Na obsah stránky

ENDE
 

Dokumenty zřizovatele

Metodický pokyn k oznamování mimořádných událostí v mateřských a základních školách zřízených městskou částí Praha 11 - platný od 1. 2. 2016

Pokyn zřizovatele - Peněžní fondy PO

Pokyn platný od 9. 3. 2016
 Pokyn platný od 1. 1. 2016

Inventarizace majetku a závazků za rok 2012

Závazné účetní postupy a související úkony v rámci finanční kontroly pro ZŠ a MŠ, zřízené MČ Praha 11

Úprava (valorizace) nájemného za nájem nebytových prostor, objektů a pozemků svěřených do správy MČ Praha 11 

Úpravy zásad podnájemních smluv 2011

Zásady podnájemních smluv

Doplnění zásad uzavírání podnájemních smluv

Systém hodnocení a odměňování

Novela metodiky 2012

Novela metodiky 2013

Novela metodiky 2015

Nový systém odměňování z hlediska pedagogického 10. 2015

Nový systém odměňování z hlediska ekonomického 11. 2015


Metodický pokyn ozdravných pobytů

Pravidla pro poskytování mimořádného příspěvku

Doplnění pravidel pro stanovování výše příplatků ředitelů

Pokyn zřizovatele příspěvkovým organizacím pro výkon finanční kontroly

Pokyn zřizovatele příspěvkovým organizacím o odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Pokyn zřizovatele k likvidaci majetku

Pokyn zřizovatele příspěvkovým organizacím pro zadávání veřejných zakázek
Systém oceňování pracovníků školství MČ Praha 11

Zásady udělování ocenění občanů a skupin občanů Radou MČ Praha 11

Schválený sazebník ročních sazeb nájemného 2009

Pokyn zřizovatele POZ 2009/01 "Závazné účetní postupy a související úkony v rámci finanční kontroly
pro základní a mateřské školy, zřízené městskou částí Praha 11"

o ikona souboruPokyn zřizovatele (POZ 2009/01) Závazné účetní postupy a související úkony v rámci finanční kontroly

Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí peněžitých darů účelově neurčených pro příspěvkové organizace

Pokyn zřizovatele POZ 2011/01 příspěvkovým organizacím pro přijímání dodavatelských faktur
a stvrzenek za platby v hotovosti (paragonů)

ikona souboruPokyn zřizovatele POZ 2011/01

Volební řád školských rad

14.2.2013 10:23:13 - aktualizováno 2.10.2017 10:08:07 | přečteno 4517x | Bc. David Salát

Navigace

 
load