Integrace cizinců

V rámci programu Ministerstva vnitra ČR: Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni se ve spolupráci s Městskou částí Praha 11 od roku 2016 realizuje projekt„ Integrace cizinců na MČ Praha 11“.

Hlavním cílem tohoto projektu je podpora integrace cizinců na území městské části Praha 11 a usnadnění vzájemnou komunikaci mezi členy majoritní společnosti a cizinci z třetích států, poskytnutí prostoru pro uvědomění si, že cizinci se také podílejí na rozvoji naší společnosti, ve které jsou rovnocennými obyvateli a přispívají ke kvalitě života v ČR.

Dalším cílem projektu je navázat dlouhodobé přátelské vztahy mezi obyvateli městské části Praha 11, což povede k lepšímu soužití a celkově k zlepšení pohledu na cizince ze strany většinové společnosti.

Integrace cizinců v MČ Praha 11 v roce 2023

V roce 2023 realizuje MČ Praha 11 osmým rokem projekt na podporu integrace cizinců v rámci dotační podpory Ministerstva vnitra ČR.

Projekt je financovaný z národního dotačního titulu v rámci systému výzev na výdaje realizované v projektech obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023. 

Projekt je spolufinancovaný městskou částí Praha 11.

Projekt se jmenuje "Podpora integrace cizinců v MČ Praha 11" a má devět podprojektů.


Kontaktní osoba zodpovědná za celý projekt

Jméno a příjmení: Mgr. Barbora Matysová

Funkce: koordinátorka rozvoje sociálních věcí, externích dotací a práce s cizinci

Email: matysovab@praha11.cz

Telefon: +420 267 902 156


28.3.2023 12:51:14 | přečteno 309x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

Kurzy českého jazyka pro dospělé cizinky a cizince v MČ Praha 11

V prvních březnových týdnech jsme otevřeli kurzy českého jazyka pro dospělé cizince a cizinky ze správního obvodu MČ Praha 11.

Letos jsme otevřeli 6 skupin v úrovních: začátečníci, středně pokročilí a pokročilí. 

Kurzy probíhají v prostoru Městské knihovny v Praze na pobočce Opatov a v Kostele Jana Milíče z Kroměříže, ve sboru Českobratrské církve evangelické. 

Lektory máme dojednané skrze Asociaci učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

Kurzy probíhají v pondělí, ve středu a ve čtvrtek. V pondělí je v knihovně k dispozici zdarma hlídání dětí pro studenty kurzu.

Realizace projektu „Jazykové kurzy českého jazyka pro dospělé cizinky a cizince z území správního obvodu Praha 11“ je financována z dotace MV ČR (z 95 %) se spoluúčastí MČ Praha 11 (z 5 %) v rámci projektu "Podpora integrace cizinců v MČ Praha 11".

Dotace je ze státního rozpočtu na Projekty obcí v rámci Systému výzev na výdaje realizované v projektech obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023.

Moc děkujeme všem partnerům projektu!

17.3.2023 10:03:30 | přečteno 348x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

Kurzy českého jazyka napomohly nově příchozím k integraci

Od června do prosince 2022 probíhal v prostorech Městské knihovny v Praze, v pobočce Opatov, kurz českého jazyka pro nově příchozí cizince z Ukrajiny (držitele dočasné ochrany).

Kurz probíhal v úrovni A0 a končil v připravenosti na úroveň A2/B1. Jazykové vzdělávání pro dospělé ženy vedla lektorka Mgr. Zdeňka Fígrová z Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka.

Na začátku se kurzu účastnilo 20 účastnic, osvědčení o dokončení docházky získalo osm z nich. Ženy budou pokračovat v jazykovém vzdělávání dál a dle jejich slov jim výuka pomohla k základní domluvě i hledání jiné práce než jen nízkokvalifikované. Řada z účastnic má umístěné děti v místních školách a školkách a jazykové vzdělávání jim pomohlo k lepšímu dorozumění se se zástupci škol a školek.

Dílčí projekt „Jazykové kurzy českého jazyka pro držitele dočasné ochrany na území MČ Praha 11“ byl financován z dotace Ministerstva vnitra ČR z dotačního titulu Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni 2022 se spoluúčastí MČ Praha 11 ve výši 5 % z celkové částky. Dílčí projekt byl součástí projektu „Podpora příchozích z války v Ukrajině v roce 2022“.


Kontaktní osoba zodpovědná za celý projekt

Jméno a příjmení: Mgr. Barbora Matysová

Funkce: koordinátorka rozvoje sociálních věcí, externích dotací a práce s cizinci

Email: matysovab@praha11.cz

Telefon: +420 267 902 156


9.1.2023 13:28:03 | přečteno 228x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

Projekt „Podpora příchozích z války v Ukrajině v roce 2022“

Projekt „Podpora příchozích z války v Ukrajině v roce 2022“ je financován z dotace Ministerstva vnitra ČR (z 95 %) za spoluúčasti MČ Praha 11 (z 5 %).


6.1.2023 11:07:01 | přečteno 304x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

Kurzy češtiny pro dospělé v městské knihovně jsou naplněny radostí

Městská část Praha 11 v letošním roce začala s podporou realizace kurzů českého jazyka pro dospělé cizince a cizinky, žijící v Praze 11.

Od března 2022 běží kurzy pro začátečníky a pro pokročilé a účastníci si kurzy s lektorkou Zdeňkou Fígrovou velmi chválí. Ona si zas chválí je a kurzy tak probíhají ve velmi příjemné atmosféře vzájemného naplnění.

Lektorka Mgr. Zdeňka Fígrová je profesionální lektorka z Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z.s. > auccj.cz

Účastníci kurzu mají možnost hlídání malých dětí přímo v knihovně. O děti se během kurzů starají zkušené maminky z Mateřského centra Domeček při YMCA Praha > mc-domecek-cz.mc-domecek.cz

A to nejdůležitější na konec - kurzy i hlídání dětí probíhají v prostorách Městské knihovny v Praze, na pobočce Opatov > mlp.cz/cz/pobocky/opatov/ 

Děkujeme Městské knihovně v Praze za možnost realizovat kurzy zdarma v učebně, odkud je to už jen kousek nejen za půjčením knížek, ale i za kulturním programem nebo artotékou - pro děti i pro dospělé.

Dílčí projekt „Celoroční intenzivní jazykový kurz českého jazyka pro dospělé cizinky a cizince z území správního obvodu Praha 11“ se koná v rámci projektu "Integrace cizinců v MČ Praha 11" za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR.

Spojené skupiny začátečníků v lednu 2023 - kurzy českého jazyka pokračují i v překlenovacím období "mezi dotacemi" díky ochotě Městské knihovny v Praze, která tuto časovou proluku zafinancovala. Děkujeme!

7.12.2022 11:38:13 | přečteno 432x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

Integrace cizinců na MČ Praha 11 v roce 2022

V roce 2022 realizuje MČ Praha 11 sedmým rokem projekt "Integrace cizinců v MČ Praha 11"  v rámci dotační podpory Ministerstva vnitra ČR, národního dotačního titulu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni.

Kontaktní osoba zodpovědná za celý projekt

Jméno a příjmení: Mgr. Barbora Matysová

Funkce: koordinátorka rozvoje sociálních věcí, externích dotací a práce s cizinci

Email: matysovab@praha11.cz

Telefon: +420 267 902 156

 


20.4.2022 15:23:43 | přečteno 887x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

Pozvání na komunitní setkání dobrovolníků z Prahy 11

Zveme vás na komunitní setkání dobrovolníků a organizací, které nabízejí pomoc Ukrajincům ubytovaným na Praze 11

Chcete se zapojit do pomoci ukrajinským občanům prchajícím před válkou? Už pomáháte a rádi byste sdíleli své zkušenosti nebo se něco nového dozvěděli?

Na setkání poskytneme aktuální informace o dobrovolnictví a možnostech, jak se zapojit do komunitního životu v městské části.

Kdy: středa 13.4. od 17:00 - 19:00

Kde: Městská knihovna na Chodově, Jírovcovo nám. 1782, Praha 11

Registrujte se prosím předem:  https://forms.gle/Sx2x1BZFYq5HpMHD9 nebo na adrese vencovska@inbaze.cz.

8.4.2022 12:31:57 | přečteno 394x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

"Čtu česky lépe, než moji rodiče" aneb zdařilá akce v knihovně

Ve čtvrtek 14. října se v pobočce Městské knihovny na Opatově uskutečnila zdařilá akce, na které se sešly děti původem z majority i cizích zemí a společně četly svým rodičům z knih.

20.10.2021 14:44:33 | přečteno 467x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

Občanská participace a zapojování veřejnosti s Inbází

Městská část Praha 11 v roce 2021 spolupracuje s organizací Inbáze, z.s. na projektu občanské a politické participace, úplně přesně se dílčí projekt jmenuje Podpora občanské a politické participace obyvatel Prahy 11.

Tato spolupráce je součástí projektu "Integrace cizinců v MČ Praha 11", který na Praze 11 realizujeme již šestým rokem v rámci dotační podpory Ministerstva vnitra ČR, národního dotačního titulu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni. 

Děkujeme tímto Ministerstvu vnitra a Inbázi za možnost rozvíjet občanské aktivity a zájem o prostředí městské části pro majoritu i cizince - naše sousedy.

Níže přinášíme článek o tom, co je občanská participace a proč se jí zabývat, proč ji podporovat a rozvíjet.

9.9.2021 11:41:14 | přečteno 905x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

Integrace cizinců na MČ Praha 11 v roce 2021

V roce 2021 realizuje MČ Praha 11 šestým rokem projekt "Integrace cizinců v MČ Praha 11"  v rámci dotační podpory Ministerstva vnitra ČR, národního dotačního titulu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni.

15.4.2021 14:45:37 | přečteno 1116x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 
load