Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Živnostenský odbor

Živnostenský odbor Úřadu městské části Praha 11 prováděl v roce 2014 kontroly plnění povinností stanovených zákony č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
č. 247/2006 Sb. o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, č. 379/2005 sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů a nařízením č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kontroly probíhaly u fyzických a právnických osob podnikajících na území městské části
Praha 11 a městských částí Újezd, Šeberov a Křeslice.

Živnostenský odbor řešil celkově 469 kontrolních případů, z toho vykonal 381 kontrol v provozovnách a sídlech. Bylo uskutečněno 100 místních šetření.

Ve spolupráci s jinými orgány bylo provedeno celkově 18 kontrol, z toho 14 kontrol s Českou obchodní inspekcí a 4 kontroly s Městskou policií Praha 11.

Kontroly byly zaměřeny zejména na provozování hostinské činnosti a maloobchodu, prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, provoz bazarů, zastaváren a komisní prodej, provozování cestovních kanceláří, opravny vozidel, zlatnictví, holičství, kadeřnictví, prodej
na vánočních trzích.

Živnostenský odbor se dále zabýval podněty ze strany občanů a jiných orgánů státní správy (neoprávněná podnikání, spotřebitelské stížnosti, hluk z hostinských provozoven, konzumace alkoholu na místech zakázaných právním předpisem apod.).

Nejčastějšími pochybeními bylo neoznámení zahájení či ukončení provozování živnosti v provozovně předem živnostenskému úřadu, neoznámení adresy místa, kde lze vypořádat případné závazky při ukončení činnosti v provozovně, neoznačení provozovny zákonnými údaji, neustanovení odpovědného zástupce, zjištění provozování živnosti bez příslušného živnostenského oprávnění a neznalost českého nebo slovenského jazyka ze strany cizinců v provozovnách určených pro styk se spotřebiteli.

Na základě kontrolních zjištění živnostenský odbor ÚMČ Praha 11 uložil celkem 116 pokut,
a to jak v blokovém, tak správním/přestupkovém řízení.

Zpracovala: Ing. Milena Štefanová, živnostenský odbor, vedoucí kontrolního oddělení

Praha 20. 1. 2015

26.1.2015 9:08:34 - aktualizováno 26.1.2015 10:04:53 | přečteno 1413x | Mgr. Helena Kroupová

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load