Na obsah stránky

ENDE
 

Zdravotnictví


Zdravotnická záchranná služba

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy - tel. č. 155
1.12.2005 17:38:37 - aktualizováno 24.11.2014 9:52:18 | přečteno 20514x | Charlie Root | Celý článek
 

Darování krve, krevní plazmy

25.1.2011 13:18:35 - aktualizováno 24.11.2014 9:52:49 | přečteno 17300x | Bc. Věra Urbanová, DiS. | Celý článek
 

Medifin Poliklinika Šustova, Opatovská

Otevření Polikliniky Opatovská (2)
Od 1.října 2009 pronajímá městská část Praha 11 polikliniky Opatovská a Šustova společnosti Medifin s.r.o.
1.12.2005 17:31:20 - aktualizováno 15.12.2017 10:43:45 | přečteno 81627x | Charlie Root | Celý článek
 

Soukromé kliniky a ordinace

26.2.2009 14:52:25 - aktualizováno 14.7.2017 13:30:37 | přečteno 157174x | Charlie Root | Celý článek
 

Lékařská služba první pomoci

Směrnice Ministerstva zdravotnictví, která vymezuje minimální standardy pro LSPP stanoví, že: Lékařská služba první pomoci (LSPP) poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům, v návaznosti na služby a organizaci Rychlé zdravotnické záchranné služby, v případech náhlé změny zdravotního stavu, zhoršení průběhu onemocnění, vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení. V případě výskytu infekčních onemocnění zajišťuje i základní protiepidemická opatření v nezbytném rozsahu. LSPP je veřejnou službou. LSPP není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení. V LSPP jsou ošetřováni i pacienti, kteří nemají bydliště v našem spádovém území a nejsou schopni se dostavit ke svému lékaři. Dále jsou ošetřování samoplátci za úhradu, za které nehradí poskytnutou zdravotní péči zdravotní pojišťovny.
19.1.2009 14:13:43 - aktualizováno 24.11.2014 9:54:06 | přečteno 39913x | Charlie Root | Celý článek
 

Lékárny

Lékárny na území MČ Praha 11, lékárny s pohotovostní službou a lékárny s prodlouženou prodejní dobou
5.1.2006 13:38:49 - aktualizováno 24.11.2014 9:54:31 | přečteno 36486x | Bc. Věra Urbanová, DiS. | Celý článek
 

Mammocentrum BREAST UNIT IN PRAGUE

BREAST UNIT PRAGUE je pracoviště specializované na diagnostiku zhoubných i nezhoubných onemocnění prsu. Má akreditaci i pro provádění mamografického screeningu. Odborníci pod vedením prim. MUDr. Miroslavy Skovajsové Ph.D. poskytují odborné rady nemocným ženám v době nemoci i po léčbě, ale i zdravým ženám s vyšším osobním nebo rodinným rizikem vzniku nádorového onemocnění. Včasná diagnóza a úspěšná léčba zachrání nejen život, ale sníží i utrpení nejbližšího okolí!Jsme tu pro všechny, kteří berou své zdraví vážně. Záměrně je použito slovo kteří, protože onemocnění prsu se nevyhýbá ani mužům.

Provádí plnou mamární diagnostiku, takže mohou přijít zdravé ženy na preventivní vyšetření buď v rámci mamografického screeningu plně hrazeném zdravotní pojišťovnou, nebo pokud nesplňuji podmínky, tak na vlastní úhradu.

Na vyšetření mohou samozřejmě přijít i ženy a muži, u kterých se již vyskytl problém a mají doporučení na tzv. diagnostickou mamografii, nebo na některý z diagnostických či léčebných výkonů (např. biopsie, punkce apod.). Zároveň nabízíme i konzultační služby.

Na oddělení se provádí i ultrazvuková vyšetření, která se netýkají onemocnění prsu, jako je např. ultrazvukové vyšetření štítné žlázy, břicha apod.

BREAST UNIT PRAGUE vzniká dle požadavků European Society of Mastology (EUSOMA) a Europa Donna. Jeho odborným garantem se stala jedna z průkopníků českého mamárního screeningu MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.. Pracoviště je nadstandardně vybaveno nejmodernější mamografickou a sonografickou technikou se všemi potřebnými návaznostmi. Ač je to pracoviště úplně nové, vychází z dlouholetých zkušeností dr. Skovajsové a celého jejího týmu.

K objednání na vyšetření si můžete vybrat z několika způsobů.

1. telefonicky 
na čísle 775 13 11 11 v pracovní dny 8.00 – 14.00

2. osobně
Pokud bydlíte nebo pracujete v okolí, máte možnost přijít na oddělení osobně a pracovnice recepce Vás ráda objedná.

3. pomocí objednávkového formuláře na http://www.buprague.cz/jak_se_objednat.html

Máte-li dotazy týkající se provozu kontaktujte mamocentrum na emailu: mammacentrum@buprague.cz

30.3.2012 10:28:14 - aktualizováno 24.11.2014 9:55:00 | přečteno 11423x | Bc. Věra Urbanová, DiS. | Celý článek
 

Domy s pečovatelskou službou v ulici Blatenská a Šalounova

DPS Šalounova

Domy s pečovatelskou službou jsou domy zvláštního určení v majetku městské části Praha 11, které slouží přednostně k bydlení občanů s trvalým bydlištěm na území Prahy 11, seniorům a zdravotně postiženým, kteří potřebují pomoc pečovatelské služby. O údržbu domu se stará a veškeré opravy zajišťuje správní firma Jihoměstská majetková a.s. Úkony pečovatelské služby si obyvatel DPS objednává ve Smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby, kterou uzavírá s koordinátorkou poskytovatele Jihoměstská sociální a.s. Každá žádost o umístění v DPS je doplněna sociálním šetřením a individuálně posouzena komisí pro domy s pečovatelskou službou a bezbariérové bytové domy, v níž zasedá 8 odborníků, a která je poradním orgánem Rady MČ Praha 11. O přijetí do DPS s konečnou platností rozhoduje na svém jednání Rada MČ Praha 11. V DPS si obyvatelé zařizují své byty vlastním nábytkem a zařizovacími předměty. Pečovatelské služby v DPS se poskytují denně od 7:00 - 19:00 hodin, včetně sobot, nedělí a svátků.

23.7.2015 13:57:48 - aktualizováno 27.5.2016 15:21:46 | přečteno 6955x | Bc. Věra Urbanová, DiS. | Celý článek
 

Bezbariérové byty pro vozíčkáře Petýrkova

Byty jsou určeny pro občany, kteří pobírají příspěvek na péči dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., druhého a vyššího stupně, dále jsou držitelé průkazů MV II. a III. stupně s těžkými a závažnými zdravotními pohybovými problémy se schopností základní sebeobsluhy  a autonomního života, pokud chtějí žít samostatně, nebo s předpokladem spolubydlení osoby, schopné pro klienta zajišťovat asistenční služby v základním provedení.


24.4.2013 14:14:11 - aktualizováno 15.2.2016 17:38:30 | přečteno 11408x | Bc. Věra Urbanová, DiS. | Celý článek
 

Veterinární péče

2.12.2005 10:50:41 - aktualizováno 24.11.2014 9:56:07 | přečteno 25791x | Charlie Root | Celý článek
 

Přeprava osob automobilem

Dopravní zdravotnická služba zajišťuje dopravu raněným, nemocných na území hl.města Prahy. Osoby s těžkým zdravotním postižením, držitelé průkazů ZTP, ZTP/P s trvalým pobytem v hl. m. Praze si mohou pro svou cestu objednat mikrobus.
Přepravu osob zdravotně postiženým automobilem - cena za kilometr, cesty mimo Prahu dohodou, platba hotově.
8.3.2011 13:04:26 - aktualizováno 24.11.2014 10:17:33 | přečteno 10363x | Bc. Věra Urbanová, DiS. | Celý článek
 

Hygienická stanice hlavního města Prahy

2.12.2005 10:58:43 - aktualizováno 29.11.2010 12:39:50 | přečteno 27060x | Bc. Věra Urbanová, DiS. | Celý článek
 

Generel zdravotnictví MČ Praha 11

13.11.2007 11:11:56 - aktualizováno 21.10.2010 9:38:44 | přečteno 25396x | Charlie Root | Celý článek
 

Zdravotnická dokumentace

Zdravotnická dokumentace pacientů, kteří byli ošetřováni ve zdravotnických zařízeních, která zanikla, a dokumentace pacientů, která nebyla předána do jiného zdravotnického zařízení, je uložena do archivu Odboru sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy.
10.2.2009 10:21:46 | přečteno 12790x | Mgr. Dagmar Špatenková | Celý článek
 

Navigace

 
load