Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Řád školních hřišť

Vzorový řád školních hřišť při základních školách Praha 11

Na hřiště je umožněn vstup veřejnosti, ale nejedná se o hřiště veřejné! Uživatelé hřiště jsou povinni se držet pokynů ředitele školy, správce hřiště, učitelů a ustanovení tohoto řádu.

Správou školního řádu jsou pověřeni:

Provozní doba:

 • Letní provoz - duben - říjen: 8.00 - 21.00
 • Zimní provoz - listopad - březen:

Hřiště otevřeno v případě dobrého počasí. Provozní dobu operativně stanoví správce hřiště nebo ředitel školy.

Časový rozvrh hřiště:

 1. Všední dny:
 • 8.00 - 15.30: výuka školy, školní družina, sportovní hry
 • 15.30 - 18.00: organizované sportovní aktivity (TJ, kluby, organizace), děti a mládež - volné sporty, veřejnost, po dohodě je možnost pronájmu již od 14.00
 • 18.00 - 21.00: veřejnost, pronájmy
 • Víkendy a dny školního volna:
  • 8.00 - 21.00: veřejnost, pronájmy

  • Všichni uživatelé školního hřiště jsou povinni se řídit pokyny správce hřiště, ředitele školy, či pedagogů školy, kteří jsou oprávněni při nedodržování pokynů, ničení hřiště nebo při nevhodném chování uživatele z areálu hřiště vykázat.
  • Vstup na hřiště je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi.
  • V areálu hřiště je zakázáno:
   • kouřit, manipulovat s ohněm a pít alkoholické nápoje, užívat návykové látky všeho druhu
   • vstupovat v kopačkách se špunty na umělé povrchy
   • ničit zařízení hřiště včetně oplocení
   • vjíždět na kole a koloběžce, u kolečkových bruslí a skateboardu vjíždět mimo plochy k tomu určené
   • provozovat aktivity ohrožující bezpečnost a zdraví uživatelů
   • vodit a venčit psy, nosit skleněné láhve
   • znečišťovat prostor hřiště, odhazovat odpadky mimo odpadkové koš
  • Hřiště je ve volném čase přednostně využíváno dětmi a mládeží.
  • Uživatel je povinen chovat se v prostoru hřiště tak, aby neohrozil zdraví své ani ostatních.
  • Každý uživatel provozuje sportovní aktivity na školním hřišti na vlastní nebezpečí.
  • Pokud uživatel poškodí zařízení hřiště, je povinen toto okamžitě ohlásit správci hřiště. Úmyslně způsobené škody je povinen uživatel odstranit na vlastní náklady nebo opravu v celé výši uhradit.
  • Škola ani správce neodpovídají uživatelům za věci vnesené nebo odložené v prostoru školního hřiště, ani za případné újmy na zdraví.

  Možnosti pronájmů

  Organizované skupiny či sportovní jednoty mají možnost pronájmů za následujících podmínek:

  1. Pronájem hřiště je třeba dojednat předem se správcem hřiště panem…. a to v předstihu…….dnů. (Každá škola bude konkretizovat jméno a počet dnů).
  2. Vzhledem k zachování možnosti využití hřiště veřejností, je možno pronajmout hřiště max. na 2 hodiny denně, o víkendech a volných školních dnech max. na 3 hodiny denně.
  3. V případě větších akcí, (turnajů apod.) je možné po dohodě pronajmout hřiště na celý den.

  V Praze dne: 12. září 2002

  Správce hřiště:

  Ředitel školy:

  20.12.2005 17:25:34 | přečteno 4379x | Charlie Root

  Kalendář akcí >

  Boris Jirků: Z cest
  Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
  Komise pro média a informace RMČ Praha 11
  CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: DO CHUCHLE A ZA PŘEVALÁKY
  ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
  Kino klub Zahrada – Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězdu
  Kino klub Zahrada – Nic bych neměnila
  Boris Jirků: Z cest
  ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
  KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Pražská Hanspaulka - legendární vilová čtvrť
  Boris Jirků: Z cest
  Výbor pro dopravu ZMČ Praha 11
  Morana a Májíček – divadlo KAKÁ
  Boris Jirků: Z cest
  Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
  Boris Jirků: Z cest
  Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
  Country bál Knokaut
  Boris Jirků: Z cest
  Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
  Sobotní výtvarná dílna
  Vodnická pohádka – Divadélko Romaneto
  Boris Jirků: Z cest
  Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
  Boris Jirků: Z cest
  Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
  Bytová komise RMČ Praha 11
  Komise pro kulturu a spolky RMČ Praha 11
  Sportovní komise RMČ Praha 11
  Vzpomínka na Oldřicha Nového
  Kino klub Zahrada – Šťastně až na věky
  Boris Jirků: Z cest
  Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
  Drum Circle s Petrem Šušorem
  Boris Jirků: Z cest
  Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
  Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny RMČ Praha 11
  Komise pro majetek, investice a dotace RMČ Praha 11
  Kontrolní výbor ZMČ Praha 11
  Čarovná květina – Divadlo Kůzle
  Michal Foltýn / Mio Sakamoto
  Boris Jirků: Z cest
  Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
  Melodie pro každého
  Boris Jirků: Z cest
  Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
  Boris Jirků: Z cest
  Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
  Boris Jirků: Z cest
  Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
  Boris Jirků: Z cest
  Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
  Kino klub Zahrada – Děti Nagana
  Boris Jirků: Z cest
  Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
  Boris Jirků: Z cest
  Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
  TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
  Šansony na tvrzi
  Boris Jirků: Z cest
  Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
  Kino klub Zahrada – Velryba
  Kristina Barta Quartet
  Boris Jirků: Z cest
  Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
  Boris Jirků: Z cest
  Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
  Boris Jirků: Z cest
  Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
  Boris Jirků: Z cest
  Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
  Sportovní komise RMČ Praha 11
  Velikáni swingu aneb od Gershwina po Glenn Millera
  Kino klub Zahrada – Julie, co by bylo kdyby…
  Boris Jirků: Z cest
  Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
  Sociální a zdravotní komise RMČ Praha 11
  Boris Jirků: Z cest
  Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
  Komise pro životní prostředí a veřejný prostor RMČ Praha 11
  Kocour v botách – Toymachine
  Lidé jako olivy: Cyril Höschl
  Boris Jirků: Z cest
  Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
  Komentovaná prohlídka výstavy autorem Boris Jirků: Z cest
  Setkání k rekonstrukci náměstíčka ve vnitrobloku Brechtova – Matúškova – Dubnova (tzv. Blankytu)
  Boris Jirků: Z cest
  Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
  Boris Jirků: Z cest
  Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
  Komentovaná vycházka pro seniory: PRAŽSKÁ HANSPAULKA - legendární vilová čtvrť, kde žili Lída Baarová i Vlasta Burian
  Boris Jirků: Z cest
  Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
  Boris Jirků: Z cest
  Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
  Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
  Mystik Jan Ámos Komenský
  Boris Jirků: Z cest
  Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
  Komise pro seniory RMČ Praha 11
  Boris Jirků: Z cest
  Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
  Boris Jirků: Z cest
  Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
  Jazz klub Tvrz: Blue Hats
  Boris Jirků: Z cest
  Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
  Boris Jirků: Z cest
  Boris Jirků: Z cest
  Nedělní pohádka pro děti: Pohádka lesní
   

  Senior TAXI

  Více

  TV Expres

  Více

  Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

  pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

  Více

   

  Důležité kontakty

  Úřad městské části Praha 11
  Ocelíkova 672/1
  149 41 Praha 415

  tel: 267 902 111

  O-linka (pro dotazy)
  800 104 300
  obcanskalinka@praha11.cz

  Podatelna (pro korespondenci)
  podatelna@praha11.cz

  Úřední hodiny

  Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

  Aktuální úřední hodiny

  Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
  load