Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Výsledky grantového programu pro sociální a zdravotní oblast MČ Praha 11 v roce 2014

Zastupitelstvo městské části Praha 11 schválilo na svém jednání 4. června usnesením č. 22/27/Z/2014 poskytnutí grantů na podporu projektů v oblasti sociální péče a zdravotnictví. Do grantového řízení bylo podáno 58 projektů v sociální oblasti s celkovým požadavkem 3 507 621 Kč. Ve zdravotní oblasti bylo podáno 7 projektů s celkovým požadavkem 603 913 Kč.

  Organizace Projekt typ služby schváleno
1. A DOMA o. s.
Na Strži 1683/40, P4
Terénní služby pro seniory Prahy 11 osobní asistence 20 000 Kč
2. Andělská křídla, Hekrova 805/25, P11 Rehabilitace a integrace osob s dlouhodobou duševní nemocí návazná služba 5 000 Kč
3. APLA Praha, Střední Čechy, o.s.
Brunnerova 1011/3, P17
Poskytování komplexních sociálních služeb lidem s poruchami autistického spektra žijícím na území MČ Praha 11 odb. soc. poradenství 30 000 Kč
4. APPN, o.p.s., Burešova 12, P8 Agentura pro neslyšící tlumočnická služba 0 Kč
5. Asistence, o. p. s.
V Pevnosti 4, P2
Služby osobní asistence občanům MČ Praha 11 v roce 2013 osobní asistence 10 000 Kč
6. Asociace muskulárních dystrofiků v ČR
Petýrkova 1953/4
Odborné sociální poradenství odb. soc. poradenství 35 000 Kč
7. Bőhmová Jolana
P11
Osobní asistence pro dceru fyzická osoba 30 000 Kč
8. Centrum denních služeb Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Darwinova 450/24, P12
Přednášková osvěta v sociální a zdravotní oblasti pro osoby se sluchovým postižením  soc.aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP 10 000 Kč
9. Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, Klánova 62, P4 Sociální pracovník na krizovém oddělení pro nemocné psychózou Odborné sociální poradenství 25 000 Kč
10. Diakonie ČCE
Klimentská 18, P1
Středisko pro zrakově postižené Soc.aktiv.služby pro seniory a osoby se ZP 0 Kč
11. Dílna JINAN, ZŠ a SŠ waldorfská
Křejpského 1501/12
Sociálně terapeutická dílna JINAN sociálně terapeutická dílna 10 000 Kč
12. Dílny tvořivosti
Podskalská 1252/24, P2
Program podpory blízkých lidí se ZP návazná služba 5 000 Kč
13. Dílny tvořivosti
Podskalská 1252/24, P2
Sociálně terapeutická dílna sociálně terapeutická dílna 10 000 Kč
14. Dílny tvořivosti
Podskalská 1252/24, P2
Sociálně aktivizační služby pro osoby se ZP sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP 10 000 Kč
15. Domov svaté rodiny
Libocká 43/6,
Praha 6
Domov svaté rodiny domov pro osoby se ZP 40 000 Kč
16. Dům dětí a mládeže Jižní Město
Šalounova 2024
DOUČKO! návazná služba 15 000 Kč
17. ESET-HELP
Vejvanovského 1610
Sociální rehabilitace - Asertivní tým sociální rehabilitace 24 000 Kč
18. ESET-HELP
Vejvanovského 1610
Centrum denních aktivit sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP 20 000 Kč
19. Farní charita Praha 4 - Chodov
U Modré školy 1/2337
Charitní služba osobní asistence osobní asistence 25 000 Kč
20. Fokus Praha o. s.
Dolákova 536/24, P8
Komunitní tým Jih - sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním z jižní části Prahy sociální rehabilitace 10 000 Kč
21. Fosa, o. p.s.
Filipova 2013/3
Osobní asistence OSA osobní asistence 5 000 Kč
22. Fosa, o. p.s.
Filipova 2013/3
Podpora samostatnosti OSA sociální rehabilitace 15 000 Kč
23. Fosa, o. p.s.
Filipova 2013/3
Podporované zaměstnávání FORMIKA pro občany Prahy 11 sociální rehabilitace 15 000 Kč
24. Frantová Barbora
P11
Zdravotní dozor a osobní asistence fyzická sooba 30 000 Kč
25. HESTIA, o. s.
Na Poříčí 1041/2, P1
Program Pět P sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5 000 Kč
26. Hewer-občanské sdružení
Čenokostelecká 2020/20, P10
Osobní asistence pro občany MČ Praha 11 osobní asistence 10 000 Kč
27. Hornomlýnská, o.p.s.
Filipova 2013
Odlehčovací služba pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením z MČ Praha 11 odlehčovací služby 117 000 Kč
28. Hornomlýnská, o.p.s.
Filipova 2013
Služba osobní asistence pro děti se zdravotním postižením osobní asistence 35 000 Kč
29. Hospicové občanské sdružení Cesta domů
Bubenská 3, P7
Poradna Hospicového občanského sdružení Cesta domů odb. soc. poradenství 10 000 Kč
30. Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.
Petýrkova 1953/24
Osobní asistence Klubu vozíčkářů Petýrkova osobní asistence 60 000 Kč
31. Křižovatka.CZ, občanské sdružení
U Zeleného ptáka 1158/5, P4
Integrovat zdravotně znevýhodněné a seniory lze i formou doplňkové výuky a volno-časových aktivit návazná služba 10 000 Kč
32. Lata - Programy pro ohroženou mládež, o. s.
Senovážné nám. 24, P1
Lata programy sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 10 000 Kč
33. Modrý klíč, o.p.s.
Smolkova 567/2, P12
Týdenní stacionář týdenní stacionář 15 000 Kč
34. Modrý klíč, o.p.s.
Smolkova 567/2, P12
Odlehčovací služba odlehčovací služba 15 000 Kč
35. Modrý klíč, o.p.s.
Smolkova 567/2, P12
Denní stacionář denní stacionář 20 000 Kč
36. Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých
Na Strži 1683/40, P4
Vidět tvýma očima-asistence pro děti se zrakovým postižením návazná služba 20 000 Kč
37. Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých
Na Strži 1683/40, P4
Dobrovolnické centrum pomoci zrakově postiženým sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP 20 000 Kč
38. Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých
Na Strži 1683/40, P4
Poradenské centrum odb. soc. poradenství 5 000 Kč
39. Proxima sociale, o.p.s.
Rakovského 3138, P12
NZDM Klub Jižní  pól nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 40 000 Kč
40. Proxima sociale, o.p.s.
Rakovského 3138, P12
Terénní programy pro děti a mládež v Praze 11 terénní programy 30 000 Kč
41. Raná péče EDA
Trojická 2/387, P2
Raná péče pro rodiny se zrakovým a kombinovaným postižením na území Prahy 11 raná péče 14 000 Kč
42. Roska Praha, region.org. Unie Roska v ČR
Ohnivcova 1334/16, P4
Sociální rehabilitace nemocných roztroušenou sklerózou sociální rehabilitace 10 000 Kč
43. Společnost E
Liškova 959/3
Podpora dětí, dospělých s epilepsií a jejich blízkých sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP 20 000 Kč
44. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Karlínské nám. 12, P8
Poradna pro osoby se sluchovým postižením Praha odb. soc. poradenství 5 000 Kč
45. Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Praha 11
Bohúňova 1338/9
Integrace zdravotně postižených návazná služba 5 000 Kč
46. Šveda Vávrová Gabriela
P11
Osobní asistence ve škole pro syna fyzická osoba 39 000 Kč
47. TYFLOSERVIS
Krakovská 1695/21, P1
Umění žít ve tmě - sociální rehabilitace pro osoby s těžkým zrakovým postižením sociální rehabilitace 6 000 Kč
48. Widtmannová Hana
P11
Osobní asistence pro syna fyzická osoba 20 000 Kč
49. YMCA Praha, o.s.
Na Poříčí 12, P1
Mateřské centrum Domeček-celoroční činnost návazná služba 15 000 Kč
50. YMCA Praha, o.s.
Na Poříčí 12, P1
Nízkoprahový klub YMKÁRIUM nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 40 000 Kč
51. YMCA Praha, o.s.
Na Poříčí 12, P1
Škola po škole návazná služba 20 000 Kč
52. Zdravé stárnutí o.p.s. Aktivizace seniorů JM návazná služba 10 000 Kč
53. ZŠ Ke Kateřinkám Prevence s PRAKEM primární prevence 10 000 Kč
54. ZŠ a SŠ Kupeckého Už nechci brát…, chci normálně žít primární prevence 10 000 Kč
55. ZŠ Květnového vítězství Pomoc třídním kolektivům primární prevence 11 000 Kč
56. ZŠ Květnového vítězství Zahrajme si s Emušáky primární prevence 4 000 Kč
57. ZŠ Mendelova Mluvit spolu a respektovat primární prevence 10 000 Kč
58. ZŠ Mendelova Správně zvolit primární prevence 10 000 Kč
celkem 1 080 000 Kč

  Organizace Projekt typ služby schváleno
1. Asociace muskulárních dystrofiků v ČR
Petýrkova 1953/24
Rekondiční pobyty pro MF – speciální doprava pro vozíčkáře rekondiční pobyty 15 000 Kč
2. Farní charita Praha 4-Chodov
U modré školy 1
Charitní ošetřovatelská péče domácí ošetřovatelská péče 10 000 Kč
3. Hospicové občanské sdružení Cesta domů
Bubenská 3, P7
Domácí hospic Cesta domů hospic 10 000 Kč
4. Morávková Jana
P11
Rekondiční pobyt v Piešťanech rekondiční pobyty 35 000 Kč
5. Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Praha 11
Bohúňova 1338/9
Rekondiční pobyt seniorů s tělesným postižením rekondiční pobyty 5 000 Kč
6. TŘI, o.p.s.
Sokolská 584, Čerčany
Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech hospic 10 000 Kč
7. Vlčková Jaroslava
P11
KLIM-THERAPY v lázních Klimkovice rekondiční pobyty 35 000 Kč
celkem 120 000 Kč
12.6.2014 9:47:40 | přečteno 2024x | Mgr. Dagmar Špatenková

Kalendář akcí >

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel
Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Dopravní komise
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
Jedenáctého na „Jedenáctce“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální a zdravotní komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro likvidaci majetku
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Vzpomínka na Václava Vačkáře
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bezpečnostní komise
Bylo nebylo – Toymachine
Michal Foltýn: Houslový recitál
Jan Budař a piáno
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Tajemství jabloně
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load