Na obsah stránky

ENDE
 

Úřad

Úřad městské části Praha 11 je jedním z úřadů, zařazených do systému výkonu samostatné působnosti a výkonu přenesené působnosti v hlavním městě Praze. Postavení, organizační strukturu a činnost upravuje zákon o hlavním městě Praze, Statut hlavního města Prahy a další obecně závazné právní předpisy, usnesení orgánů městské části a interní předpisy, vydávané k jejich provádění.

ÚMČ v oblasti :

  1. samostatné působnosti na území městské části Praha 11
    • plní úkoly, které mu uložily orgány městské části Praha 11 - RMČ a ZMČ městské části Praha 11,
    • usměrňuje po odborné stránce organizační složky a příspěvkové organizace a zařízení, které si MČ zřídila (pokud zvláštní zákon nestanoví jinak),
    • pomáhá komisím a výborům v jejich činnosti a zúčastňuje se práce v komisích.
  2. přenesené působnosti na území městské části Praha 11 a dále v městských částech Křeslice, Újezd, Šeberov vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti komise nebo zvláštního orgánu - tuto státní správu vykonává na základě zákonů a vyhlášek a je podřízen Magistrátu hlavního města Prahy.

ÚMČ Praha 11 tvoří starosta, tajemník, vedoucí jednotlivých odborů a další pracovníci, zařazení do úřadu městské části Praha 11.

K řešení stanovených úkolů v jednotlivých oblastech byla vytvořena odpovídající organizační struktura úřadu, která v zásadě je shodná se strukturou jiných (okresních) úřadů. Tato organizační struktura není trvale a pevně stanovená, ale dotváří se či mění podle úkolů, které se musí plnit.

ÚMČ má svá pracoviště v současné době na čtyřech místech. Do budoucnosti se počítá s výstavbou budovy, která by zabezpečovala prostory pro Úřad městské části Praha 11 a dále prostory pro některé další instituce. Tím by se podstatně zjednodušil styk občanů s úřadem a zároveň i styk mezi jednotlivými odbory úřadu. Předpokládané místo budoucí radnice je na zatím volné ploše proti stanici metra Háje v centru městské části Praha 11.

Jednotlivé odbory úřadu městské části Praha 11

Související odkazy

Kontakty, úřední hodiny

29.10.2008 8:42:46 | přečteno 59362x | Bc. David Salát | Celý článek
 

Struktura úřadu

2.1.2006 17:14:28 | přečteno 78650x | Charlie Root | Celý článek
 

Odbory

14.11.2005 12:53:46 | přečteno 41627x | Bc. David Salát | Celý článek
 

Poskytování informací

15.11.2005 11:31:01 | přečteno 17905x | Bc. David Salát | Celý článek
 

Czech point

Právě tady najdete stručné shrnutí týkající se služeb Czech POINTU i shrnutí, kde jsou vám služby Czech POINTU na úřadech MČ Prahy 11 k dispozici. Údaje o kontaktních místech Czech POINTU najdete také samozřejmě v v sekci Úřad, kontakty.
28.8.2009 13:11:45 | přečteno 29405x | Petr Krtička | Celý článek
 

Rozpočet

29.12.2005 19:39:36 - aktualizováno 8.3.2011 8:57:29 | přečteno 15277x | Bc. David Salát | Celý článek
 

Hospodaření

16.6.2010 11:28:45 | přečteno 9820x | Bc. David Salát | Celý článek
 

Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky Úřadu městské části Praha 11 se snaží o maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti.
10.1.2006 14:58:50 - aktualizováno 11.3.2009 17:14:43 | přečteno 24253x | Bc. David Salát | Celý článek
 

Správa bytů

30.11.2005 18:14:39 | přečteno 50520x | Mgr. Ivana Fantová | Celý článek
 

Navigace

 
load