Na obsah stránky

ENDE
 

Protidrogová prevence

E-learning a online soutěžní kvíz v oblasti bezpečnosti na internetu 2017

Kraje pro bezpečný internet

Od 15. května do 31. října 2017 probíhá již čtvrtý ročník soutěže projektu Kraje pro bezpečný internet pro žáky základních, speciálních a středních škol, kde si mohou otestovat své znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti.


22.6.2017 9:01:13 | přečteno 86x | Mgr. Barbora Vanišová | Celý článek
 

Antifetfest 2017 zná své vítěze, mezi nimiž jsou i žáci a studenti ze ZŠ a SŠ z MČ Praha 11

2462082 784056 Antifetfest 52

Amatérská filmová soutěž Antifetfest vyvrcholila dne 14.6.2017 v Kině Lucerna slavnostním finále. Z MČ Praha 11 v kategorii středních škol vyhrála 3. místo MICHAEL – Střední škola a vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, skupina Doker Films za film Postskriptum, tvůrci: Volodymyr Zaychenko, Daniel Machala, Kenny Sherwood, Sammy Boyko. Zvláštní cenu za ženský herecký výkon v hlavní roli získala  Yensy Concepción Limia ze Základní školy Květnového vítězství 1554, Praha 11 za film Byl to jenom sen

21.6.2017 17:24:08 | přečteno 112x | Mgr. Barbora Vanišová | Celý článek
 

Divácké hlasování v soutěžním festivalu amatérských filmů Antifetfest aneb Jde to i jinak! 2017

divácká soutěž Antifetfest

Dne 15. května odstartovalo divácké hlasování v soutěžním festivalu amatérských filmů Antifetfest aneb Jde to i jinak! 2017. Z Městské části Praha 11 se v kategorii základní školy přihlásila Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554 a v kategorii střední školy MICHAEL - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.  Pro snímky lze hlasovat do 31. května na webových stránkách Antifetfestu http://2017.antifetfest.cz/hlasovani. Vítězný snímek získá cenu diváků. Podpořte snahu žáků a studentů škol z Městské části Praha 11.

17.5.2017 15:44:32 | přečteno 110x | Mgr. Barbora Vanišová | Celý článek
 

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky MČ Praha 11 za rok 2016

Praha 11 logo

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky na Městské části Praha 11 je určena pro laickou i odbornou veřejnost. Je zdrojem základních informací o koordinaci a institucionálním zajištění protidrogové politiky na MČ Praha 11, koncepčních opatřeních, spolupráci s organizacemi, finančním zajištění protidrogové politiky a charakteristice drogové scény. Tato závěrečná zpráva je jedním ze zdrojů při vytváření Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v hlavním městě Praze.


17.2.2017 9:13:49 | přečteno 176x | Mgr. Barbora Vanišová | Celý článek
 

AntiFetFest 2017 - amatérská filmová soutěž pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby

Antifetfest

Hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi Praha 1 - 22 vyhlašuje X. ročník amatérské filmové soutěže AntiFETfest aneb jde to i jinak!

AntiFETfest 2017 aneb jde to i jinak!, je soutěžní festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby pro děti a mládež s tématikou rizikového chování. Soutěž vznikla v roce 2007 na městské části Praha 12

28.11.2016 15:06:59 | přečteno 929x | Mgr. Barbora Vanišová | Celý článek
 

Policejní prezidium České republiky vyhlásilo soutěž „Jak se učíme dopravní výchovu u nás“

Dopravní výchova

Policejní prezidium České republiky vyhlásilo soutěž „Jak se učíme dopravní výchovu u nás“ pro všechny organizované školní kolektivy mateřských a základních škol, organizované spolky dětí vedené domy dětí a mládeže, které realizují formou výuky či volnočasových aktivit dopravní výchovu kontinuálně. Soutěž se koná od 1. 10. 2016 do 15. 1. 2017, v níž je výhrou koncert skupiny Maxim Turbulenc v souvislosti s realizací preventivního projektu Zebra se za Tebe nerozhlédne.

9.11.2016 15:15:27 | přečteno 313x | Mgr. Barbora Vanišová | Celý článek
 

Hygienická stanice hl. m. Prahy zveřejnila Výroční zprávu Zdravotní následky u uživatelů drog

prazska hygienicka stanice

Dne 20.10.2016 Hygienická stanice hl. m. Prahy zveřejnila Výroční zprávu "Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015". Předkládaná výroční zpráva navazuje na Hygienickou stanici hlavního města Prahy každoročně vydávané publikace (období let 2007–2015) s názvem „Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog v Praze“. Z důvodu nedostupnosti kompletních dat se Výroční zpráva za rok 2015 zaměřuje pouze na zdravotní dopady u léčených uživatelů drog v hlavním městě Praze. 

9.11.2016 11:36:07 | přečteno 318x | Mgr. Barbora Vanišová | Celý článek
 

Národní protidrogová centrála SKPV PČR zveřejnila mapu varen a pěstíren

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Dne 1. listopadu 2016 Národní protidrogová centrála zpřístupnila mapu s vyznačením míst, kde byla Policií ČR odhalena a zajištěna laboratoř na výrobu metamfetaminu či pěstírna netechnického konopí, s ohledem na aktuální situaci v oblasti nelegální výroby metamfetaminu a marihuany a související dlouhodobě neřešený problém kontaminace bytů a objektů.


8.11.2016 15:35:07 | přečteno 401x | Mgr. Barbora Vanišová | Celý článek
 

Řešení problémů s alkoholem

4.11.2011 9:55:11 - aktualizováno 4.11.2011 10:03:27 | přečteno 6873x | Mgr. Dagmar Špatenková | Celý článek
 

Kde hledat pomoc při problému s užíváním drog

17.10.2011 11:25:51 | přečteno 5690x | Mgr. Dagmar Špatenková | Celý článek
 

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v hlavním městě Praze v roce 2015

Praha logo

Protidrogová koordinátorka hlavního města Prahy zpracovala Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky v hlavním městě Praze v roce 2015 na základě dat ze závěrečných zpráv protidrogových koordinátorů městských částí Praha 1 až 22, závěrečných zpráv specializovaných adiktologických organizací, zpráv Hygienické stanice hlavního města Prahy, Městské policie hlavního města Prahy, Policie ČR, Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR. Dalším zdrojem informací jsou například jednání Protidrogové komise Rady HMP, konference a semináře, internetové portály a odborné publikace.

14.10.2016 10:54:56 | přečteno 357x | Mgr. Barbora Vanišová | Celý článek
 

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PLAKÁT ANTIFETFEST ANEB JDE TO I JINAK! 2017

ANtifetfest logo

Žáci pražských základních a středních škol a dalších školských zařízení se mohou zúčastnit soutěže o nejlepší plakát pro filmový festival Antifetfest 2017. Pořadatelem jeho jubilejního desátého ročníku je hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi a Centrem sociálních služeb Praha – Pražským centrem primární prevence.

11.10.2016 14:18:29 | přečteno 420x | Mgr. Barbora Vanišová | Celý článek
 

VLÁDA ČR SCHVÁLILA AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY NA OBDOBÍ 2016-2018

Vláda ČR

Vláda České republiky dne 22. června 2016 schválila Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2016 až 2018 v oblasti nelegálních návykových látek.

11.10.2016 15:07:38 - aktualizováno 13.10.2016 15:19:51 | přečteno 335x | Mgr. Barbora Vanišová | Celý článek
 

VIII: ročník amatérské filmové soutěže ANTIFETFEST aneb jde to i jinak 2015

AFF

Hlavní město Praha a městské části Praha 1 až 22 vyhlašují další ročník filmové soutěže pro žáky ZŠ a studenty SŠ na téma rizikového chování.

11.3.2015 9:32:18 | přečteno 995x | Bc. Kateřina Počinková | Celý článek
 

Vítězové literární soutěže v oblasti primární prevence

PPP

V únoru vyhlásila obvodní metodička prevence Hellena Holečková z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 11 a 12 spolu s protidrogovou koordinátorkou úřadu MČ Praha 11 Dagmar Špatenkovou druhý ročník literární soutěže v oblasti primární prevence rizikového chování.

25.6.2014 16:30:55 | přečteno 987x | Mgr. Dagmar Špatenková | Celý článek
 

Vítězové lokálního kola soutěže Antifetfest 2014 aneb Jde to i jinak!

Antifetfest

V letošním ročníku filmové soutěže s tématem rizikového chování se na MČ Praha 11 sešly čtyři soutěžní snímky: Příběh o drogách (tým ve složení žáků 7. B ZŠ Květnového vítězství - Lucie Žďárské, Karolíny Kameníkové, Jakuba Stříbrného, Davida Bartoše a Elišky Zlochové), Je to konec (Pavlína Hubáčková, Tomáš Dvořák, Kaldon Ali Balsam, Kateřina Hrdá z týmu Amazingfilm ze ZŠ Květnového vítězství), Zkouška (Tereza Konečná, Lucie Podroužková, Jana Spurná, Miroslav Čertík, Adam Šulc ze ZŠ Mendelova) a film Zlomené srdce (Veronika Lehotová, Karolína Malá, Tereza Moščinská, Filip Červený ze třídy 6.B ZŠ Květnového vítězsví).

15.5.2014 11:17:09 | přečteno 996x | Mgr. Dagmar Špatenková | Celý článek
 

Literární soutěž v oblasti prevence rizikového chování

PPP

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12 ve spolupráci s protidrogovou koordinátorkou úřadu MČ Praha 11 vyhlašuje literární soutěž v oblasti prevence rizikového chování.

20.2.2014 10:06:50 | přečteno 1079x | Mgr. Dagmar Špatenková | Celý článek
 

VII. ročník amatérské filmové soutěže AntiFETfest 2014 aneb jde to i jinak

ANtifetfest logo

Hlavní město Praha a městské části Praha 1 až 22 vyhlašují další ročník filmové soutěže pro žáky ZŠ a studenty SŠ na téma rizikového chování.

22.11.2013 13:11:05 | přečteno 1529x | Mgr. Dagmar Špatenková | Celý článek
 

Soutěž o nejlepší plakát AntiFETfest aneb Jde to i jinak! 2014

Antifetfest

Hlavní město Praha vyhlašuje soutěž o nejlepší plakát pro AntiFETfest aneb Jde to i jinak! 2014.

24.6.2013 14:14:57 | přečteno 1616x | Mgr. Dagmar Špatenková | Celý článek
 

Soutěž v oblasti primární prevence 2013

PPP

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12 ve spolupráci s protidrogovou koordinátorkou úřadu MČ Praha 11 uspořádala v loňském školním roce literární soutěž v oblasti prevence rizikového chování.

17.4.2013 10:20:02 - aktualizováno 9.9.2013 16:28:04 | přečteno 1365x | Mgr. Dagmar Špatenková | Celý článek
 

Vláda ČR schválila akční plán protidrogové politiky na období 2013–2015

Vláda České republiky na svém zasedání 27. března schválila Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013 až 2015.

11.4.2013 14:37:25 | přečteno 1200x | Mgr. Dagmar Špatenková | Celý článek
 

AntiFETfest aneb Jde to i jinak! 2013

ANtifetfest logo

 Hlavní město Praha vyhlašuje další ročník soutěže amatérských filmů na téma rizikového chování.

9.1.2013 10:23:23 | přečteno 1420x | Mgr. Dagmar Špatenková | Celý článek
 

Praha Zdravé město 2013

Praha logo
21.11.2012 10:02:43 | přečteno 1286x | Mgr. Dagmar Špatenková | Celý článek
 

AntiFETfest aneb Jde to i jinak! 2012

1288348 197736 ANTIFETFEST plakat tisk

Hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi vyhlašuje Antifetfest Aneb jde to i jinak 2012. Jedná se o soutěž amatérských filmů s tématikou rizikového chování (drogová závislost, šikana, rasismus, záškoláctví, gambling apod.) pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby.

10.2.2012 14:12:39 | přečteno 1623x | Mgr. Dagmar Špatenková | Celý článek
 

Antifetfest 2011

10.1.2011 16:03:16 | přečteno 2874x | Mgr. Dagmar Špatenková | Celý článek
 

Antifetfest 2010 - filmová soutěž

I v tomto roce vyhlašuje magistrát hl. m. Prahy spolu s mětskými částmi 1 - 22 filmovou soutěž pro ZŠ, SŠ a další organizace, které pracují s dětmi a mládeží. V případě, že se do jednotlivé věkové kategorie přihláší více soutežních snímků, proběhne na Praze 11 lokální kolo, jehož vítězové postoupí do kola celopražského.
25.2.2010 13:27:22 | přečteno 4214x | Mgr. Dagmar Špatenková | Celý článek
 

Navigace

 
load