Na obsah stránky

ENDE
 

Spádové oblasti mateřských škol

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA o školských obvodech mateřských škol

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 25. 1. 2018 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb., obecně závaznou vyhlášku: Školské obvody mateřských škol zřízených městskými částmi. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018.

Adriana Krnáčová, v. r.

primátorka hlavního města Prahy

Petr Dolínek, v. r.

náměstek primátorky hlavního města Prahy

ikona souboruSpádová vyhlaska MŠ

7.8.2017 11:44:31 - aktualizováno 20.2.2018 9:12:30 | přečteno 1295x | Pavel Fröhlich

Navigace

 
load