Zdravotnická dokumentace

Zdravotnická dokumentace pacientů bude v případě, že poskytovatel ukončil poskytování zdravotních služeb, nebo zemřel, předána novému poskytovateli, který bude pokračovat v poskytování zdravotních služeb. Není-li takový poskytovatel, bude zdravotnická dokumentace předána do archivu odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence (ZSP) Magistrátu hlavního města Prahy.


Zdravotnická dokumentace pacientů bude v případě, že poskytovatel ukončil poskytování zdravotních služeb, nebo zemřel, předána novému poskytovateli, který bude pokračovat v poskytování zdravotních služeb. Není-li takový poskytovatel, bude zdravotnická dokumentace předána do archivu odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence (ZSP) Magistrátu hlavního města Prahy. Zdravotnickou dokumentaci nelze zasílat či přímo vydávat do rukou pacienta. Proto si pacient nejdříve musí zvolit nového lékaře (poskytovatele zdravotních služeb). Žádost o předání zdravotnické dokumentace nově zvolenému poskytovateli může podat:
pacient, pokud je se zvoleným poskytovatelem domluven o poskytování zdravotních služeb
zvolený poskytovatel - žádost poskytovatele musí obsahovat vyjádření pacienta o provedené volbě (§ 57 odst. 3 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách).

Pokud byla zdravotnická dokumentace pacienta uložena do archivu odboru ZSP, bude na základě písemné žádosti předána nově zvolenému poskytovateli. Žádost musí obsahovat základní údaje nezbytné pro vyhledání zdravotnické dokumentace pacienta: jméno, příjmení, datum narození pacienta, trvalý pobyt, telefon (e-mail), název a adresu bývalého poskytovatele, název a adresu nově zvoleného poskytovatele a podpis žadatele.
Žádost lze zaslat poštou na adresu:
Magistrát hl. m. Prahy, odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence,
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
nebo podat osobně na adresu:
Magistrát hl. m. Prahy, odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence,
Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1,
v úředních hodinách (pondělí 12.00 – 17.00 hod. a středa 8.00 – 18.00 hod.)

Na úřední desce budou průběžně zveřejňovány informace o poskytovatelích, kteří hodlají ukončit poskytování zdravotních služeb a poskytovatelích, kteří budou pokračovat v poskytování zdravotních služeb.

V PŘÍPADĚ, ŽE POTŘEBUJETE POMOCI S VOLBOU NOVÉHO POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB, OBRAŤTE SE V TÉTO VĚCI NA VAŠÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNU.

Správní orgán postupuje při zajištění, uložení a vydávání zdravotnické dokumentace podle ustanovení § 57 - 64 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Formulář žádost o  předání zdravotnické dokumentace – pacient
Formulář žádost o  předání zdravotnické dokumentace – děti
Formulář žádost o vydání zdravotnické dokumentace – lékař

Kontaktní osoby:
Mgr. Olga Matoušková, 236 004 181 olga.matouskova@praha.eu
Jaroslava Müllerová, 236 004 133 jaroslava.mullerova@praha.eu

Vytvořeno 10.2.2009 10:21:46 - aktualizováno 19.7.2019 13:22:35 | přečteno 17735x | Mgr. Dagmar Špatenková
load