Důležité odkazy

Zde najdete přehled odkazů na webové stránky projektů a institucí, týkající se závislostí na cigaretách, alkoholu a návykových látkách. 

http://poradna.adiktologie.cz/ - online adiktologická poradna - poradenství v oblasti závislostí - alkohol, tabák, gamblerství, závislost na internetu, ostatní závislosti, informace pro rodiče a blízké


Kouření

https://www.koureni-zabiji.cz/ - národní stránky pro podporu odvykání kouření; informace o rizicích kouření, rady a tipy, jak přestat kouřit

https://www.bezcigaret.cz/ - národní linka pro odvykání kouření: 800 35 00 00

http://www.slzt.cz/home - společnost pro léčbu závislosti na tabáku

https://www.odvykani-koureni.cz/home


Alkohol

https://www.alkohol-skodi.cz/ - národní stránky pro podporu omezení konzumace alkoholu; informace o alkoholu v ČR, rady pro problémové uživatele alkoholu a závislé a jejich příbuzné; kontakty na odbornou pomoc

https://www.alkoholpodkontrolou.cz/ - ověřené informace o užívání alkoholu - Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

http://poradna.adiktologie.cz/otestujte-se/?poll_id=8 - otestujte se, jak jste na tom s alkoholem

https://alkohol-kalkulacka.bezpecnecesty.cz/ - alkohol kalkulačka online

https://www.anonymnialkoholici.cz/ - anonymní alkoholici - hledáte-li odpovědi spojené s závislostí na alkoholu a alkoholismem


Drogy

https://www.drogy-info.cz/ - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, národní drogový informační systém

  • informace o drogové situaci v ČR pro širokou veřejnost
  • výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR a o hazardním hraní
  • další odborné publikace připravované NMS, bulletin Zaostřeno
  • strategie, akční plány, pracovní skupiny
  • mapa pomoci

http://www.drogovaporadna.cz/Uvodni-stranka.html - Prostřednictvím Drogové poradny můžete zadat anonymně jakýkoli dotaz týkající se drogové problematiky, případně vyhledat informace v již zodpovězených dotazech. Na dotazy odpovídají zkušení odborníci, kteří pracují v jednotlivých zařízeních SANANIM z.ú. a externí specialisté. Na stránkách jsou pro vás k dispozici také informační texty o jednotlivých drogách a dalších záležitostech souvisejících s drogovou problematikou.

https://www.drogy.net/ - drogový informační server

http://www.sananim.cz/ - SANANIM z. ú. je nestátní neziskovou organizací, která od svého založení v r. 1990 působí v oblasti drogových závislostí. Lidem ohroženým drogami a jejich blízkým poskytuje pomoc v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace.

http://www.dropin.cz/ - Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In o.p.s. je nestátní nezisková organizace zaměřující se na poskytování zdravotnických a sociálních služeb především uživatelům nealkoholových drog, jejich rodinám a blízkým.

http://www.progressive-os.cz/ - Posláním PROGRESSIVE o. p.s. je poskytovat kvalitní a odborné služby osobám ohroženým užíváním návykových látek formou specifických a inovativních programů v oblasti harm reduction. V rámci péče o děti a mladistvé jde o odborné služby v oblasti diagnostiky, metodické podpory a poradenství.

http://magdalena-ops.eu/cz/ - Obecně prospěšná společnost Magdaléna je nestátní nezisková organizace, která působí ve Středočeském kraji a v Praze a poskytuje ucelený systém zdravotních a sociálních služebv oblasti prevence a léčby různých typů závislostí.

http://www.esethelp.cz/ - Organizace ESET – HELP poskytuje péči o duševní zdraví a snaží se přispívat k jejímu rozvoji. Jednotlivé služby navazují na zdravotnickou péči v oblasti a rozšiřují ji o rehabilitaci a psychosociální poradenství. Lidem pomáhají znovu získat zdravotní, psychickou a sociální stabilitu, obnovit či rozšířit vlastní možnosti a dovednosti a tím překonat jejich nepříznivý stav.

http://ondrejov.cz/ - Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov pomáhá lidem, kteří jsou ohroženi vznikem psychotické poruchy, případně lidem, kteří již takto onemocněli. Lidem s neurotickými poruchami, u kterých vcelku běžné neurotické problémy (úzkosti, strachy, deprese, problémy s přijímáním potravy, atd.) narostly již do takové míry, že jim více či méně brání ve fungování v normálním životě. Lidem, kterým hrozí závislost na alkoholu, hracích automatech či lécích. Největší pozornost věnují lidem, u kterých tato závislost již vznikla a mají odhodlání se jí zbavit. Rodinným příslušníkům psychicky nemocných lidí.

https://www.bohnice.cz/ - psychiatrická nemocnice Bohnice

http://www.nmskb.cz/ - Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze poskytuje dětské a dorostové detoxikační centrum, které je specializované oddělení pro akutní léčbu dětí a mladistvých se zkušeností a závislostí na psychotropních látkách (kombinovaná detoxifikační terapie, psychoterapie, volnočasové aktivity).

http://www.anima-terapie.cz/


Hazard

https://www.hazardni-hrani.cz/ - národní stránky pro snížení rizik hazardního hraní; informace o hazardním hraní v ČR, rady pro problémové hráče a jejich příbuzné; kontakty na odbornou pomoc

https://koncimshranim.cz/o-projektu/ - nová internetová služba Končím s hraním zaměřená na pomoc lidem, kteří mají problémy s hazardem a kvůli svému jednání se dostávají do finančních, partnerských i sociálních problémů. Na webu si zájemci mohou vyplnit test. Pokud výsledek ukáže na problém s hraním, může se hráč zapojit do terapeutického programu. S experty je v kontaktu zhruba jednou týdně. Vyplňuje pravidelně svůj internetový deník. Zaznamenává do něj podrobnosti o okamžicích, kdy se mu chtělo hrát - třeba s kým, kdy a kde byl. Tento scénář může ukázat, že má člověk chuť na hraní v určitých situacích. Podle toho se zaměřuje terapie. Tento postup se osvědčil i u jiných závislostí.

Vytvořeno 25.10.2018 14:39:11 | přečteno 1149x | Mgr. Barbora Vanišová
load