Na obsah stránky

ENDE

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo: A A A
Vyhledávání
 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 11


Místní akční plán vzdělávání pro Prahu 11


Název projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001130: Místní akční plán vzdělávání pro Prahu 11


Místní akční plán (MAP) je projektem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), který je primárně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Jedná se o dohodu mezi uživateli, zadavateli a poskytovateli o podobě vzdělávání, která je založena na komunitním plánování.

MAP je souhrnný dokument zahrnující několik částí. Obsahuje analytickou část, strategický rámec MAP a akční plán MAP (roční plán aktivit). MAP je tvořen všemi zúčastněnými aktéry na Praze 11 a má za cíl řešit místně specifické problémy a potřeby. Tato spolupráce povede k:

  • systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol
  • sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání
  • podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka
  • dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole
  • zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči

V rámci projektu MAP pro Prahu 11 byli osloveni všichni aktéři, jichž se otázka předškolního a základního vzdělávání na Praze 11 týká - zřizovatelé škol, školy, rodiče, zřizovatelé a provozovatelé mimoškolních zájmových sdružení aj.  Vzniklo tak partnerství, coby základní kámen pro úspěšné naplnění smyslu a cílů MAP.

V případě, že se chcete aktivně zapojit do realizace projektu, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: guthovai@praha11.cz

Stránka bude aktualizována po schválení Strategického rámce, který zde bude umístěn a to včetně přehledu investičních záměrů.

Aktuálně:

Vážení přátelé MAPu,

 dne 28. 2. 2017 se konala 2. schůze řídícího výboru MAP. Na tomto jednání řídícího výboru byla schválena vize a priority pro oblast školství v našem obvodu (dokumenty umístěny: organizační struktura - řídící výbor). Jedná se o první verzi priorit, které by měly být součástí Strategického rámce priorit MAP do roku 2023. Tyto priority nejsou neměnné. Strategický rámec je živým dokumentem, který je možné každých 6 měsíců doplňovat a upravovat.

 Jedním ze smyslů tvorby MAPu je podpora vzájemné diskuze mezi jednotlivými aktéry ve vzdělávání (zřizovateli, poskytovateli a veřejností). Budeme velmi rádi, pokud nám napíšete své postřehy a připomínky tak, aby mohly být zohledněny na zasedání řídícího výboru dne 28. 3. 2017.

 Své připomínky zasílejte prosím do 27. 3. 2017 do 12h na emailovou adresu map_pripominky@praha11.cz .


Aktuality

20.3.2017 14:37:41 | přečteno 75x | Bc. David Salát | Celý článek
 

Organizační struktura

8.2.2017 14:55:39 | přečteno 126x | Ivana Guthová | Celý článek
 

Realizace projektu

8.2.2017 14:56:29 | přečteno 135x | Ivana Guthová | Celý článek
 

Strategické dokumenty

1.3.2017 13:52:50 | přečteno 128x | Bc. David Salát | Celý článek
 

Navigace

 
load