Na obsah stránky

ENDE
 

Integrace cizinců

V rámci programu Ministerstva vnitra ČR: Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2016, se ve spolupráci s Městskou částí Praha 11 realizuje projekt„ Integrace cizinců na MČ Praha 11“.

Hlavním cílem tohoto projektu je podpora integrace cizinců na území městské části Praha 11 a usnadnění vzájemnou komunikaci mezi členy majoritní společnosti a cizinci z třetích států, poskytnutí prostoru pro uvědomění si, že cizinci se také podílejí na rozvoji naší společnosti, ve které jsou rovnocennými obyvateli a přispívají ke kvalitě života v ČR.

Dalším cílem projektu je navázat dlouhodobé přátelské vztahy mezi obyvateli městské části Praha 11, což povede k lepšímu soužití a celkově k zlepšení pohledu na cizince ze strany většinové společnosti.

O projektu

Na území městské části (dále pouze MČ) Praha 11, včetně městských části Praha - Křeslice, Praha - Šeberov a Praha - Ujezd, které společně tvoří jeden pražský správní obvod a výkon veřejné správy v něm zabezpečuje Úřad městské části Praha 11, je dle statistik MV ČR1 k 1. 1. 2016 hlášeno celkem 8 099 cizinců ze třetích zemi. Mezi tři nejpočetnější skupiny cizinců žijící na MČ Praze 11 patří Ukrajinci, Vietnamci a Rusové.

Ve školním roce 2014/15 bylo vyučováno v mateřských školách MČ Praha 11 celkem 21 děti cizinců, na základních školách 429 dětí cizinců, Integrace dětí cizinců je většinou bezproblémová. Zvyšuje se ale počet žáků, kteří přicházejí do školy a nemají vytvořeny základy komunikace v českém jazyce. Adaptace těchto žáků je pak velmi složitá. Těmto dětem je na většině škol zajišťována rozšířená výuka českého jazyka, a jsou na přechodné období zařazovány do nižšího ročníku, kde je věnována péče hlavně komunikačním schopnostem. Jedna škola využívá asistentů pedagoga (hrazeni z evropských fondů). Školy od roku 2014 spolupracuji se společnosti META, o.p.s., která nabízí možnost využít tlumočníků, což školy využívají při příležitosti třídních schůzek i při jednání s rodiči — cizinci, zejména vietnamské národnosti. Školy také spolupracují s Integračním centrem Praha. Projekt Integrace cizinců v MČ Praha 11 pojala naše městská část jako pilotní projekt s pěti podprojekty, na kterých si chce vyzkoušet vhodnost a správné zaměření pomoci integrace cizinců v naší MČ. Největší hodnotu přikládáme dvěma dílčím projektům, a to vzdělávání v českém jazyce pro děti MŠ a ZŠ, a analýze současného stavu. Doplňkem jsou pak kurzy výuky českého jazyka pro dospělé, kurzy pro odborníky, volnočasový kroužek dětí „Cizinci jsou kamarádi“ a zorganizování Mezinárodního dne v rámci každoročních, v letošním roce jubilejních čtyřicátých, Dnů Prahy 11.

Vážíme si toho, že poptávka po spolupráci na projektu vznikla přímo u jednotlivých škol, kdy si každá z nich zadala své požadavky a návrh svého projektu. Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti takovýchto jednotlivých projektů jsme ve spolupráci s odborem školství a kultury MČ vybrali pro letošní rok pouze podporu výuky českého jazyka a jeden zajímavý volnočasový projekt. MČ Praha 11 vnímá rozvoj integračních aktivit pro cizince ze třetích zemí jako preventivní opatření proti rozvoji negativních jevů spojených s migraci, i jako pomocnou ruku pro integraci cizinců-spoluobčanů do struktur MČ, a také jako podpůrné aktivity pro podporu přátelských a sousedských vztahů mezi cizinci a českými občany.


Dílčí podprojekty

 1. Cizinci na území MČ Praha 11 — analýza stavu
 2. Čeština pro začátečníky a školení pro odborníky 
 3. Mezinárodní den v rámci Dnů Prahy 11
 4. Výuka českého jazyka pro děti cizince v MŠ a ZŠ v Praze 11
 5. Zájmový kroužek — „Cizinci jsou kamarádi“


Kurz CJ A4


Během roku 2016 vznikla výzkumná zpráva tzv. "analýza cizinců", na základě objednávky Úřadu městské části Praha 11 v rámci projektu "Integrace cizinců" z dotace Ministerstva vnitra ČR.

Výzkumnou zprávu zpracovala Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze s hlavním řešitelem prof. L. Sýkorou a stala se tak prvním systematicky zpracovaným pohledem na problematiku cizinců v této městské části.

Odkaz na celý dokument je zde: ikona souboruAnalýza cizinců


Cíl celého projektu

Cílem celého pilotního projektu je vyzkoušet si vhodnost a správné zaměřeni pomoci integrace cizinců v naší MČ, tj. zda povedou ke snazší integraci cizinců zde žijících do majoritní společnosti. Vzhledem k tornu, že nemáme k dispozici dostatek informaci o místní situaci, rozhodli jsme se jako první bod zařadit analýzu stavu. Získáme tím jasnější představu o tom, co cizinci žijící na našem území potřebuji a jaké integrační aktivity do budoucna realizovat. Předpokládáme, že výsledky analýzy nám pomohou k odstranění hlavních bariér, které brání cizincům v bezproblémovém soužití s majoritní společností a bariér v pracovním nebo soukromém životě. Druhým důležitým dílčím projektem je podpora našich mateřských a základních škol ve výuce českého jazyka pro děti cizince. Jazykové schopnosti dětí dávají jak jim, tak celým rodinám nejlepší možnost cítit se zařazeni do společnosti. Výuka češtině dětí v mateřských školách umožní dětem bezproblémový vstup do prvních tříd základních škol a usnadni tak i výuku na základních školách. Dalšími podprojekty se snažíme co nejvíce předejít vzniku xenofobních nálad ve společnosti a sociálnímu vyloučeni cizinců.


Důležité odkazy

Informační linka Ministerstva vnitra – pobyty
E-mail: pobyty@mvcr.cz
Telefon:
(+420) 974 832 421
(+420) 974 832 418 
PO-PÁ 8.00-15.00
Cena volání závisí na tarifu Vašeho telefonického operátora.


Ministerstvo vnitra připravilo videa:
„Příští zastávka Česká republika“ a „Vítejte v České republice“
http://www.mvcr.cz/clanek/informacni-kampan-pro-cizince-z-tretich-zemi-pred-prijezdem-a-po-prijezdu-do-cr.aspx

Přehled vybraných nestátních neziskových organizací působících na poli integrace cizinců:

Integrační centrum Praha o.p.s. (ICP)  
Žitná 1574/51
110 00 Praha 1
tel. : 774 736 610
E-mail:info@icpraha.com 

Centrum pro integraci cizinců o.s. (CIC)
Kubelíkova 55
130 00 Praha 3
tel. 222 713 332

Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. (OPU)
Kovářská 4
190 00 Praha 9
tel. 284 683 714

Poradna pro integraci
Senovážná 2
110 00 Praha 1
tel. 224 233 034

Sdružení pro integraci a migraci
Senovážná 2
110 00 Praha 1
tel. 224 224 379

Meta o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 546/17
120 00 Praha 2
tel. 222 521 446


Multikulturní centrum Praha
Vodičkova 36
116 02 Praha 1
tel. 296 325 345

Komunitní centrum InBáze / Berkat o.s.
Legerova 50
120 00 Praha 2
tel. 224 941 415MV CMYK 1logoDalší informace o Projektu integrace cizinců.
najdete nahttp://www.mvcr.cz/clanek/integrace.aspxDalší tipy:

Knihovna Dům národnostních menšin

http://www.dnm-praha.eu/KNIHOVNA

zdroj


Kurzy českého jazyka - Integrační centrum Praha, o. p. s.

Kurzy ICP

Na stránkách Integračního centra Praha se můžete registrovat do právě začínajících kurzů českého jazyka pro cizince.

 • kurzy jsou pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé
 • kurzy jsou ranní, dopolední, odpolední, večerní i víkendové
 • speciálně jsou určeny pro rodiče s dětmi s bezplatným hlídáním dětí
 • platí se pouze vratná záloha ve výši 1500 Kč, dále je výuka ZDARMA
 • Kurzy nejsou určeny pro občany členských států Evropské Unie a občany ČR!
 • Více na http://www.icpraha.com/kurzy-ceskeho-jazyka/


  22.11.2016 10:02:11 - aktualizováno 25.7.2017 11:13:20 | přečteno 1164x | Ing. Ivana Dekařová

  Navigace

   
  load