Na obsah stránky

ENDE
 

Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí

předseda:

  • Bc. Jan Mareš

místopředseda:

  • Ing. Václav Šmrha

členové:

  • Ing. Tibor Kováč
  • Mgr. Dalibor Mlejnský
  • Mgr. Michal Lorenc, MBA
  • Josef Belaník
  • Marta Šorfová
  • Ing. Martin Sedeke

tajemník:

  • Ing. arch. Martina Račoková, zaměstnanec ÚMČ Praha 11, OÚR, l. 214

Náplň činnosti výboru pro územní rozvoj a životní prostřední

Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí je poradním a samostatně iniciativním orgánem Zastupitelstva MČ Praha 11 v otázkách týkajících se územního rozvoje a životního prostředí. Svoji činnost vykonává prostřednictvím členů výboru, v souladu se schváleným jednacím řádem. V případě potřeby může využít i spolupráce osob z řad odborné veřejnosti.

Výbor na základě podkladů poskytnutých Odborem územního rozvoje ÚMČ Praha 11 projednává, navrhuje a doporučuje Zastupitelstvu a Radě MČ Praha 11 stanoviska k návrhům změn územního plánu a úprav koeficientů zastavěnosti. Na podnět Zastupitelstva MČ Praha 11, Rady MČ Praha 11, Odboru územního rozvoje ÚMČ Praha 11 anebo z vlastní iniciativy posuzuje jednotlivé projekty výstavby zejména z hlediska urbanistického, z hlediska dopravního a z hlediska dopadů na životní prostředí. K této činnosti si může vyžádat odborné posouzení jednotlivých aspektů souvisejících s těmito hledisky prostřednictvím Odboru územního rozvoje ÚMČ Praha 11.

Výbor se aktivně podílí na řešení výstavby rozvojových lokalit a dostavbě Jižního Města.

Podle svého uvážení výbor vydává stanoviska k projektům v oblasti životního prostředí, ochranářským opatřením, regulacím apod., a dále k rozdělování grantů v oblasti životního prostředí a environmentální výchovy. 

Projednává podněty a návrhy občanů, organizací působících na Praze 11, které spadají do působnosti výboru, zaujímá k nim stanoviska a iniciuje jejich řešení.

K projednaným otázkám vydává stanovisko, které předkládá Zastupitelstvu a Radě MČ Praha 11.

 

Zápisy výboru

Zápisy tohoto výboru najdete zde.

9.1.2015 12:42:06 - aktualizováno 7.4.2017 10:46:11 | přečteno 9053x | Ivana Dudová

Navigace

 
load