Na obsah stránky

ENDE
 

Zastupitelstvo MČ

Termíny zasedání ZMČ

20.11.2014 15:08:06 - aktualizováno 18.12.2017 13:40:13 | přečteno 22064x | Bc. David Salát | Celý článek
 

On-line přenos ze ZMČ

3.3.2014 9:53:42 | přečteno 10148x | Bc. David Salát | Celý článek
 

Podklady a výstupy jednání ZMČ (video záznam, hlasování, zápisy)

Vážení občané, v rámci zkvalitnění informovanosti občanů a zvýšení transparentnosti svých kroků zpřístupňujeme v předstihu podklady pro jednání Zastupitelstva městské části Praha 11:

- návrh programu 
- návrhy usnesení, přílohy usnesení
- důvodové zprávy, přílohy důvodové zprávy

Dále zveřejňujeme:

- schválené usnesení a jejich přílohy
- výsledky hlasování 
- zápisy z jednání
- přímé přenosy z jednání ZMČ v den jednání (on-line přenos ze ZMČ)
- video záznamy z jednání ZMČ, které se archivují u jednotlivých jednání

Aktuální a schválený program jednání zasedání zastupitelstva: ikona souboruPROGRAM ZMČ 

16.3.2014 17:59:33 | přečteno 1408036x | Kateřina Miháliková, as4u | Celý článek
 

Přihlášky do diskuze

21.12.2009 11:01:22 - aktualizováno 28.4.2011 9:18:27 | přečteno 12006x | Jitka Volková | Celý článek
 

Písemné odpovědi na interpelace

7.12.2007 16:21:46 | přečteno 15268x | Stanislava Špacírová | Celý článek
 

Jednací řád ZMČ

Jednací řád zastupitelstva schválený usnesením Zastupitelstva městské části Praha 11 č. 18/11/Z/2011 dne 7. 11. 2011, upraven usnesením ZMČ č. 0003/26/Z/2017 ze dne 16. 2. 2017.

23.11.2011 10:29:37 | přečteno 6534x | Ivana Dudová | Celý článek
 

Výbory ZMČ

14.12.2006 9:08:16 | přečteno 19310x | Charlie Root | Celý článek
 

Seznam členů ZMČ

13.10.2014 17:12:20 - aktualizováno 20.3.2015 9:33:59 | přečteno 44863x | Ivana Dudová | Celý článek
 

Politické kluby

12.11.2014 13:57:20 | přečteno 16830x | Ivana Dudová | Celý článek
 

Celkový počet mandátů v ZMČ

V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha 11 konaných v říjnu 2014, ve dnech: 10. 10. 2014 a 11. 10. 2014, bylo v Praze 11 zvoleno 45-členné zastupitelstvo a podle výsledků převzatých od okrskových volebních komisí byly zjištěny tyto výsledky voleb:
14.10.2014 13:26:44 | přečteno 17176x | Ivana Dudová | Celý článek
 

Výsledky voleb do ZMČ

Výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 11 pro volební období 2014 - 2018
18.10.2010 9:36:32 | přečteno 19925x | Bc. Filip Procházka | Celý článek
 

Zastupitelstvo MČ ve znění zákona o HMP

Zastupitelstvo městské části při stanovení počtu členů zastupitelstva městské části přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu městské části. Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo městské části mělo v městské části - nad 70 000 obyvatel 35 až 45 členů. Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva městské části je počet obyvatel městské části k 1. lednu roku, v němž se konají volby.
16.11.2005 15:54:43 | přečteno 15989x | Charlie Root | Celý článek
 

Navigace

 
load