Na obsah stránky

ENDE
 

Telefonní seznam

Vyhledávání v telefonním seznamu
Jméno, název funkce nebo požadované činnosti:
 
JménoFunkceKontaktE-mail

A

Antl Daniel, Bc. odpadové hospodářství, čistota JM ITel: +420 267 902 514antld@praha11.cz
Aubusová Karolína, Bc., DiS. sociální kurátor pro děti a mládežTel: +420 267 902 128aubusovak@praha11.cz
Aulíková Iva, Ing. samostatný odborný referent interního pozemkového servisuTel: +420 267 902 290aulikovai@praha11.cz

B

Badík Roman, Ing. samostatný odborný referent Tel: +420 267 902 473badikr@praha11.cz
Balík Oldřich, Ing. 2. zástupce starostyTel: +420 267 902 206balikO@praha11.cz
Balusková Iveta metodika daníbaluskovai@praha11.cz
Balý David, Ing. Praha 11Tel: +420 267 902 344balyd@praha11.cz
Barčáková Eliška, Ing. vedoucí oddělení územního řízeníTel: +420 267 902 349barcakovae@praha11.cz
Barešová Romana, Mgr. vedoucí oddělení přestupkůTel: +420 267 902 300baresovar@praha11.cz
Bartoň Jiří, PhDr. kronikář MČbartonj@praha11.cz
Bednářová Miroslava ověřování, Czech POINTTel: +420 267 902 309bednarovam@praha11.cz
Behenská Věra pokladnaTel: +420 267 902 287behenskav@praha11.cz
Bělčíková Lenka, DiS. sociální pracovnice Tel: +420 267 902 120belcikoval@praha11.cz
Beránek Petr, Mgr. právníkTel: +420 267 902 254beranekp@praha11.cz
Boublík Kvido, Ing. vedoucí odboru správy majetku Tel: +420 267 902 273boublikk@praha11.cz
Brichová Petra vedoucí oddělení hospodářské správy Tel: +420 267 902 260brichovap@praha11.cz
Bureš Jan, Ing. referent stavebního dozoruTel: +420 267 902 337buresj@praha11.cz

C

Carmine Aleš, Bc. referent veřejných zakázek a správy majetkuTel: +420 267 902 278carminea@praha11.cz

Č

Černá Simona, Ing. kácení dřevin rostoucích mimo les, ochrana přírody, evidence zemědělských podnikatelů, ochrana zvířat proti týráníTel: +420 267 902 362cernas@praha11.cz
Černá Hana samostatný odborný referent a administrativní pracovník, stížnosti, výbory, komiseTel: +420 267 902 216cernah@praha11.cz
Černá Denisa asistentka zástupce starosty Mgr. Jakuba Lepše, M.A. a radního Ing. Stanislava Urbánka, CSc.Tel: +420 267 902 202cernad@praha11.cz

D

Danisová Petra evidence obyvatel, osobní dokladyTel: +420 267 902 381danisovap@praha11.cz
Davidová Sylvia, Ing. vedoucí ekonomického odboruTel: +420 267 902 228
Tel: +420 272 950 240
davidovas@praha11.cz
Dekařová Ivana, Ing. koordinátor rozvoje sociálních služeb, externích dotací a práce s cizinciTel: +420 267 902 156dekarovai@praha11.cz
Dobrovolná Dana účetní-výdaje MČTel: +420 267 902 223dobrovolnad@praha11.cz
Dostál Miloš referent kontroly, počítačeTel: +420 267 902 511dostalm@praha11.cz
Drobná Jarmila, Ing. vedoucí oddělení stavebního a vodoprávního řízení Tel: +420 267 902 348drobnaj@praha11.cz
Dudová Ivana asistentka vedoucího odboruTel: +420 267 902 215
Fax: +420 272 950 746
dudovai@praha11.cz
Dvořáková Marie metodika účetnictví POTel: +420 267 902 221dvorakovam@praha11.cz
Dvořáková Marcela, Ing. vedoucí oddělení stavebního dozoru a speciálních stavebTel: +420 267 902 352dvorakovamarcela@praha11.cz
Dytrychová Jana určení otcovství, státní občanství – prohlášeníTel: +420 267 902 502dytrychovaj@praha11.cz

E

Ezechel Michal redaktor zpravodaje MČTel: +420 267 902 269ezechelm@praha11.cz

F

Fantová Ivana, Mgr. vedoucí bytového oddělení Tel: +420 267 902 256fantovai@praha11.cz
Fišarová Miroslava, Ing.arch. vedoucí odboru územního rozvojeTel: +420 267 902 293fisarovam@praha11.cz
Foučková Dana redaktor zpravodaje MČTel: +420 267 902 217fouckovad@praha11.cz
Francánová Hana vedoucí oddělení matrik, státní občanství - uděleníTel: +420 267 902 305francanovah@praha11.cz
Fraňková Dana asistentka tajemníka ÚMČ Praha 11Tel: +420 267 902 205frankovad@praha11.cz
Frey Jan, Ing. radní (uvolnění členové Rady MČ)Tel: +420 267 902 207freyj@praha11.cz
Fröhlich Pavel správce sítě VidimovaTel: +420 267 902 307
Tel: +420 602 376 554
frohlichp@praha11.cz
Fröhlichová Marie fyzické a právnické osoby Tel: +420 267 902 512frohlichovam@praha11.cz
Frydrych Pavel, Ing. samostatný odborný referent pro správu komunikací v majetku MČTel: +420 267 902 374frydrychp@praha11.cz

G

Gajdová Markéta evidence obyvatel, osobní dokladyTel: +420 267 902 382gajdovam@praha11.cz
Galbavý Tomáš samostatný odborný referent veřejný opatrovníkTel: +420 267 902 118galbavyt@praha11.cz
Gažarová Lenka asistent vedoucího dboruTel: +420 267 902 272gazaroval@praha11.cz
Gösselová Petra, Bc., DiS. sociální kurátor pro děti a mládežTel: +420 267 902 127gosselovap@praha11.cz
Guthová Ivana vedoucí oddělení koncepce a ekonomiky školstvíTel: +420 267 902 324guthovai@praha11.cz

H

Haicová Lenka ekonomika práceTel: +420 267 902 220haicoval@praha11.cz
Hájková Monika rybářské lístky, administrativa, dětská hřiště, zelená linka OŽPTel: +420 267 902 332
Tel: +420 267 902 500
hajkovam@praha11.cz
Hampl Daniel, Ing., DiS. vedoucí útvaru interního auditu a kontrolyTel: +420 267 902 329hampld@praha11.cz
Harnischová Naděžda rady, zastupitelstvaTel: +420 267 902 212harnischovan@praha11.cz
Havlínová Eva, Ing. vedoucí oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší Tel: +420 267 902 355havlinovae@praha11.cz
Hazmuková Alice neinvestiční majetekTel: +420 267 902 250hazmukovaa@praha11.cz
Henychová Alena volby, evidence obyvatel, osobní doklady, ulice a čísla popisnáTel: +420 267 902 391henychovaa@praha11.cz
Herda Jan, JUDr. asistent zástupce starosty pro majetekTel: +420 267 902 481herdaj@praha11.cz
Heřmanová Zdeňka, JUDr. právníkTel: +420 267 902 322hermanovaz@praha11.cz
Hnízdilová Markéta, Bc. samostatný odborný referentTel: +420 267 902 330hnizdilovam@praha11.cz
Hnyková Simona, Bc. sociální kurátor pro děti a mládežTel: +420 267 902 145hnykovas@praha11.cz
Holancová Kateřina, Ing. Šeberov, HrnčířeTel: +420 267 902 517holancovak@praha11.cz
Hönigová Marie správa hřbitova, objednávky, přefakturace, tiskTel: +420 267 902 249honigovam@praha11.cz
Hons Miroslav, Mgr. referent kontrolyTel: +420 267 902 507honsm@praha11.cz
Horejšová Eva sekretariát, agenda sociální bytyTel: +420 267 902 109
Fax: +420 272 941 552
horejsovae@praha11.cz
Hostomská Gabriela, Mgr. vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví Tel: +420 267 902 110hostomskag@praha11.cz
Hošková Veronika, Ing. VH přístrojeTel: +420 267 902 244hoskovav@praha11.cz
Hradilová Pavla, Ing. Praha 11Tel: +420 267 902 360hradilovap@praha11.cz
Hrochová Kateřina asistentkaTel: +420 267 902 230hrochovak@praha11.cz
Hromasová Petra, Mgr. vedoucí oddělení pronájmu nebytových prostorTel: +420 267 902 268hromasovap@praha11.cz
Hrušková Květa referent správy nemovitého majetku-bytové objektyTel: +420 267 902 281hruskovak@praha11.cz
Hrušková Ivana, Bc. fyzické a právnické osoby Tel: +420 267 902 525hruskovai@praha11.cz
Hykšová Šárka, Ing. vedoucí oddělení finančního hospodařeníTel: +420 267 902 234hyksovas@praha11.cz
Hynštová Michaela, Ing. Praha 11Tel: +420 267 902 388hynstovam@praha11.cz

Ch

Chábová Marcela asistentka vedoucího odboruTel: +420 267 902 358chabovam@praha11.cz
Chalupecký Petr vrátnice OcelíkovaTel: +420 267 902 211chalupeckyp@praha11.cz
Chalupová Pavla evidence obyvatel, osobní dokladyTel: +420 267 902 380chalupovap@praha11.cz
Chramosilová Jana, Mgr. právníkTel: +420 267 902 486chramosilovaj@praha11.cz

I

Ibl Jaroslav, DiS. spisovna úřaduTel: +420 267 902 208iblj@praha11.cz

J

Jadrný Vladimír, Mgr., DiS. vedoucí kontrolního odděleníTel: +420 267 902 518jadrnyv@praha11.cz
Janatová Markéta administrativa odděleníTel: +420 267 902 238janatovam@praha11.cz
Janda Martin, Ing. výkon působnosti silničního správního úřaduTel: +420 267 902 375
Fax: +420 267 902 302
jandam@praha11.cz
Janů Jitka, Mgr. přestupkyTel: +420 267 902 308januj@praha11.cz
Jebavá Zdeňka, Bc. sociální pracovník (veřejný opatrovník)Tel: +420 267 902 130jebavaz@praha11.cz
Jeřábková Hana, Ing. vedoucí oddělení rozpočtuTel: +420 267 902 243jerabkovah@praha11.cz
Jindřichová Milena, Mgr. vedoucí oddělení soc. právní ochrany, náhradní rodinná péčeTel: +420 267 902 117
Fax: +420 272 917 005
jindrichovam@praha11.cz
Jirásek Jan, Ing. vedoucí oddělení veřejných zakázek a ekonomikyTel: +420 267 902 296jirasekj@praha11.cz
Jirava Petr, Ing. starosta MČTel: +420 267 902 204jiravap@praha11.cz
Jírovcová Lucie, Bc. veřejná zeleň, dětská hřiště, předzahrádkyTel: +420 267 902 359jirovcoval@praha11.cz
Jordanová Eva matrika úmrtíTel: +420 267 902 304jordanovae@praha11.cz

K

Kadlecová Jitka, Ing. samostatný odborný referent Tel: +420 267 902 472kadlecovaj@praha11.cz
Kaizlová Zuzana, Ing., DiS. agenda zdravotnictvíTel: +420 267 902 157kaizlovaz@praha11.cz
Kališová Radka, Mgr. terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětíTel: +420 267 902 105kalisovar@praha11.cz
Kašparová Iva, Ing. Křeslice, Újezd u PrůhonicTel: +420 267 902 350kasparovai@praha11.cz
Klasová Barbora, Mgr. terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětíTel: +420 267 902 131klasovab@praha11.cz
Klimakovská Simona, Ing. tajemníkTel: +420 267 902 205klimakovskas@praha11.cz
Klinkáčková Lenka, Bc. ekonomka odboruTel: +420 267 902 248klinkackoval@praha11.cz
Kobzová Hana, Ing. ekonom Tel: +420 267 902 231kobzovah@praha11.cz
Kočicová Anna tisková mluvčíTel: +420 267 902 493
Tel: +420 737 831 511
kocicovaA@praha11.cz
Kodýdek Jakub spisovna úřaduTel: +420 267 902 242
Fax: +420 272 930 721
kodydekj@praha11.cz
Kolářová Eva agenda administrativy a ekonomikyTel: +420 267 902 295kolarovae@praha11.cz
König Vít správce sítě OcelíkovaTel: +420 267 902 245konigv@praha11.cz
Königová Monika, DiS. terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětíTel: +420 267 902 132konigovam@praha11.cz
Kopecká Kateřina, Mgr. právníkTel: +420 267 902 284
Tel: +420 267 902 341
kopeckak@praha11.cz
Kopečný Jan, Ing. utajované skutečnosti, civilní ochranaTel: +420 267 902 122kopecnyj@praha11.cz
Kořínková Svatoslava referent oddělení pronájmu nebytových prostorTel: +420 267 902 267korinkovas@praha11.cz
Kosánová Eva evidence obyvatel, osobní dokladyTel: +420 267 902 379kosanovae@praha11.cz
Kotápišová Kateřina, Ing., DiS. veřejná zeleň, dětská hřiště, předzahrádkyTel: +420 267 902 364kotapisovak@praha11.cz
Kramešová Alena evidence obyvatel, osobní doklady, správní řízení - trvalý pobytTel: +420 267 902 386kramesovaa@praha11.cz
Kratochvíl Pavel správce sítě Vidimova, Nad OpatovemTel: +420 267 902 314kratochvilp@praha11.cz
Krčílek Pavel, Mgr., DiS. vedoucí oddělení krizového řízení, obrana, policieTel: +420 267 902 138
Fax: +420 267 902 139
krcilekp@praha11.cz
Krištůfová Jitka, Ing. neinvestiční majetekTel: +420 267 902 262kristufovaj@praha11.cz
Krtičková Lucie, Ing. územní řízeníTel: +420 267 902 363krtickoval@praha11.cz
Křížková Jana, Mgr. přestupkyTel: +420 267 902 303krizkovaj@praha11.cz
Křovinová Helena, Ing. vedoucí odboru kancelář tajemníkaTel: +420 267 902 491
Tel: +420 267 902 205
krovinovah@praha11.cz
Kšandová Pavlína, Mgr., DiS. vedoucí oddělení styku s veřejností a sekretariátůTel: +420 267 902 201
Tel: +420 725 925 689
ksandovap@praha11.cz
Kubánek David, Mgr. fyzické a právnické osoby Tel: +420 267 902 508kubanekd@praha11.cz
Kutnarová Lucie, Mgr. vodní hospodářství, vodoprávní řízeníTel: +420 267 902 334kutnaroval@praha11.cz

L

Langová Anna, Ing. samostatný odborný referent Tel: +420 267 902 474langovaa@praha11.cz
Lepš Jakub, Mgr., M.A. 3. zástupce starostyTel: +420 267 902 202lepsj@praha11.cz
Letá Alexandra, Bc. matrika narození a manželství, změna jména a příjmeníTel: +420 267 902 306letaa@praha11.cz
Letá Jana, Ing. vedoucí oddělení personálního Tel: +420 267 902 229
Tel: +420 272 940 803
letaj@praha11.cz
Lodinová Andrea, DiS. terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětíTel: +420 267 902 136lodinovaa@praha11.cz
Luhanová Radmila, Ing. referent kontrolyTel: +420 267 902 522luhanovar@praha11.cz
Lukeš Petr 1. zástupce starostyTel: +420 267 902 207lukesp@praha11.cz

M

Mach Petr, Bc. samostatný odborný referent pozemních komunikací a stavebTel: +420 267 902 291machp@praha11.cz
Machová Klára, Mgr. právníkTel: +420 267 902 270machovak@praha11.cz
Majchrák Jozef, JUDr. vedoucí odboru vnitřních věcíTel: +420 267 902 354
Fax: +420 272 941 998
majchrakj@praha11.cz
Majchráková Helena gratulace, vítání občánkůTel: +420 267 902 353majchrakovah@praha11.cz
Malínská Ivana koncepce a metodika MŠTel: +420 267 902 328malinskai@praha11.cz
Mánková Jitka, Mgr. právníkTel: +420 267 902 282mankovaj@praha11.cz
Mareš Jaromír, Ing. odpadové hospodářství, čistota JM I, MIOSTel: +420 267 902 367maresj@praha11.cz
Marešová Alena referent bytového odděleníTel: +420 267 902 255maresovaa@praha11.cz
Mašková Hana, Mgr. vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladůTel: +420 267 902 390maskovah@praha11.cz
Matonohová Hana evidence a vymáhání pohledávekTel: +420 267 902 253matonohovah@praha11.cz
Maturová Eva, DiS. terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětíTel: +420 267 902 135maturovae@praha11.cz
Michlová Věra evidence obyvatel, osobní dokladyTel: +420 267 902 384michlovav@praha11.cz
Mištíková Alena, Mgr. terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětíTel: +420 267 902 114mistikovaa@praha11.cz
Möglichová Heda telefonní ústřednaTel: +420 267 902 177
Tel: +420 272 930 721
moglichovah@praha11.cz
Molhanec Petr, Ing. arch. územní řízeníTel: +420 267 902 505molhanecp@praha11.cz
Mončeková Kamila, Ing. referent stavebního dozoruTel: +420 267 902 347moncekovak@praha11.cz
Mrkvičková Soňa, Bc. podatelnaTel: +420 267 902 210mrkvickovas@praha11.cz
Mrkvičková Eva administrativní referentTel: +420 267 902 247mrkvickovae@praha11.cz
Myslivečková Irena, JUDr. referent kontrolyTel: +420 267 902 515mysliveckovai@praha11.cz

N

Nacházelová Věra vedoucí oddělení technickéhoTel: +420 267 902 266nachazelovav@praha11.cz
Nebohá Stanislava, DiS. metodika účetnictví HČTel: +420 267 902 232nebohas@praha11.cz
Nedvěd Jaroslav, Ing., DiS. vedoucí oddělení správy veřejné zeleněTel: +420 267 902 356nedvedj@praha11.cz
Nejedlá Iva evidence obyvatel, osobní dokladyTel: +420 267 902 378nejedlai@praha11.cz
Nekola Jiří, Ing. referent kontrolyTel: +420 267 902 528nekolaj@praha11.cz
Nepožitková Marie, Ing. Praha 11Tel: +420 267 902 504nepozitkovam@praha11.cz
Nonnemannová Tereza informační kancelář OcelíkovaTel: +420 267 902 209nonnemannovat@praha11.cz
Nouzovská Marta místní poplatky za rekreaci a ubytováníTel: +420 267 902 235nouzovskam@praha11.cz
Nouzovský Petr, Ing. personalista - vzděláváníTel: +420 267 902 275nouzovskyp@praha11.cz
Novák Stanislav řidičTel: +420 267 902 239novaks@praha11.cz
Nováková Marie výkon působnosti silničního správního úřaduTel: +420 267 902 299novakovam@praha11.cz

O

Ondráková Taťána, Mgr. asistentka starostyTel: +420 267 902 204ondrakovat@praha11.cz

P

Palacká Michaela, Ing. územní řízeníTel: +420 267 902 345palackam@praha11.cz
Pančocha Josef řidičTel: +420 267 902 239pancochaj@praha11.cz
Pištora Radek, Mgr. vedoucí odboru kancelář starostyTel: +420 267 902 240
Fax: +420 272 950 747
pistorar@praha11.cz
Pitrák Jan, JUDr. vedoucí právního odděleníTel: +420 267 902 283pitrakj@praha11.cz
Platz Martin, Mgr. vedoucí odboru školství a kulturyTel: +420 267 902 326
Fax: +420 272 941 983
platzm@praha11.cz
Pobuda Jiří samostatný odborný referent správy nemovitého majetku a technicko-ekonomické činnosti pro oblast školstvíTel: +420 267 902 496pobudaj@praha11.cz
Pokorná Lenka mzdová účetníTel: +420 267 902 227pokornal@praha11.cz
Poláková Simona ekonomTel: +420 267 902 318polakovas@praha11.cz
Pospíchalová Simona, Ing. ochrana ovzduší, čistota JM IITel: +420 267 902 320pospichalovas@praha11.cz
Pospíchalová Helena samostatný odborný referent veřejných zakázekTel: +420 267 902 274pospichalovah@praha11.cz
Preradová Jarmila, Ing. vedoucí odboru výstavbyTel: +420 267 902 340preradovaj@praha11.cz
Pristašová Olga personalistaTel: +420 267 902 203pristasovao@praha11.cz
Procházková Radmila účetní-příjmy MČTel: +420 267 902 233prochazkovar@praha11.cz
Prouzová Jana referent správy nemovitého majetku-nebytové objektyTel: +420 267 902 494prouzovaj@praha11.cz
Prücknerová Božena informační kancelář ŠustovaTel: +420 267 902 499prucknerovab@praha11.cz

R

Ráčková Jitka samostatný odborný referent interního pozemkového servisuTel: +420 267 902 289rackovaj@praha11.cz
Račoková Martina, Ing. arch. vedoucí oddělení rozvoje a regeneraceTel: +420 267 902 214racokovam@praha11.cz
Raková Marie, DiS. referent stavebního dozoruTel: +420 267 902 344rakovam@praha11.cz
Richtrová Ludmila evidence obyvatel, osobní dokladyTel: +420 267 902 383richtroval@praha11.cz
Růžičková Ivana fyzické a právnické osoby Tel: +420 267 902 527ruzickovai@praha11.cz
Rychtecký Martin, Ing. metodika inventarizaceTel: +420 267 902 224rychteckym@praha11.cz

Ř

Řeháčková Muzikářová Soňa vedoucí oddělení dopravy a silniční správní úřad Tel: +420 267 902 336muzikarovas@praha11.cz
Říhová Jana, Ing. kácení dřevin rostoucích mimo les, ochrana přírody, zemědělský půdní fond, přestupky proti veřejnému pořádkuTel: +420 267 902 370rihovaj@praha11.cz
Říhová Jana správce sítě OcelíkovaTel: +420 267 902 241rihovajana@praha11.cz

S

Sádlová Martina, Mgr. samostatný odborný referent pro oblast dotací a participativního rozpočtuTel: +420 267 902 492sadlovam@praha11.cz
Salát David, Bc. správce sítě Ocelíkova, webmasterTel: +420 267 902 288salatd@praha11.cz
Sedláková Regina vedoucí oddělení provozního Tel: +420 267 902 513sedlakovar@praha11.cz
Sedlmajer Jaroslav spisovna odboru výstavbyTel: +420 267 902 338sedlmajerj@praha11.cz
Sedlmajerová Hana informační kancelář OcelíkovaTel: +420 267 902 209sedlmajerovah@praha11.cz
Skála Martin řidičTel: +420 267 902 239skalam@praha11.cz
Skyva Petr, Mgr. samostatný odborný referent Tel: +420 267 902 298skyvap@praha11.cz
Smetana Vladimír, Bc. výkon působnosti silničního správního úřaduTel: +420 267 902 222smetanav@praha11.cz
Smítková Jana rady, zastupitelstvaTel: +420 267 902 218smitkovaj@praha11.cz
Sobotková Renata sekretariátTel: +420 267 902 509
Fax: +420 272 916 467
sobotkovar@praha11.cz
Stará Jana spisovna odboru výstavbyTel: +420 267 902 335staraj@praha11.cz
Stehlíková Tereza, Bc. referent oddělení pronájmu nebytových prostorTel: +420 267 902 285stehlikovat@praha11.cz
Stojanová Michaela, Ing. ekonomTel: +420 267 902 319stojanovam@praha11.cz
Stránská Jana, Bc., DiS. terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětíTel: +420 267 902 113stranskaj@praha11.cz
Strašák Lukáš, Mgr., DiS. vedoucí oddělení sociální péče a pomoci Tel: +420 267 902 101strasakl@praha11.cz
Strnadová Ivana, Mgr. metodika dotační politiky v oblasti sportuTel: +420 267 902 501strnadovai@praha11.cz
Suková Gabriela fyzické a právnické osoby Tel: +420 267 902 526sukovag@praha11.cz

Š

Šandová Miroslava, Ing. vedoucí odboru majetkoprávníhoTel: +420 267 902 279sandovam@praha11.cz
Škárková Teturová Šimona, Bc. vedoucí oddělení soc. prevenceTel: +420 267 902 140skarkovas@praha11.cz
Šlechtová Markéta, Bc. metodika dotační politiky v oblasti kultury a volného časuTel: +420 267 902 323slechtovam@praha11.cz
Šmatláková Ivana, JUDr. vedoucí živnostenského odboruTel: +420 267 902 510smatlakovai@praha11.cz
Šmírová Jaroslava terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětíTel: +420 267 902 133smirovaj@praha11.cz
Šmolíková Alexandra evidence obyvatel, osobní dokladyTel: +420 267 902 389smolikovaa@praha11.cz
Šnajdrová Martina sociální pracovnice Tel: +420 267 902 104snajdrovam@praha11.cz
Šnellerová Eva referent pro přípravu a realizaci investičních akcíTel: +420 267 902 497snellerovae@praha11.cz
Šorfová Marta asistentka starosty a zástupců starosty, radního Ing. Jana FreyeTel: +420 267 902 207sorfovam@praha11.cz
Špacírová Stanislava sekretariátTel: +420 267 902 339
Fax: +420 272 914 928
spacirovas@praha11.cz
Štěpánek Kamil, Ing. územní řízeníTel: +420 267 902 346stepanekk@praha11.cz
Šterclová Blanka, Bc. samostatný odborný referentTel: +420 267 902 495sterclovab@praha11.cz
Švábenická Miloslava místní poplatek ze psů Tel: +420 267 902 477svabenickam@praha11.cz

U

Urbánek Stanislav, Ing., CSc. radní (uvolnění členové Rady MČ)Tel: +420 267 902 202urbaneks@praha11.cz
Urbanová Jaroslava, Ing. samostatný odborný referent kontroly a audituTel: +420 267 902 312urbanovaj@praha11.cz

V

Vanišová Barbora, Mgr. protidrogový koordinátorTel: +420 267 902 137vanisovab@praha11.cz
Vašková Marie evidence obyvatel, osobní dokladyTel: +420 267 902 387vaskovam@praha11.cz
Vavroušková Dana vedoucí oddělení interního pozemkového servisuTel: +420 267 902 292vavrouskovad@praha11.cz
Vedralová Lenka referent činností vlastníka s nemovitostmiTel: +420 267 902 264vedraloval@praha11.cz
Veselá Lenka, DiS. terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětíTel: +420 267 902 134veselal@praha11.cz
Veselá Anna, Mgr. samostatný odborný referent agendy bytů v DPS (domech s pečovatelskou službou)Tel: +420 267 902 154veselaa@praha11.cz
Víznerová Petra, Bc. koordninace prevence kriminality, agenda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany Tel: +420 267 902 121viznerovap@praha11.cz
Vláčil Lukáš, Ing. vedoucí oddělení ochrany přírody, krajiny a zvířatTel: +420 267 902 357vlacill@praha11.cz
Vlčková Lenka, Bc. koncepce a metodika ZŠ, SOŠ, VOŠTel: +420 267 902 325vlckoval@praha11.cz
Volková Jitka vedoucí organizačního oddělení, rady, zastupitelstvaTel: +420 267 902 276volkovaj@praha11.cz
Vršovský Jiří, Ing. přestupkyTel: +420 267 902 313vrsovskyj@praha11.cz
Vyskočil Michal, Ing. vedoucí odboru životního prostředíTel: +420 267 902 333vyskocilm@praha11.cz

W

Wimmerová Marta vrátnice OcelíkovaTel: +420 267 902 211wimmerovam@praha11.cz

Z

Zábranská Světlana informační kancelář OcelíkovaTel: +420 267 902 488zabranskas@praha11.cz
Zandtová Markéta potvrzovací agenda, veřejné sbírky,volby, sekretariátTel: +420 267 902 316zandtovam@praha11.cz
Zavadilová Anna, Bc. přestupkyTel: +420 267 902 301zavadilovaa@praha11.cz
Zemanová Hana samostatný odborný referent kontroly a audituTel: +420 267 902 327zemanovah@praha11.cz
Zíka Martin vedoucí oddělení informatikyTel: +420 267 902 237
Tel: +420 724 902 106
zikam@praha11.cz
Zimmelová Kateřina, DiS. referent správy nemovitého majetku-nebytové objektyTel: +420 267 902 259zimmelovak@praha11.cz
Zimová Mária fakturaceTel: +420 267 902 261zimovam@praha11.cz
Zlatníková Blanka referent činností vlastníka s nemovitostmiTel: +420 267 902 258zlatnikovab@praha11.cz
Zvárová Petra, DiS. rozpočet MČ (HČ)Tel: +420 267 902 226zvarovap@praha11.cz
Zykánová Václava referent bytového odděleníTel: +420 267 902 257zykanovav@praha11.cz

Ž

Židoňová Dana asistentka zástupce starosty Ing. Oldřicha Balíka a Mgr. Jakuba Lepše M.A.Tel: +420 267 902 206zidonovad@praha11.cz
30.12.2005 16:16:38 | přečteno 144999x | Charlie Root

Navigace

 
load