Na obsah stránky

ENDE
 

Domy s pečovatelskou službou v ulici Blatenská a Šalounova

DPS Šalounova

Domy s pečovatelskou službou jsou domy zvláštního určení v majetku městské části Praha 11, které slouží přednostně k bydlení občanů s trvalým bydlištěm na území Prahy 11, seniorům a zdravotně postiženým, kteří potřebují pomoc pečovatelské služby. O údržbu domu se stará a veškeré opravy zajišťuje správní firma Jihoměstská majetková a.s. Úkony pečovatelské služby si obyvatel DPS objednává ve Smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby, kterou uzavírá s koordinátorkou poskytovatele Jihoměstská sociální a.s. Každá žádost o umístění v DPS je doplněna sociálním šetřením a individuálně posouzena komisí pro domy s pečovatelskou službou a bezbariérové bytové domy, v níž zasedá 8 odborníků, a která je poradním orgánem Rady MČ Praha 11. O přijetí do DPS s konečnou platností rozhoduje na svém jednání Rada MČ Praha 11. V DPS si obyvatelé zařizují své byty vlastním nábytkem a zařizovacími předměty. Pečovatelské služby v DPS se poskytují denně od 7:00 - 19:00 hodin, včetně sobot, nedělí a svátků.

Salounova 1, obrázek se otevře v novém okně

DPS v ulici Šalounova čp.2025 a Blatenská čp. 2146 jsou určeny pro:

• seniory jednotlivce starší 65 let

• manželské páry /druh, družka/

 • DPS Blatenská 2146
  108 bytových jednotek, z toho 103 garsoniér, 3 dvougarsoniéry a 2 byty 2+1
 • DPS Šalounova 2025
  99 bytových jednotek, z toho 31 garsoniér a 68 dvougarsoniér
 • Žádost o umístění do DPS

  Žádost o bydlení včetně dalších informací obdržíte u Mgr. Anny Veselé, referentky agendy bytů v DPS, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, telefon 267 902 154, email: veselaa@praha11.cz.
  Žádost je ke stažení také na webu Prahy 11 v sekci Tiskopisy/Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - přihláška nájem bytu v domě zvláštního určení, tj. bytu v DPS. https://www.praha11.cz/cs/potrebuji-si-zaridit/dokumenty-tiskopisy.html

  23.7.2015 13:57:48 - aktualizováno 27.5.2016 15:21:46 | přečteno 6953x | Bc. Věra Urbanová, DiS.

  Navigace

   
  load