Na obsah stránky

ENDE
 

Sociálně - právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí je cílená činnost, která zahrnuje především zajištění práva dítěte na jeho příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu zájmů a práv dítěte, dále zahrnuje i působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. Tím se rozumí zajištění práva dítěte na život, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním. Sociálně-právní ochrana dětí je upravena zejména zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Částečně se sociálně-právní ochrany dětí týká i zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Česká právní úprava však vychází mimo jiné i z mezinárodních úmluv, ke kterým se Česká republika v minulosti zavázala. Jedná se zejména o Úmluvu o právech dítěte, kterou Česká republika podepsala dne 30. září 1990 a ve Sbírce zákonů pod č. 104/1991 Sb. 

Veškeré informace o činnosti oddělení sociálně - právní ochrany dětí (OSPOD) naleznete v uvedených standardech a přílohách.


  1. Legislativa a systém SPOD

  2. Formy náhradní rodinné péče

  3. Proces zprostředkování

  4. Katalog organizací SPOD

  5. Činnost OSPOD

  6. Poučení rodičů o styku s dítětem

  7. Poučení rodičů o rodičovské odpovědnosti

  8. Postup při nahlížení do spisu

  9. Domácí násilí

10. Základní vyhodnocení

11. Rozšířené vyhodnocení

12. Individuální plán ochrany dítěte

13. Organizační struktura

14. Telefonní seznam

15. Standardy MČ Praha 11

Další informace naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: http://www.mpsv.cz/cs/7241

13.9.2017 15:42:16 | přečteno 1074x | Ing. Ivana Dekařová

Navigace

 
load