Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Telefonní seznam

Vyhledávání v seznamu
Zadejte jméno, funkci nebo činnost:
JménoFunkceKontaktE-mail

A

Andrlová, Martina, Bc.samostatná odborná referentka pro výkon silničního správního úřadu+420 267 902 562andrlovam@praha11.cz
Aulíková, Iva, Ing.samostatná odborná referentka interního pozemkového servisu+420 267 902 290aulikovai@praha11.cz

B

Balý, David, Ing.samostatný odborný referent stavebního řízení (Háje, Chodov)+420 267 902 344balyd@praha11.cz
Barešová, Romana, Mgr.vedoucí Oddělení přestupků+420 267 902 300baresovar@praha11.cz
Bártlová, Alena, DiS.personalistka (vzdělávání)+420 267 902 275bartlovaa@praha11.cz
Bednářová, Miroslavasamostatná odborná referentka ověřování (ověřování, Czech POINT)+420 267 902 309bednarovam@praha11.cz
Beková, Romana, Mgr.samostatná odborná referentka metodiky sportu, kultury a volného času+420 267 902 328bekovar@praha11.cz
Bělčíková, Lenka, DiS.sociální pracovnice +420 267 902 120belcikoval@praha11.cz
Bělíková, Petra, DiS.terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí+420 267 902 129belikovap@praha11.cz
Bendová, Ivanaasistentka vedoucího odboru+420 267 902 230bendovai@praha11.cz
Bílková, Anna, Ing.samostatná odborná referentka+420 267 902 474bilkovaa@praha11.cz
Blažková, Petraekonomka+420 267 902 248blazkovap@praha11.cz
Branžovská, Terezaodborná asistentka starosty, místostarostů a členů RMČ (starosty Jiřího Dohnala)+420 267 902 204branzovskat@praha11.cz
Brejlová, Kateřina, Mgr.právnička+420 267 902 462brejlovak@praha11.cz
Brichová, Petravedoucí Oddělení hospodářské správy+420 267 902 260brichovap@praha11.cz
Březinová, Hana, Ing.ekonomka-rozpočtářka+420 267 902 231brezinovah@praha11.cz
Bureš, Jan, Ing.samostatný odborný referent stavebního dozoru+420 267 902 337buresj@praha11.cz

C

Cyrusová, Terezaasistentka vedoucího odboru+420 267 902 272cyrusovat@praha11.cz

Č

Čechová, Lenkasamostatná odborná referentka hospodářské správy (opravy, sklad kancelářských potřeb)+420 267 902 246cechoval@praha11.cz
Černá, Simona, Ing.samostatná odborná referentka ochrany přírody, krajiny a zvířat (kácení dřevin rostoucích mimo les, evidence zemědělských podnikatelů, ochrana zvířat proti týrání)+420 267 902 362cernas@praha11.cz
Černá, Hana, Bc.samostatná odborná referentka a administrativní pracovnice (stížnosti, zák. 106/1999 Sb., vývěsy, výbory, komise)+420 267 902 216cernah@praha11.cz
Čížková, Sylvaodborná asistentka starosty, místostarostů a členů RMČ (3. místostarosty Ing. Martina Sedeke a radního Mgr. Martina Dušky)+420 267 902 461cizkovas@praha11.cz

D

Danisová, Petrasamostatná odborná referentka správních činností (evidence obyvatel, osobní doklady)+420 267 902 379danisovap@praha11.cz
Davidová, Sylvia, Ing.vedoucí Odboru ekonomického+420 267 902 228
+420 272 950 240
davidovas@praha11.cz
Divišová, Petra, DiS.samostatná odborná referentka poplatků (místní poplatek z pobytu)+420 267 902 235divisovap@praha11.cz
Dobrovolná, Danasamostatná účetní (výdaje MČ)+420 267 902 223dobrovolnad@praha11.cz
Dohnal, Jiřístarosta+420 267 902 204starosta@praha11.cz
Doležalová, Lenka, Bc.samostatná odborná referentka vztahů k veřejnosti+420 267 902 284dolezaloval@praha11.cz
Dostál, Milošsamostatný odborný referent Oddělení kontrolního+420 267 902 511dostalm@praha11.cz
Drobná, Jarmila, Ing.vedoucí Oddělení stavebního a vodoprávního řízení+420 267 902 348drobnaj@praha11.cz
Dudová, Ivanaasistentka vedoucího odboru+420 267 902 215dudovai@praha11.cz
Duška, Martin, Mgr.radní pro dopravu a otevřenou radnici+420 267 902 206duskam@praha11.cz
Dvořáčková, Monikasamostatná odborná referentka samosprávních činností (gratulace, vítání občánků)+420 267 902 353dvorackovam@praha11.cz
Dvořáková, Mariemetodička účetnictví příspěvkových organizací+420 267 902 221dvorakovam@praha11.cz
Dytrychová, Janasamostatná odborná referentka matrik a státního občanství (určení otcovství, státní občanství-prohlášení)+420 267 902 502dytrychovaj@praha11.cz

F

Fantová, Ivana, Mgr.vedoucí Oddělení bytového+420 267 902 256fantovai@praha11.cz
Foučková, Današéfredaktorka zpravodaje MČ+420 267 902 217fouckovad@praha11.cz
Francánová, Hanavedoucí Oddělení matrik, státní občanství - udělení+420 267 902 305francanovah@praha11.cz
Fraňková, Danaasistentka tajemníka ÚMČ Praha 11+420 267 902 205frankovad@praha11.cz
Franta, Josef, Ing.samostatný odborný referent stavebního dozoru+420 267 902 352frantaj@praha11.cz
Frantová, Jaroslava, Ing.metodička účetnictví hospodářské činnosti+420 267 902 232frantovaj@praha11.cz
Fröhlichová, Mariesamostatná odborná referentka Oddělení provozního+420 267 902 512frohlichovam@praha11.cz

G

Gajdová, Markétasamostatná odborná referentka správních činností (evidence obyvatel, osobní doklady)+420 267 902 380gajdovam@praha11.cz
Gösselová, Petra, Bc., DiS.kurátorka pro děti a mládež+420 267 902 127gosselovap@praha11.cz
Gregor, Adamodborný asistent starosty, místostarostů a členů RMČ (1. místostarosty a radního Ing. Petra Jiravy)gregora@praha11.cz
Guthová, Ivanavedoucí Oddělení koncepce a ekonomiky školství+420 267 902 324
+420 776 618 223
guthovai@praha11.cz

H

Haicová, Lenkasamostatná odborná referentka ekonomiky práce+420 267 902 220haicoval@praha11.cz
Hájková, Monikasamostatná odborná referentka správy veřejné zeleně (vydávání rybářských lístků, administrativa odboru)+420 267 902 332hajkovam@praha11.cz
Hájková, Barbora, Bc.terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí+420 267 902 155hajkovab@praha11.cz
Hampl, Daniel, Ing., DiS.vedoucí Útvaru interního auditu a kontroly+420 267 902 170hampld@praha11.cz
Harnischová, Naděždasamostatná odborná referentka organizačního odd. (rady, zastupitelstva a přísedící OS)+420 267 902 212harnischovan@praha11.cz
Havlínová, Eva, Ing.vedoucí Oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší+420 267 902 355havlinovae@praha11.cz
Hazmuková, Alicesamostatná odborná referentka hospodářské správy (neinvestiční majetek)+420 267 902 250
+420 724 991 399
hazmukovaa@praha11.cz
Henychová, Alenasamostatná odborná referentka správních činností (volby, evidence obyvatel, osobní doklady, ulice a čísla popisná)+420 267 902 391henychovaa@praha11.cz
Heřmanová, Zdeňka, JUDr.právnička+420 267 902 322hermanovaz@praha11.cz
Hnízdilová, Markéta, Ing.samostatná odborná referentka poplatků a správy komunikací+420 267 902 554hnizdilovam@praha11.cz
Holancová, Kateřina, Ing.samostatná odborná referentka stavebního řízení (Šeberov, Hrnčíře)+420 267 902 517holancovak@praha11.cz
Hönigová, Mariesamostatná odborná referentka hospodářské správy (správa hřbitova, evidence razítek a publikací)+420 267 902 249honigovam@praha11.cz
Hořejší, Simona, Bc.samostatná odborná referentka pronájmu nebytových prostor+420 267 902 267horejsis@praha11.cz
Hostomská, Gabriela, Mgr.vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví+420 267 902 110hostomskag@praha11.cz
Hošková, Veronika, Ing.samostatná odborná referentka poplatků (výherní hrací přístroje)+420 267 902 244hoskovav@praha11.cz
Houfková, Miluše, Mgr.kurátorka pro děti a mládež+420 267 902 128houfkovam@praha11.cz
Hradecká, Nataša, DiS.samostatná odborná referentka veřejný opatrovník+420 267 902 118hradeckan@praha11.cz
Hrdinová, Hanametodika daní+420 267 902 213hrdinovah@praha11.cz
Hromasová, Petra, Mgr.vedoucí Oddělení pronájmu nebytových prostor+420 267 902 268hromasovap@praha11.cz
Hrušková, Květasamostatný odborný referent-technik+420 267 902 281hruskovak@praha11.cz
Hrušková, Ivana, Bc.samostatná odborná referentka Oddělení provozního+420 267 902 525hruskovai@praha11.cz
Hurychová, Martinasamostatná odborná referentka veřejných zakázek+420 267 902 373hurychovam@praha11.cz
Hutníková, Veronika, Bc.samostatná odborná referentka ochrany přírody, krajiny a zvířat (kácení dřevin rostoucích mimo les, zemědělský půdní fond)+420 267 902 370hutnikovav@praha11.cz
Hykšová, Šárka, Ing.vedoucí Oddělení finančního hospodaření+420 267 902 234hyksovas@praha11.cz

Ch

Chábová, Marcelaasistentka vedoucího odboru+420 267 902 358chabovam@praha11.cz
Chalupecký, Petrvrátný (vrátnice Ocelíkova)+420 267 902 211chalupeckyp@praha11.cz
Chalupová, Pavlasamostatná odborná referentka správních činností (evidence obyvatel, osobní doklady)+420 267 902 382chalupovap@praha11.cz
Chaun, Martin, Bc.samostatný odborný referent odpadového hospodářství a ochrany ovzduší+420 267 902 369chaunm@praha11.cz
Chramosilová, Jana, Mgr.právnička+420 267 902 486chramosilovaj@praha11.cz

I

Ibl, Jaroslav, DiS.pracovník spisovny úřadu+420 267 902 208iblj@praha11.cz

J

Jadrný, Vladimír, Mgr., DiS.vedoucí Oddělení kontrolního+420 267 902 518jadrnyv@praha11.cz
Jalovcová, Helenaasistentka místostarosty Ing. Martina Sedeke a radního Mgr. Martina Dušky+420 267 902 206jalovcovah@praha11.cz
Janatová, Markétasamostatná odborná referentka a administrativní pracovnice (administrativa oddělení)+420 267 902 238janatovam@praha11.cz
Janda, Martin, Ing.samostatný odborný referent pro výkon silničního správního úřadu+420 267 902 559jandam@praha11.cz
Janošková, Gabrielareferentka fakturace+420 267 902 261janoskovag@praha11.cz
Janů, Jitka, Mgr.samostatná odborná referentka přestupků+420 267 902 308januj@praha11.cz
Jebavá, Zdeňka, Bc.sociální pracovnice (veřejný opatrovník)+420 267 902 130jebavaz@praha11.cz
Jeřábková, Hana, Ing.vedoucí Oddělení rozpočtu+420 267 902 243jerabkovah@praha11.cz
Jirava, Petr, Ing.radní pro sociální věci, zdravotnictví a bezpečnost+420 267 902 207
+420 603 223 521
jiravap@praha11.cz
Jírovcová, Lucie, Bc.samostatná odborná referentka správy veřejné zeleně (veřejná zeleň, dětská hřiště JM I)+420 267 902 359jirovcoval@praha11.cz
Jirsová, Kristýna, Ing. arch.odborná asistentka starosty, místostarostů a členů RMČ (2. místostarosty Mgr. Jakuba Lepše, M.A. a radního Mgr. Jana Stárka)+420 267 902 202jirsovak@praha11.cz
Jordanová, Evasamostatná odborná referentka matrik a státního občanství (matrika úmrtí)+420 267 902 304jordanovae@praha11.cz

K

Kadlecová, Jitka, Ing.samostatná odborná referentka+420 267 902 472kadlecovaj@praha11.cz
Kaizlová, Zuzana, Ing., DiS.samostatná odborná referentka zdravotnictví+420 267 902 157kaizlovaz@praha11.cz
Kališová, Radka, Mgr.terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí+420 267 902 105kalisovar@praha11.cz
Kašparová, Iva, Ing.samostatná odborná referentka stavebního řízení (Křeslice, Újezd u Průhonic)+420 267 902 350kasparovai@praha11.cz
Klasová, Barbora, Mgr.terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí+420 267 902 131klasovab@praha11.cz
Klimakovská, Simona, Ing.tajemník+420 267 902 205klimakovskas@praha11.cz
Klinkáčková, Lenka, Bc.samostatná účetní (příjmy MČ)+420 267 902 233klinkackoval@praha11.cz
Knížková, Šárkasamostatná odborná referentka pronájmu nebytových prostor+420 267 902 285knizkovas@praha11.cz
Kocourek, Josefmístopředseda Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí+420 267 902 471kocourekj@praha11.cz
Kocourek, Tomáš, Mgr.ekonom+420 267 902 278kocourekt@praha11.cz
Kočicová, Anna, Mgr.tisková mluvčí+420 267 902 493
+420 737 831 511
kocicovaA@praha11.cz
Kodýdek, Jakubpracovník spisovny úřadu+420 267 902 242kodydekj@praha11.cz
Kopečný, Jan, Ing.samostatný odborný referent krizového řízení (utajované informace, civilní ochrana)+420 267 902 122kopecnyj@praha11.cz
Kordová, Dominika, Bc.ekonomka-rozpočtářka+420 267 902 225kordovad@praha11.cz
Kořánová, Jitka, Ing.samostatná odborná referentka stavebního řízení (Háje, Chodov)+420 267 902 392koranovaj@praha11.cz
Kosánová, Evasamostatná odborná referentka správních činností (evidence obyvatel, osobní doklady)+420 267 902 394kosanovae@praha11.cz
Králová, Kateřina, Mgr.právnička+420 267 902 341kralovak@praha11.cz
Kramešová, Alena, Bc.vedoucí Odboru vnitřních věcí+420 267 902 386kramesovaa@praha11.cz
Kratina, Tomáš, Ing.samostatný odborný referent územního řízení+420 267 902 505kratinat@praha11.cz
Krčílek, Pavel, Mgr., DiS.vedoucí Oddělení krizového řízení (obrana, policie)+420 267 902 138krcilekp@praha11.cz
Krejčová, Evasamostatná odborná referentka a administrativa odboru+420 267 902 109krejcovae@praha11.cz
Krištůfová, Jitka, Ing.samostatná odborná referentka hospodářské správy (neinvestiční majetek)+420 267 902 262kristufovaj@praha11.cz
Krtičková, Lucie, Ing.vedoucí Oddělení územního řízení+420 267 902 363krtickoval@praha11.cz
Křiváček, Petr, MUDr.radní (uvolnění, neuvolnění členové Rady MČ)krivacekp@praha11.cz
Křížková, Jana, Mgr.samostatná odborná referentka přestupků+420 267 902 303krizkovaj@praha11.cz
Křovinová, Helena, Ing.vedoucí Odboru kancelář tajemníka+420 267 902 491krovinovah@praha11.cz
Kubánek, David, Mgr.samostatný odborný referent Oddělení kontrolního+420 267 902 508kubanekd@praha11.cz
Kubištová, Jaroslavasamostatná odborná referentka Oddělení provozního+420 267 902 507kubistovaj@praha11.cz
Kuková, Hanasamostatná odborná referentka činností vlastníka s nemovitostmi+420 267 902 280kukovah@praha11.cz
Kupanovac, Demian, Mgr.kurátor pro dospělé+420 267 902 101kupanovacd@praha11.cz
Kutnarová, Lucie, Mgr.samostatná odborná referentka vodoprávního úřadu a vodního hospodářství+420 267 902 334kutnaroval@praha11.cz

L

Lang, Jaroslavvrátný (vrátnice Ocelíkova)+420 267 902 211langj@praha11.cz
Lepš, Jakub, Mgr., M.A.2. místostarosta pro životní prostředí+420 267 902 202lepsj@praha11.cz
Letá, Alexandra, Bc.samostatná odborná referentka matrik a státního občanství (matrika narození a manželství, změna jména a příjmení)+420 267 902 306letaa@praha11.cz
Letá, Jana, Ing.vedoucí Oddělení personálního+420 267 902 229
+420 272 940 803
letaj@praha11.cz
Lodinová, Andrea, DiS.terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí+420 267 902 136lodinovaa@praha11.cz
Louail, Michelle, Mgr.samostatná odborná referentka přestupků+420 267 902 368louailm@praha11.cz

M

Mach, Petr, Ing.vedoucí Oddělení dopravy a správy komunikací+420 267 902 553machp@praha11.cz
Mánková, Jitka, Mgr.právnička+420 267 902 282mankovaj@praha11.cz
Marešová, Alenasamostatná odborná referentka bytového Oddělení+420 267 902 255maresovaa@praha11.cz
Mašková, Hana, Mgr.vedoucí Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů+420 267 902 390maskovah@praha11.cz
Matonohová, Hanasamostatná odborná referentka vymáhání pohledávek (evidence a vymáhání pohledávek)+420 267 902 253matonohovah@praha11.cz
Matysová, Barbora, Mgr.koordinátorka rozvoje sociálních služeb, externích dotací a práce s cizinci+420 267 902 156matysovab@praha11.cz
Medunová, Pavla, Ing.samostatná odborná referentka+420 267 902 473medunovap@praha11.cz
Midlochová, Martinasamostatná odborná referentka správních činností (evidence obyvatel, osobní doklady)+420 267 902 389midlochovam@praha11.cz
Michlová, Věrasamostatná odborná referentka správních činností (evidence obyvatel, osobní doklady)+420 267 902 384michlovav@praha11.cz
Millarová, Kristýnaasistentka+420 267 902 490millarovak@praha11.cz
Mištíková, Alena, Mgr., MBAterénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí+420 267 902 114mistikovaa@praha11.cz
Möglichová, Hedatelefonní manipulantka (telefonní ústředna)+420 267 902 177moglichovah@praha11.cz
Mrkvičková, Evaadministrativní referentka (sklad kancelářských potřeb)+420 267 902 247mrkvickovae@praha11.cz
Musilová, Janasamostatná odborná referentka bytového Oddělení+420 267 902 257musilovaj@praha11.cz

N

Nacházelová, Věravedoucí Oddělení technického+420 267 902 266nachazelovav@praha11.cz
Nedvěd, Jaroslav, Ing., DiS.vedoucí Oddělení správy veřejné zeleně+420 267 902 356nedvedj@praha11.cz
Nejedlá, Ivasamostatná odborná referentka správních činností (evidence obyvatel, osobní doklady)+420 267 902 387nejedlai@praha11.cz
Němcová, Veronika, Ing.samostatná odborná referentka stavebního řízení (Háje, Chodov)+420 267 902 345nemcovav@praha11.cz
Nepožitková, Marie, Ing.samostatná odborná referentka stavebního řízení (Háje, Chodov)+420 267 902 504nepozitkovam@praha11.cz
Nesládková, Pavla, DiS.terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí+420 267 902 113nesladkovap@praha11.cz
Nonnemannová, Terezasamostatná odborná referentka informační kanceláře Ocelíkova+420 267 902 488nonnemannovat@praha11.cz
Novák, Stanislavřidič+420 267 902 239novaks@praha11.cz

O

Ondráková, Taťána, Mgr.samostatná odborná referentka koncepce a metodiky školství (koncepce a metodika MŠ)+420 267 902 343ondrakovat@praha11.cz
Ošmerová, Kateřina, Ing.samostatná odborná referentka dopravních a inženýrských staveb+420 267 902 347osmerovak@praha11.cz

P

Pacourek, Václavsamostatný odborný referent veřejných zakázek+420 267 902 274pacourekv@praha11.cz
Palavský, Miloslav, Ing.samostatný odborný referent-technik+420 267 902 494palavskym@praha11.cz
Pešlová, Marieredaktorka zpravodaje MČ+420 267 902 269peslovam@praha11.cz
Petáková, Kateřina, Ing.samostatná odborná referentka interního auditu a kontrolypetakovak@praha11.cz
Pištora, Radek, Mgr.vedoucí Odboru kancelář starosty+420 267 902 240pistorar@praha11.cz
Pitrák, Jan, JUDr.vedoucí Oddělení právního+420 267 902 283pitrakj@praha11.cz
Platz, Martin, Mgr.vedoucí Odboru školství a kultury+420 267 902 326platzm@praha11.cz
Plocová, Alžběta, DiS.samostatná odborná referentka vztahů k veřejnosti a participativního rozpočtu+420 267 902 492plocovaa@praha11.cz
Pobuda, Jiřísamostatný odborný referent správy nemovitého majetku a technicko-ekonomické činnosti pro oblast školství+420 267 902 496pobudaj@praha11.cz
Pojezná, Jana, Bc., DiS.terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí+420 267 902 133pojeznaj@praha11.cz
Pokorná, Lenkamzdová účetní+420 267 902 227pokornal@praha11.cz
Pokorný, Miroslav, Bc., DiS.vedoucí Oddělení sociální péče a pomoci+420 267 902 103pokornym@praha11.cz
Poláková, Simonaekonomka+420 267 902 318polakovas@praha11.cz
Pospíchalová, Simona, Ing.samostatná odborná referentka odpadové hospodářství a ochrany ovzduší (čistota JM II)+420 267 902 320pospichalovas@praha11.cz
Preradová, Jarmila, Ing.vedoucí Odboru výstavby+420 267 902 340preradovaj@praha11.cz
Prchalová, Naďa, Mgr., DiS.samostatná odborná referentka vztahů k veřejnosti+420 267 902 487prchalovan@praha11.cz
Pristašová, Olgapersonalistka+420 267 902 203pristasovao@praha11.cz
Prücknerová, Boženasamostatná odborná referentka informační kanceláře Šustova+420 267 902 499prucknerovab@praha11.cz

R

Ráčková, Jitkasamostatná odborná referentka interního pozemkového servisu+420 267 902 289rackovaj@praha11.cz
Račoková, Martina, Ing. arch.vedoucí Odboru územního rozvoje+420 267 902 293racokovam@praha11.cz
Révay, Petr, Ing.samostatný odborný referent Oddělení kontrolního+420 267 902 522revayp@praha11.cz
Richtrová, Ludmilasamostatná odborná referentka správních činností (evidence obyvatel, osobní doklady)+420 267 902 383richtroval@praha11.cz
Rokos, Mareksamostatný odborný referent pro výkon silničního správního úřadu+420 267 902 560rokosm@praha11.cz
Rothová, Janasamostatná odborná referentka správních činností (evidence obyvatel, osobní doklady)+420 267 902 378rothovaj@praha11.cz
Růžičková, Ivanasamostatná odborná referentka Oddělení provozního+420 267 902 527ruzickovai@praha11.cz
Růžičková, Pavlasamostatná odborná referentka ekonomiky a administrativy odboru+420 267 902 552ruzickovap@praha11.cz
Rychtecký, Martin, Ing.metodik inventarizace+420 267 902 224rychteckym@praha11.cz
Rytířová, Jana, Mgr.terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí+420 267 902 135rytirovaj@praha11.cz
Rýznerová, Evaodborná asistentka starosty, místostarostů a členů RMČ+420 267 902 485ryznerovae@praha11.cz

Ř

Řeháčková Muzikářová, Soňa, Bc.vedoucí Odboru dopravy+420 267 902 558muzikarovas@praha11.cz

S

Sedeke, Martin, Ing.3. neuvolněný místostarosta pro územní rozvoj+420 267 902 206sedekem@praha11.cz
Sedláková, Reginavedoucí Oddělení provozního+420 267 902 513sedlakovar@praha11.cz
Sedlmajer, Jaroslavadministrativní a spisový pracovník (spisovna odboru výstavby)+420 267 902 338sedlmajerj@praha11.cz
Sedlmajer, Lukášsamostatný odborný referent hospodářské správy (neinvestiční majetek)+420 267 902 262sedlmajerl@praha11.cz
Sedlmajerová, Hanasamostatná odborná referentka informační kanceláře Ocelíkova+420 267 902 209sedlmajerovah@praha11.cz
Schwarzová, Sandra, Ing. arch.samostatná odborná referentka stavebního řízení (Háje, Chodov)+420 267 902 360schwarzovas@praha11.cz
Skála, Martinřidič+420 267 902 239skalam@praha11.cz
Skopalová, Lia, Bc.terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí+420 267 902 132skopaloval@praha11.cz
Skuhrovcová, Renatasamostatná odborná referentka poplatků a správy komunikací+420 267 902 555skuhrovcovar@praha11.cz
Skyva, Petr, Mgr.vedoucí Oddělení interního pozemkového servisu+420 267 902 298skyvap@praha11.cz
Slanařová, Martina, Ing.samostatný odborný referent odpadového hospodářství a ochrany ovzduší (čistota JM I, MIOS)+420 267 902 367slanarovam@praha11.cz
Slezák, Antonín, JUDr.právník+420 267 902 270slezaka@praha11.cz
Smetana, Vladimír, Bc.samostatný odborný referent pro výkon silničního správního úřadu+420 267 902 561smetanav@praha11.cz
Smítková, Janasamostatná odborná referentka organizačního odd. (rady a zastupitelstva)+420 267 902 218smitkovaj@praha11.cz
Sobotková, Renatasamostatná odborná referentka a administrativa odboru (sekretariát)+420 267 902 509sobotkovar@praha11.cz
Spěváková, Hana, Bc., DiS.vedoucí Oddělení soc. právní ochrany dětí a mládeže, náhradní rodinná péče+420 267 902 134spevakovah@praha11.cz
Stará, Janaspisová pracovnice (spisovna odboru výstavby)+420 267 902 335staraj@praha11.cz
Stárek, Jan, Mgr.radní pro sport, kulturu a volný čas+420 267 902 202starekj@praha11.cz
Sternadelová, Lucie, Ing.samostatná odborná referentka územní řízení+420 267 902 388sternadeloval@praha11.cz
Stojanová, Michaela, Ing.ekonomka+420 267 902 319stojanovam@praha11.cz
Strnadová, Ivana, Mgr.samostatná odborná referentka metodiky sportu (metodika dotační politiky v oblasti sportu)+420 267 902 501strnadovai@praha11.cz
Suková, Gabrielasamostatná odborná referentka Oddělení provozního+420 267 902 526sukovag@praha11.cz
Sýkora, Antonínřidič+420 267 902 239sykoraa@praha11.cz

Š

Šandová, Miroslava, Ing.vedoucí Odboru majetkoprávního+420 267 902 279sandovam@praha11.cz
Škárková Teturová, Šimona, Bc.vedoucí Oddělení sociální prevence+420 267 902 140skarkovas@praha11.cz
Šlechtová, Markéta, Bc.samostatná odborná referentka metodiky kultury a volného času (metodika dotační politiky v oblasti kultury a volného času)+420 267 902 323slechtovam@praha11.cz
Šmatláková, Ivana, JUDr.vedoucí Živnostenského odboru+420 267 902 510smatlakovai@praha11.cz
Šmírová, Jaroslavaterénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí+420 267 902 117smirovaj@praha11.cz
Šmolíková, Alexandrasamostatná odborná referentka správních činností (evidence obyvatel, osobní doklady)+420 267 902 381smolikovaa@praha11.cz
Šnajdrová, Martinasociální pracovnice +420 267 902 104snajdrovam@praha11.cz
Šorfová, Martapředsedkyně Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí+420 267 902 470
+420 737 214 077
sorfovam@praha11.cz
Špacírová, Stanislavaadministrativní a spisová pracovnice (sekretariát)+420 267 902 339spacirovas@praha11.cz
Šroub, Jakub, Mgr.samostatný odborný referent přestupků+420 267 902 302sroubj@praha11.cz
Štěpánek, Jaroslav, Ing.ekonom-rozpočtář+420 267 902 226stepanekj@praha11.cz
Štěpánek, Kamil, Ing.samostatný odborný referent územního řízení+420 267 902 346stepanekk@praha11.cz
Švábenická, Miloslavasamostatná odborná referentka poplatků (místní poplatek ze psů)+420 267 902 477svabenickam@praha11.cz
Šwarzová, Dagmar, Mgr.vedoucí Odboru správy majetku+420 267 902 273swarzovad@praha11.cz

T

Telsaç Nyklová, Krystyna, dipl. um.asistentka starosty+420 267 902 204nyklovak@praha11.cz
Tichá, Eva, Ing.vedoucí Oddělení styku s veřejností+420 267 902 201tichae@praha11.cz
Tíkalová Steinerová, Hanasamostatná odborná referentka - technik+420 267 902 497tikalovah@praha11.cz
Tomeš, Michalsamostatný odborný referent Oddělení kontrolního+420 267 902 515tomesm@praha11.cz
Tranová, Van Anh, Mgr.interkulturní pracovnice pro vietnamskou menšinu na MČ Praha 11+420 778 527 939tranovava@praha11.cz
Tsironisová, Nicolspisová pracovnice (podatelna)+420 267 902 210tsironisovan@praha11.cz

V

Vanišová, Barbora, Mgr.protidrogová koordinátorka+420 267 902 137vanisovab@praha11.cz
Vedralová, Lenkasamostatná odborná referentka činností vlastníka s nemovitostmi+420 267 902 264vedraloval@praha11.cz
Vejvodová, Kateřinasamostatna odborná referentka administrativní pracovnice+420 267 902 371vejvodovak@praha11.cz
Veselá, Anna, Mgr.samostatná odborná referentka agendy bytů v DPS (domech s pečovatelskou službou)+420 267 902 154veselaa@praha11.cz
Víznerová, Petra, Bc.samostatná odborná referentka krizového řízení (prevence kriminality, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana)+420 267 902 121viznerovap@praha11.cz
Vláčil, Lukáš, Ing.vedoucí Oddělení ochrany přírody, krajiny a zvířat+420 267 902 357vlacill@praha11.cz
Vlčková, Lenka, Bc.samostatná odborná referentka koncepce a metodiky školství (koncepce a metodika ZŠ, SOŠ, VOŠ)+420 267 902 325vlckoval@praha11.cz
Volková, Jitkavedoucí Oddělení organizačního (rady, zastupitelstva)+420 267 902 276volkovaj@praha11.cz
Vorlová, Ivana, Ing.samostatná odborná referentka - technik+420 267 902 259
+420 774 110 010
vorlovai@praha11.cz
Voženílek, David, Ing.vedoucí Oddělení investičního+420 267 902 376
+420 775 657 656
vozenilekd@praha11.cz
Vyskočil, Michal, Ing.vedoucí Odboru životního prostředí+420 267 902 333vyskocilm@praha11.cz
Vyskočilová, Lenkaekonomka-rozpočtářka+420 267 902 221vyskociloval@praha11.cz

Z

Zandtová, Markétasamostatná odborná referentka (potvrzovací agenda, veřejné sbírky,volby, sekretariát)+420 267 902 316zandtovam@praha11.cz
Zavadilová, Anna, Bc.samostatná odborná referentka přestupků+420 267 902 301zavadilovaa@praha11.cz
Zeman, Jan, Bc.vedoucí Oddělení veřejných zakázek a ekonomiky+420 267 902 296zemanj@praha11.cz
Zemanová, Hanasamostatná odborná referentka interního auditu a kontroly+420 267 902 172zemanovah@praha11.cz
Zimmelová, Kateřina, DiS.samostatná odborná referentka - technik+420 267 902 372zimmelovak@praha11.cz
Zlatníková, Blankasamostatná odborná referentka činností vlastníka s nemovitostmi+420 267 902 258zlatnikovab@praha11.cz

Ž

Židoňová, Danaasistentka radního Ing. Petra Jiravy+420 267 902 207zidonovad@praha11.cz
30.12.2005 16:16:38 | přečteno 215710x | Charlie Root
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load