Na obsah stránky

ENDE
 

Sociální služby


Potřebuji si zařídit

LOGO Praha 11

Informace o příspěvcích na péči, dávkách pro osoby se zdravotním postižením, dávkách státní sociální podpory apod.

Důležité kontakty a odkazy.

13.11.2013 13:16:56 - aktualizováno 14.12.2016 15:10:55 | přečteno 8729x | Ing. Ivana Dekařová | Celý článek
 

Čísla linky pomoci a linky důvěry

14.12.2016 15:55:09 | přečteno 18927x | Charlie Root | Celý článek
 

Mateřská centra

Logo MC

Mateřské centrum (dále jen "MC") nabízí bezpečné zázemí dětem, matkám, otcům, rodičům i prarodičům ke sdílení, vzájemné podpoře a spolupráci. Mateřská centra provozují neziskové organizace. Nezáleží na šíři programů a služeb, velikosti ani na názvu centra, ale na dodržování know-how MC, jehož nositelkou je Sít MC a členská centra zaštiťuje garancí, která je pro ně zavazující.  

29.4.2013 13:55:46 - aktualizováno 5.12.2016 15:29:27 | přečteno 2564x | Ing. Ivana Dekařová | Celý článek
 

Jihoměstská sociální a.s.

logo

Jihoměstská sociální a.s. je společnost, která poskytuje sociální služby na území Prahy 11. Mezi registrované sociální služby, které poskytuje, patří:

- Terénní pečovatelská služba

- Domov pro seniory a Ošetřovatelské centrum

- Pobytová odlehčovací služba

- Základní sociální poradenství a poradenství pro zdravotně postižené spoluobčany

5.12.2016 15:05:16 | přečteno 40279x | Ing. Ivana Dekařová | Celý článek
 

Integrace cizinců

V rámci programu Ministerstva vnitra ČR: Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2016, se ve spolupráci s Městskou částí Praha 11 realizuje projekt„ Integrace cizinců na MČ Praha 11“.

Hlavním cílem tohoto projektu je podpora integrace cizinců na území městské části Praha 11 a usnadnění vzájemnou komunikaci mezi členy majoritní společnosti a cizinci z třetích států, poskytnutí prostoru pro uvědomění si, že cizinci se také podílejí na rozvoji naší společnosti, ve které jsou rovnocennými obyvateli a přispívají ke kvalitě života v ČR.

Dalším cílem projektu je navázat dlouhodobé přátelské vztahy mezi obyvateli městské části Praha 11, což povede k lepšímu soužití a celkově k zlepšení pohledu na cizince ze strany většinové společnosti.

22.11.2016 10:02:11 - aktualizováno 25.7.2017 11:13:20 | přečteno 1165x | Ing. Ivana Dekařová | Celý článek
 

Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb

Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb, který pro Vaše potřeby vydala Městská část Praha 11, shrnuje informace o jednotlivých službách včetně kontaktů, popisu služby, komu je služba určena a kolik stojí. Katalog může sloužit jednak jako nezbytný informační zdroj a jednak jako inspirace, může být užitečným pomocníkem pro Vás, Vaše blízké a přátele. Na začátku katalogu naleznete informace o odboru sociálních věcí a zdravotnictví, organizace dále jsou řazeny abecedně.
7.11.2016 15:58:08 - aktualizováno 29.5.2017 10:25:54 | přečteno 49070x | Charlie Root | Celý článek
 

Koncepce rozvoje sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 11 v letech 2016 až 2020

Koncepce rozvoje sociálních služeb na území MČ Praha 11 pro roky 2016 až 2020 (dále jen „Koncepce SNS P11“) je dokument, který komplexně popisuje aktuální stav sociálních služeb na území MČ Praha 11 a který na základě průběžného zjišťování současného stavu a informací zástupců cílových skupin pojmenovává silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti celého procesu sociálních služeb. V návaznosti na tyto výstupy specifikuje Koncepce SNS P11 opatření, která povedou ke zkvalitňování života stávajících i potenciálních uživatelů sociálních služeb.

Celé znění koncepce je k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 11

22.11.2016 9:18:55 | přečteno 5245x | Charlie Root | Celý článek
 

Navigace

 
load