Na obsah stránky

ENDE
 

Zastupitelstvo MČ

Termíny zasedání ZMČ

20.11.2014 15:08:06 - aktualizováno 18.12.2017 13:40:13 | přečteno 21687x | Bc. David Salát | Celý článek
 

On-line přenos ze ZMČ

3.3.2014 9:53:42 | přečteno 9673x | Bc. David Salát | Celý článek
 

Archiv video záznamů ze ZMČ

11.1.2017 20:22:43 | přečteno 225x | Bc. David Salát | Celý článek
 

Přihláška do diskuze

21.12.2009 11:01:22 - aktualizováno 28.4.2011 9:18:27 | přečteno 11773x | Bc. David Salát | Celý článek
 

Podklady pro jednání a výstupy z jednání ZMČ

Vážení občané,  městská část Praha 11 od června 2013 zkvalitnila informovanost občanů a zvýšila transparentnost svých kroků. V předstihu zpřístupňujeme návrhy usnesení Zastupitelstva městské části Praha 11 (ZMČ) a podkladové materiály k nim (důvodové zprávy a jejich přílohy). 

Od března 2014 rozšiřujeme informovanost občanů o přímé přenosy z jednání ZMČ v den jednání (on-line přenos ze ZMČ).

Záznamy z jednání ZMČ se budou archivovat na webových stránkách naší městské části. 

Aktuální a schválený program jednání zasedání zastupitelstva: ikona souboruPROGRAM ZMČ 

16.3.2014 17:59:33 | přečteno 1401996x | Kateřina Miháliková, as4u | Celý článek
 

Zápis z jednání ZMČ

22.12.2006 15:50:17 | přečteno 30921x | Bc. David Salát | Celý článek
 

Písemné odpovědi

7.12.2007 16:21:46 | přečteno 15038x | Bc. David Salát | Celý článek
 

Hlasování ZMČ

Od ledna 2013 je hlasování součástí zápisu ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11. 

3.4.2006 9:09:54 - aktualizováno 21.11.2012 10:09:13 | přečteno 17696x | Bc. David Salát | Celý článek
 

Seznam členů zastupitelstva

13.10.2014 17:12:20 - aktualizováno 20.3.2015 9:33:59 | přečteno 44444x | Ivana Dudová | Celý článek
 

Výbory ZMČ

14.12.2006 9:08:16 | přečteno 19005x | Charlie Root | Celý článek
 

Jednací řády

18.11.2005 14:13:03 - aktualizováno 0 | přečteno 14531x | Charlie Root | Celý článek
 

Politické kluby

12.11.2014 13:57:20 | přečteno 16584x | Ivana Dudová | Celý článek
 

Zastupitelstvo MČ ve znění zákona o HMP

Zastupitelstvo městské části při stanovení počtu členů zastupitelstva městské části přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu městské části. Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo městské části mělo v městské části - nad 70 000 obyvatel 35 až 45 členů. Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva městské části je počet obyvatel městské části k 1. lednu roku, v němž se konají volby.
16.11.2005 15:54:43 | přečteno 15759x | Jitka Volková | Celý článek
 

Celkový počet mandátů v zastupitelstvu MČ P11

V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha 11 konaných v říjnu 2014, ve dnech: 10. 10. 2014 a 11. 10. 2014, bylo v Praze 11 zvoleno 45-členné zastupitelstvo a podle výsledků převzatých od okrskových volebních komisí byly zjištěny tyto výsledky voleb:
14.10.2014 13:26:44 | přečteno 16900x | Ivana Dudová | Celý článek
 

Výsledky voleb do zastupitelstva

Výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 11 pro volební období 2014 - 2018
18.10.2010 9:36:32 | přečteno 19663x | Ivana Dudová | Celý článek
 

Navigace

 
load