NA HRADEŠÍN
Komise pro energetiku, technologie a inovace RMČ Praha 11
MASOPUSTNÍ ZÁBAVA pro seniory
O Malence
Žena, která uvařila svého manžela
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
Průdušky
Jihoměstský masopust 2023
Populární muzikálové melodie
Kino klub Zahrada – Ennio
Kino klub Zahrada – Civilizace – Dobrá zpráva o konci světa
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Za rondokubismem, či národním stylem po Novém Městě pražském
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Pražská Hanspaulka - legendární vilová čtvrť
Babočka: Dětský karneval
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: DO CHUCHLE A ZA PŘEVALÁKY
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
Kino klub Zahrada – Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězdu
Kino klub Zahrada – Nic bych neměnila
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Pražská Hanspaulka - legendární vilová čtvrť
Country bál Knokaut
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load