Na obsah stránky

Jazyk:
 

Online služba Koncimshranim.cz pomůže gamblerům

Dne 9. listopadu 2017 SANANIM spustil novou online službu koncimshranim.cz zaměřenou na pomoc lidem, kteří mají problémy s hazardem a kvůli svému jednání se dostávají do finančních, partnerských i sociálních problémů. V České republice jich je 80 - 120 tisíc. V riziku rozvoje patologického hráčství se navíc nachází 5 % dospělé populace, tj. přibližně půl milionu osob.

Služba Koncimshranim.cz nabízí pomoc lidem, kteří se rozhodli s hazardním hraním skoncovat, nebo ho alespoň omezit. Konkrétně poskytuje hazardním hráčům cílenou včasnou intervenci zaměřenou na získání kontroly nad jejich hraním. Po úvodním otestování je zájemci nabídnut vstup do strukturovaného osmitýdenního programu, jehož cílem je buď úplná, nebo alespoň částečná redukce hraní.

Služba je určena hazardním hráčům všech věkových kategorií. Je zdarma a jediné, co by mělo být uživatelům služby společné, je motivace ke změně. Hráč, který začíná pociťovat problémy se svým hraním, absolvuje osmitýdenní strukturovaný online program. V něm získá takové znalosti a dovednosti, které mu umožní hazardní hraní lépe korigovat.

Internetová léčebná intervence je v oblasti léčby závislosti na hazardním hraní v ČR zcela novým typem služby. Její velkou výhodou je, že je anonymní a široce dostupná. Na webu si zájemci mohou vyplnit test. Pokud výsledek ukáže na problém s hraním, může se hráč zapojit do terapeutického programu. S experty je v kontaktu zhruba jednou týdně. Vyplňuje pravidelně svůj internetový deník. Zaznamenává do něj podrobnosti o okamžicích, kdy se mu chtělo hrát - třeba s kým, kdy a kde byl. Tento scénář může ukázat, že má člověk chuť na hraní v určitých situacích. Podle toho se zaměřuje terapie. Tento postup se osvědčil i u jiných závislostí. 

SANANIM hodlá spuštěním této online služby udělat vstřícný krok směrem k hazardním hráčům, pro které jsou stávající služby obtížně dosažitelné, ať už z důvodů geografických nebo kvůli obavám ze stigmatizace, která léčbu závislostí v České republice neprávem provází.

Jedná se o další z významných projektů internetového poradenství, které mnohdy představuje pro lidi ohrožené závislostí i jejich blízké první krok k pomoci. Jen loni podobné projekty SANANIMu navštívilo 350 000 osob, v online poradenském kontaktu jsme pomohli 35 000 lidí.

SANANIM je v ČR jedním z nejstarších a dnes i největších nestátních poskytovatelů služeb v oblasti prevence, péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách. V současné době provozuje dvanáct hlavních zařízení a realizuje řadu rozšiřujících a doplňujících projektů či programů. Mezi nejvýznamnější patří telematické poradenské a informační služby (Drogová poradna , Internetová léčebná intervence , Alkotest aj.), program pro práci se specifickými skupinami a program pro matky s dětmi. Další projekty se zaměřují především na vzdělávání, primární prevenci, publikační činnost a zahraniční spolupráci. Významné jsou i všechny aktivity realizované v rámci samostatného právního subjektu (zřízeného a stoprocentně vlastněného SANANIMem) - SANANIM Charity Services, s. r. o., (Café Therapy, U Karáska) i servisních organizací SANANIM SOS, s. r. o., (externí vzdělávání) a SANANIM 4D, o. p. s. Činnost organizace dnes zabezpečuje přes 134 stálých zaměstnanců a 15 externistů.

Kvůli hraní mnozí hráči či hráčky upadají do dluhů a rozpadají se jim vztahy. Průměrný dluh podle výroční zprávy loni dosahoval 1,2 milionu korun. Celkem lidé v hazardních hrách minulý rok prohráli 39,3 miliardy korun. Organizace Sananim loni otevřela ambulanci pro hráče. Působí v ní terapeuti, právní specialistka i další odborníci. Za první rok se věnovali čtyřem stovkám klientů a 90 jejich blízkým. Ambulantní léčba trvá zhruba půl roku. "Zvláštní a pro nás v začátcích překvapivá byla vzdělanostní skladba hráčů. Středoškoláků bylo 60 procent, vysokoškoláků 20 procent. Každý si představuje gamblera, který tráví čas v herně v nonstopu. Je to ale v průměru osmatřicetiletý muž, vzdělaný, kvalifikovaný, s prací a dobrým ohodnocením," uvedl vedoucí Gambling ambulance Marcel Ambrož. Podle něj hráči obvykle vedou dvojí život.

 

15.11.2017 14:03:31 | přečteno 1475x | Mgr. Barbora Vanišová

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load