Na obsah stránky

ENDE
 

Bezbariérové byty pro vozíčkáře Petýrkova

Byty jsou určeny pro občany, kteří pobírají příspěvek na péči dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., druhého a vyššího stupně, dále jsou držitelé průkazů MV II. a III. stupně s těžkými a závažnými zdravotními pohybovými problémy se schopností základní sebeobsluhy  a autonomního života, pokud chtějí žít samostatně, nebo s předpokladem spolubydlení osoby, schopné pro klienta zajišťovat asistenční služby v základním provedení.


Bezbariérové domy

Úřad městské části Praha 11 má k dispozici bezbariérové byty v bytovém komplexu na ulici Petýrkova 1949-1952:

 • 0+1 o velikosti 50-52m² 
 • 2+1 o velikosti 90-118m²
Nájemné pro rok 2017 činí 55 Kč/m 2

Žadatel o nájem bytu je fyzická osoba, splňující tyto požadavky:

 • trvalý pobyt na území MČ Praha 11 nebo hl. m. Prahy minimálně 1 rok
 • zdravotní stav odůvodňující potřebu bydlení v BB – dle vyjádření lékaře
 • schopnost samostatného bydlení za předpokladu, že budou poskytnuty pečovatelské, případně asistentské služby
 • těžce zdravotně pohybově postižené nezletilé dítě, zastoupené zákonným zástupcem, splňující požadavky shora
 • musí osobně předložit žádost na stanoveném tiskopise “Žádost o pronájem bezbariérového bytu v domě zvláštního určení MČ Praha 11“ (ke stažení v sekci tiskopisy/OSVZ) vyplněnou ve všech bodech pověřenému pracovníkovi OSVZ. Pověřený pracovník OSVZ provede kontrolu úplnosti žádosti, případně nechá žádost doplnit. Žadatel na místě žádost podepíše a odbor zabezpečí evidenci této žádosti v podatelně ÚMČ.
  Žádost se podává referentce zdravotnictví pí. Ing. Zuzaně Kaizlové, kancelář 103P, Nad Opatovem 2140, Praha 11, tel. 267 902 157.
 • podepsaný souhlas s vyžádáním dalších dokladů, vztahujících se k prošetření žádosti a s provedením sociálního šetření v místě současného bydliště

K žádosti budou dále přiloženy níže uvedené další dokumenty:

 • zpráva ošetřujícího lékaře s popsáním zdravotního stavu jak fyzického, 
  tak psychického, a to ne starší než 1 měsíc
 • stanovisko odborného lékaře v případě psychického postižení
 • potvrzení o výši důchodu či jiného příjmu
 • výpis z evidenčního listu z bytu dosud uchazečem užívaného – ne starší 
  než 1 měsíc
 • pokud je žadatel nájemcem bytu, doklad o jeho platební kázni (za nájemné 
  a služby) za dobu posledních 5 let (vydá správce domu)
 • podle potřeby další dokumenty
 • podepsaný souhlas s vyžádáním dalších dokladů, vztahujícím se k prošetření žádosti a s provedením sociálního šetření v místě současného bydliště a trvalého pobytu


24.4.2013 14:14:11 - aktualizováno 15.2.2016 17:38:30 | přečteno 11391x | Bc. Věra Urbanová, DiS.

Navigace

 
load