Na obsah stránky

Jazyk:
 

Hygienická stanice hl. m. Prahy zveřejnila Výroční zprávu Zdravotní následky u uživatelů drog

Dne 20.10.2016 Hygienická stanice hl. m. Prahy zveřejnila Výroční zprávu "Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015". Předkládaná výroční zpráva navazuje na Hygienickou stanici hlavního města Prahy každoročně vydávané publikace (období let 2007–2015) s názvem „Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog v Praze“. Z důvodu nedostupnosti kompletních dat se Výroční zpráva za rok 2015 zaměřuje pouze na zdravotní dopady u léčených uživatelů drog v hlavním městě Praze. 

Hlavní závěry plynoucí z této zprávy jsou následující:

  • v roce 2015 bylo v hl. m. Praze zjištěno celkem 74 osob nemocných VHA, nejpočetněji ve věku mezi 25 a 44 lety; výskyt virové hepatitidy A (VHA) mezi uživateli drog byl zaznamenán pouze ve dvou případech, ve věku 15 – 24 let;
  • ve sledovaném období byl zaznamenán vzestup počtu akutně onemocnělých VHB ze 14 případů v roce 2014 na 21 případů v roce 2015; podíl intravenózních uživatelů drog (dále IUD) se však nezměnil a činí 14,3 % stejně jako v roce 2014;
  • zaznamenali jsme meziroční nárůst u chronické VHB, a to z 25 případů v roce 2014 na 30 případů v roce 2015; byl zjištěn i vyšší podíl IUD z 16 % na 20 % nemocných chronickou VHB;
  • nejvyšší podíl IUD je v pražské populaci zaznamenán (stejně jako v celém Česku) na onemocnění VHC; v roce 2015 byl však zjištěn nižší podíl IUD na VHC (51,4 %) než je celostátní průměr (58,9 %);
  • v české i pražské populaci zaznamenáváme rostoucí trend v počtu nově zjištěných případů infekce virem lidské imunodeficience; v roce 2015 bylo v Česku nově zjištěno celkem 266 případů infekce virem HIV, bydliště v hl. m.  Praze uvedlo 135 osob (50,8 %);
  • v rámci harm reduction programů bylo v roce 2015 na území hl. m. Prahy vydáno celkem 2 479 426 jehel a stříkaček; oproti roku 2014 došlo ke snížení počtu vydaných jehel a stříkaček o zhruba 6 %;

Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu: ikona souboruVýroční zpráva Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015


zdroj: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/vyrocni-zprava--zdravotni-nasledky-u-uzivatelu-drog-v-hl--m--praze-v-roce-2015--2765_2765_473_1.html


9.11.2016 11:36:07 | přečteno 1341x | Mgr. Barbora Vanišová

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load