Na obsah stránky

Jazyk:
 

Dotační programy na rok 2016

Rada MČ Praha 11 schválila na svém jednání 1. prosince vyhlášení Dotačního programu pro rok 2016 na podporu projektů v oblasti sociálních a zdravotních služeb poskytovaných občanům MČ Praha 11 a Dotačního programu na podporu projektů v oblasti protidrogové politiky MČ Praha 11

1. Dotační program v oblasti sociálních a zdravotních služeb poskytovaných občanům MČ Praha 11 pro rok 2016 je určen registrovaným poskytovatelům sociálních služeb dle zákona č. 108/2006, poskytovatelům služeb návazných a vhodným způsobem doplňujících registrované sociální služby, dále fyzickým osobám, které si mohou žádat o příspěvek na zajištění osobní asistence. V oblasti primární prevence rizikového chování si mohou žádat mateřské a základní školy grant na zajištění svých preventivních programů, v oblasti zdravotních služeb jsou podporovány rekondiční a rehabilitační pobyty pro seniory a osoby se zdravotním postižením a domácí ošetřovatelská péče a hospicová péče.

ikona souboruDotační program 2016 na oblast sociálních a zdravotních služeb (vyhlášení a metodika pro žadatele)

ikona souboruFormulář žádosti 2016 - dotace SOC a ZDRAV

V případě žádosti podávané fyzickou osobou je potřeba vyplnit Souhlas s poskytnutím osobních údajů:

ikona souboruSouhlas s poskytnutím osobních údajů 2016


2. Dotační program na podporu projektů v oblasti protidrogové politiky MČ Praha 11 pro rok 2016 je určen subjektům realizujícím služby sekundární a terciární prevence, ambulantní léčby a doléčovací péče.

ikona souboruDotační program 2016 na protidrogovou politiku (vyhlášení a metodika pro žadatele)

ikona souboruFormulář žádosti 2016 - dotace protidrogová politika


3. Vyúčtování dotačních programů uvedených v bodech 1 a 2. Vyúčtování poskytnuté dotace je nutné dodat do 15. ledna 2017 na adresu Úřad MČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415 (tištěná verze včetně kopií účetních dokladů) a v elektronické verzi na e-mail vanisovab@praha11.cz

ikona souboruFormulář vyúčtování dotace za rok 2016

7.12.2015 14:18:00 - aktualizováno 4.1.2017 16:20:55 | přečteno 5632x | Ing. Josef Kmenta

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load