Na obsah stránky

ENDE
 

Spádové oblasti ZŠ

Obecně závazná vyhláška o spádových obvodech základních škol.

Obecně závazná vyhláška o spádových obvodech základních škol

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 25. 1. 2018 vydat podle § 44 odst. 3  písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku:

§ 1
Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2
Obecně závazná vyhláška č. 17/2016 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, se zrušuje.

§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018.

Adriana Krnáčová, v. r. primátorka hlavního města Prahy


Petr Dolínek, v. r. náměstek primátorky hlavního města Prahy

Část vyhlášky - městská část Praha 11:
ikona souboruVyhláška o spádových obvodech ZŠ - Praha 11

 

9.4.2018 14:30:00 | přečteno 23323x | Ivana Guthová

Navigace

 
load