Na obsah stránky

ENDE
 

Dotační programy na rok 2016

LOGO Praha 11

Rada MČ Praha 11 schválila na svém jednání 1. prosince vyhlášení Dotačního programu pro rok 2016 na podporu projektů v oblasti sociálních a zdravotních služeb poskytovaných občanům MČ Praha 11 a Dotačního programu na podporu projektů v oblasti protidrogové politiky MČ Praha 11

1. Dotační program v oblasti sociálních a zdravotních služeb poskytovaných občanům MČ Praha 11 pro rok 2016 je určen registrovaným poskytovatelům sociálních služeb dle zákona č. 108/2006, poskytovatelům služeb návazných a vhodným způsobem doplňujících registrované sociální služby, dále fyzickým osobám, které si mohou žádat o příspěvek na zajištění osobní asistence. V oblasti primární prevence rizikového chování si mohou žádat mateřské a základní školy grant na zajištění svých preventivních programů, v oblasti zdravotních služeb jsou podporovány rekondiční a rehabilitační pobyty pro seniory a osoby se zdravotním postižením a domácí ošetřovatelská péče a hospicová péče.

ikona souboruDotační program 2016 na oblast sociálních a zdravotních služeb (vyhlášení a metodika pro žadatele)

ikona souboruFormulář žádosti 2016 - dotace SOC a ZDRAV

V případě žádosti podávané fyzickou osobou je potřeba vyplnit Souhlas s poskytnutím osobních údajů:

ikona souboruSouhlas s poskytnutím osobních údajů 2016


2. Dotační program na podporu projektů v oblasti protidrogové politiky MČ Praha 11 pro rok 2016 je určen subjektům realizujícím služby sekundární a terciární prevence, ambulantní léčby a doléčovací péče.

ikona souboruDotační program 2016 na protidrogovou politiku (vyhlášení a metodika pro žadatele)

ikona souboruFormulář žádosti 2016 - dotace protidrogová politika


3. Vyúčtování dotačních programů uvedených v bodech 1 a 2. Vyúčtování poskytnuté dotace je nutné dodat do 15. ledna 2017 na adresu Úřad MČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415 (tištěná verze včetně kopií účetních dokladů) a v elektronické verzi na e-mail vanisovab@praha11.cz

ikona souboruFormulář vyúčtování dotace za rok 2016

7.12.2015 14:18:00 - aktualizováno 4.1.2017 16:20:55 | přečteno 4664x | Ing. Josef Kmenta

Navigace

 
load