Na obsah stránky

Jazyk:
 

Lékařská služba první pomoci

Směrnice Ministerstva zdravotnictví, která vymezuje minimální standardy pro LSPP stanoví, že: Lékařská služba první pomoci (LSPP) poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům, v návaznosti na služby a organizaci Rychlé zdravotnické záchranné služby, v případech náhlé změny zdravotního stavu, zhoršení průběhu onemocnění, vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení. V případě výskytu infekčních onemocnění zajišťuje i základní protiepidemická opatření v nezbytném rozsahu. LSPP je veřejnou službou. LSPP není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení. V LSPP jsou ošetřováni i pacienti, kteří nemají bydliště v našem spádovém území a nejsou schopni se dostavit ke svému lékaři. Dále jsou ošetřování samoplátci za úhradu, za které nehradí poskytnutou zdravotní péči zdravotní pojišťovny.

Systém lékařské služby první pomoci (LSPS), zajišťovaný a financovaný hl. m. Prahou 

V roce 2009 již nebude poliklinika v Palackého ulici, která je součástí Nemocnice Na Františku s poliklinikou, provozovat LSPS, stanoviště je přesunuto do Městské polikliniky Praha (dříve Studentský zdravotní ústav Praha) ve Spálené ulici č. 12, Praha 1. Zde se bude poskytovat LSPS všeobecné praktické lékařství a PSPS zubní lékařství.
LSPS praktické lékařství pro děti a dorost zajišťuje nadále Klinika dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Ke Karlovu 2, Praha 2.
V provozu bude celkem tedy pět pohotovostí pro dospělé a čtyři ambulance pro děti a dorost. Stomatologická LSPP bude zajišťována v Městské poliklinice Praha. LSPS dětská stomatologie bude provozována ve Fakultní nemocnici v Motole
LSPS zajišťovaná hl.m. Prahou bude opět poskytována jen v ambulancích bez návštěvní služby.

Lékařská služba první pomoci (LSPP) 

Adresa

LSPP pro dospělé

tel./garantované ordinační hodiny

LSPP pro děti

tel./garantované ordinační hodiny

Poliklinika Šustova 1930
Praha 11

Tel. 296 506 302
Po - Pá: 19.00 - 7.00
Volné dny: nepřetržitý provoz
NEZAJIŠŤUJE
Poliklinika Malešice
Plaňanská 573/1 Praha 10
281 019 213
274 810 990
Po - Pá: 19:00 - 7:00
Volné dny: nepřetržitý provoz

281 019 244
Po - Pá: 19:00 - 7:00
Volné dny: nepřetržitý provoz
Všeobecná fakultní nemocnice
v Praze, Klinika dětského a dorostového lékařství
Ke Karlovu 2120 00 Praha 2
NEZAJIŠŤUJE

Tel: 224 967 776 -7
Po - Pá: 19.00 - 6.00
Volné dny: nepřetržitý provoz

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Vídeňská 800
140 00 Praha 4
Tel: 261 082 520 Pavilon B 1
Po - Pá: 19.00 - 6.00
Volné dny: nepřetržitý provoz
Tel: 261 083 783 Pavilon B 1
Po - Pá: 19.00 - 6.00
Volné dny: nepřetržitý provoz
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Tel:224 438 590
Po - Pá: 19.00 - 6.00
Volné dny: nepřetržitý provoz

Tel: 224 433 654
Po - Pá: 19.00 - 6.00
Volné dny: nepřetržitý provoz

Fakultní nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8
Tel: 283 842 222 - 3
Budova č.2 - přízemí
Po - Pá: 19.00 - 7.00
Volné dny: nepřetržitý provoz

Budova č.2 - přízemí
Tel: 283 842 224
Po - Pá: 16.00 - 7.00
Volné dny: nepřetržitý provoz
Všeobecná denní ambulance - budova č. 15 - 4.patro

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
Tel: 267 162 312 Hlavní budova
Po - Pá: 19.00 - 6.00
Volné dny: nepřetržitý provoz
NEZAJIŠŤUJE
Městská poliklinika Praha
(dříve Studentský zdrav. ústav)
Spálená 12
110 00 Praha 1

Tel:222 924 295
Po - Pá: 19.00 - 7.00
Volné dny: nepřetržitý provoz

NEZAJIŠŤUJE

Stomatologická pohotovost

Adresa   Kontakt Ordinační hodiny
Stomatologická pohotovost pro dospělé 
Městská poliklinika Praha (dříve Studentský zdrav. ústav) Spálená 12 Praha 1  222 924 268

Po - Pá: 19.00 - 7.00

Volné dny: nepřetržitý provoz

Zubní lékařská služba první pomoci pro dospělé
provozovatel: Pragomedika
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Vídeňská 800
Praha 4 - Krč
pavilon B1 (vpravo od hlavní brány)

  261 083 546

Po - Pá: 17.30 - 22.30

sobota, neděle, svátky 7.30 - 22.30


   
    

Dětská stomatologická pohotovost 

Fakultní nemocnice v Motole

V Úvalu 84

150 06 Praha 5

 

224 433 654

Po - Pá: 19:00 - 06:00

Volné dny: nepřetržitý provoz

Dům zubní péče o dítě a rodinu
Nad Olšinami 4, Praha 10
Zubní pohotovost je financována přímo městskou částí Praha 10

 733 151 515 Po - Pá: 17:00 - 21:00
 So + svátky: 8:00 - 14:00
 Ne: 14:00 - 20:00
  

Nejbližší lékárna s nepřetržitým provozem

Poliklinika Šustova 1730
Lékárna AESCULAP tel. 271 913 307 (denní provoz)
tel. 296 506 128 (pohotovost)

Provozní doba

Pohotovostní služba
(bez příplatku)

Po - Pá 7.30 - 18.30 hod. 18.30 - 7.30 hod.
So 0.00 - 24.00 hod. 0.00 -24.00 hod.
Ne, sv. 0.00 - 24.00 hod. 0.00 - 24.00 hod.

Postup při vyžádání lékařské služby první pomoci (výňatek z věstníku MZ)

  1. Občan s podezřením na náhlou změnu zdravotního stavu může přímo navštívit, mimo běžnou ordinační dobu zdravotnického zařízení praktického lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost, zdravotnické zařízení LSPP, nebo konzultovat svůj zdravotní stav s operátorem Zdravotnické záchranné služby na tísňovém telefonním čísle 155.

  2. V případě telefonické konzultace operátor cílenými dotazy zjistí pravděpodobnou příčinu stavu a doporučí odpovídající typ první pomoci s tím, že v případě bezprostředního ohrožení života postiženého vyšle na místo vozidlo rychlé záchranné pomoci (RZP či RLP).

  3. U stavů nevyžadujících akutní zásah na místě s výjezdem záchranné služby, operátor doporučí odpovídající formu lékařské služby první pomoci, s uvedením nejbližšího místa výkonu LSPP, které má právě ordinační dobu.

  4. V případě nutného specializovaného vyšetření může přímo doporučit i návštěvu a vyšetření v nejbližším odpovídajícím lůžkovém zdravotnickém zařízení.

  5. O komunikaci mezi osobou volající na tísňové telefonní číslo a operátorem záchranné služby je veden magnetofonový záznam, který je archivován po dobu jednoho roku.

přes opakovaná upozornění na případná zdravotní rizika, je nutné učinit písemné prohlášení o odmítnutí –„negativní revers“,


který podepíší zúčastněné strany nebo svědci. Bez souhlasu lze v podmínkách ZZS poskytnout neodkladnou péči v těchto případech:


když zdravotní stav neumožňuje pacientovi tento souhlas vyslovit,

19.1.2009 14:13:43 - aktualizováno 24.11.2014 9:54:06 | přečteno 48160x | Charlie Root

Kalendář akcí >

Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Komise pro životní prostředí
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: JARNÍ BRDY
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Mediální komise
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť
Jazz klub Tvrz: Najponk duo
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
Bytová komise
Májový koncert Pražského salonního orchestru
Betlémské světlo
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Drum Circle s Petrem Šušorem
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Pozvánka na pokračování 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za perlou raně barokní architektury LEMBERK a na hrad GRABŠTEJN
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Toymachine – Kabinet obrů
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Idunčino kvítí
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Nejhorší člověk na světě
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro likvidaci majetku
Toymachine – O velikém čaroději
Jedenáctky: Krása Quartet
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za obdivuhodnými architektonickými skvosty KLÁŠTERA V MILEVSKU a historií města PÍSKU
Melodie pro každého
Pavel Dobeš
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Divadlo Vocaď pocaď – Pohádka ekologická
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro kulturu a spolky
Divoch
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Mediální komise
Kontrolní výbor
Šansony na tvrzi
Šansony na tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Petr Kocman s kapelou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
HRANÍ BEZ HRANIC X.
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Cirkusárium
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Drive my car
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro seniory
Absolventský koncert žáků ZUŠ
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Skleněný zvěřinec
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Jazz klub tvrz: Radek's Group
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Dětský den na Chodovské tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční výbor
Finanční komise
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load