Na obsah stránky

ENDE
Konto občanaKonto občana >
Vánoce 2017Vánoce 2017 >
Konto občanaKonto občana >
Vánoce 2017Vánoce 2017 >
1 2 3

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo: A A A
Vyhledávání
 

Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 21742

č. usnesení: 1370/47/R/2017  |  12.12.2017

Rozhodnutí jediného zakladatele společnosti Kulturní Jižní Město o.p.s. (*pdf, 20.17 KB)

č. usnesení: 1369/47/R/2017  |  12.12.2017

Záměr pronájmu nebytových prostor č. 0874-01 v objektu v ulici Opatovská čp. 874, Praha 4 (*pdf, 20.39 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1365/47/R/2017  |  12.12.2017

Změny směrnice S 2016/04 Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu (*pdf, 19.11 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1364/47/R/2017  |  12.12.2017

Roční plán činnosti Útvaru interního auditu a kontroly pro rok 2018 (*pdf, 19.17 KB)

č. usnesení: 1363/47/R/2017  |  12.12.2017

Schválení Dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. SM1700000776 (*pdf, 18.6 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1362/47/R/2017  |  12.12.2017

Dopravní komise - jmenování člena (*pdf, 18.37 KB)

č. usnesení: 1361/47/R/2017  |  12.12.2017

upravené odpisové plány příspěvkových organizací, zřízených MČ Praha 11, pro rok 2017 (*pdf, 18.38 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1351/47/R/2017  |  12.12.2017

Veřejná zakázka - Dodávky kancelářských potřeb pro Úřad městské části Praha 11 (*pdf, 21.42 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1350/47/R/2017  |  12.12.2017

Veřejná zakázka - Dodávky bílého kancelářského papíru pro Úřad městské části Praha 11 - režim náhradního plnění (*pdf, 21.52 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1349/47/R/2017  |  12.12.2017

Podstatné body shromáždění vlastníků jednotek Podjavorinské č.p. 1601 (*pdf, 19.27 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1348/47/R/2017  |  12.12.2017

Poskytnutí souhlasu zřizovatele k přijetí daru příspěvkovou organizací ZŠ Mikulova (*pdf, 21.46 KB)

č. usnesení: 1345/47/R/2017  |  12.12.2017

Svěření movitého majetku ZŠ Campanus a ZŠ Ke Kateřinkám (*pdf, 20.18 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1344/47/R/2017  |  12.12.2017

Podstatné náležitosti smlouvy o výpůjčce movitých věcí s MŠ Blatenská (*pdf, 20.44 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1343/47/R/2017  |  12.12.2017

Podstatné náležitosti smlouvy o nájmu movitých věcí v ZŠ K Milíčovu mezi MČ Praha 11 a Jihoměstská majetková a.s. (*pdf, 20.99 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1342/47/R/2017  |  12.12.2017

Podstatné náležitosti smlouvy o nájmu movitých věcí v ZŠ a MŠ Chodov mezi MČ Praha 11 a Jihoměstská majetková a.s. (*pdf, 20.97 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1341/47/R/2017  |  12.12.2017

Podstatné náležitosti smlouvy o výpůjčce s MŠ Hrabákova, MŠ Konstantinova a MŠ Vejvanovského (*pdf, 19.09 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1340/47/R/2017  |  12.12.2017

Podstatné náležitosti Dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce movitých věcí se ZŠ a MŠ Chodov (*pdf, 20.23 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1339/47/R/2017  |  12.12.2017

Místní akční plán vzdělávání území správního obvodu Městské části Praha 11 (*pdf, 19 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1337/47/R/2017  |  12.12.2017

Schválení objednávky OŽP - údržba zeleně a úklid veřejných ploch a dětských hřišť v lednu 2018 (*pdf, 19.53 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1334/47/R/2017  |  12.12.2017

Zhotovení lávky pro pěší do objektu polikliniky Opatovská, Praha 4 (*pdf, 21.09 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1333/47/R/2017  |  12.12.2017

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. SM1700000695 (*pdf, 19.51 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1323/47/R/2017  |  12.12.2017

Dohoda o uznání vlastnického práva k pozemku parc. č. 536/358 v k. ú. Háje pro fyzické osoby (*pdf, 19.7 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1322/47/R/2017  |  12.12.2017

Prohlášení vlastníka pozemku (*pdf, 18.89 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1319/47/R/2017  |  12.12.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s P.Č. - 3.prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.42 KB)

č. usnesení: 1318/47/R/2017  |  12.12.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M.B. ve veřejném zájmu - 1.prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.29 KB)

č. usnesení: 1317/47/R/2017  |  12.12.2017

Výmaz zástavního práva - V.S. (*pdf, 20.88 KB)

č. usnesení: 1316/47/R/2017  |  12.12.2017

Žádost J.M. o postoupení práv a povinností nájemce bytu na L.M. (*pdf, 19.11 KB)

č. usnesení: 1315/47/R/2017  |  12.12.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu se S.S. – 5. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.53 KB)

č. usnesení: 1314/47/R/2017  |  12.12.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s T.V. - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.25 KB)

č. usnesení: 1313/47/R/2017  |  12.12.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s P.V. ve veřejném zájmu – 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.39 KB)

č. usnesení: 1312/47/R/2017  |  12.12.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s I.S. ve veřejném zájmu – 4. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.34 KB)

č. usnesení: 1311/47/R/2017  |  12.12.2017

Přechod nájmu bytu na J.V. (*pdf, 19.93 KB)

č. usnesení: 1310/47/R/2017  |  12.12.2017

Záměr prodeje dvou bytů oprávněným nájemcům dle platných Zásad (*pdf, 19.87 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1308/47/R/2017  |  12.12.2017

Žádost V.H. a M.I o odkup bytů (*pdf, 19.85 KB)

č. usnesení: 1307/47/R/2017  |  12.12.2017

Skončení nájmu bytu s H.V. dohodou (*pdf, 20.25 KB)

č. usnesení: 1306/47/R/2017  |  12.12.2017

Obecně závazná vyhláška o čestném občanství a o cenách hlavního města Prahy (*pdf, 18.99 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1305/47/R/2017  |  12.12.2017

Změny směrnice S 2017/02 Fond zaměstnavatele (*pdf, 18.93 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1303/47/R/2017  |  12.12.2017

Stanovení měsíčních platů ředitelům příspěvkových organizací MČ Praha 11 (*pdf, 19.16 KB)

č. usnesení: 1298/47/R/2017  |  12.12.2017

Zpráva o činnosti Asociace pro veřejné zakázky (*pdf, 19.19 KB)

č. usnesení: 1295/47/R/2017  |  12.12.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s M.Š. (*pdf, 21.71 KB)

č. usnesení: 1294/47/R/2017  |  12.12.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s M.F. -1.prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.41 KB)

č. usnesení: 1293/47/R/2017  |  12.12.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s J.Z. a M.Z. (*pdf, 21.7 KB)

č. usnesení: 1292/47/R/2017  |  12.12.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s H.K. (*pdf, 21.69 KB)

č. usnesení: 1288/46/R/2017  |  7.12.2017

Návrh programu 34. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 dne 18. 12. 2017 (*pdf, 18.98 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1287/45/R/2017  |  6.12.2017

Mimořádná žádost o dotaci v oblasti sportu a volného času na rok 2017 - FC Háje Jižní Město, z.s. (*pdf, 20.13 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1285/44/R/2017  |  4.12.2017

Podstatné body shromáždění vlastníku jednotek Majerského č.p. 2037 – 2038 – 2039 (*pdf, 19.43 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1284/44/R/2017  |  4.12.2017

Odstoupení od smlouvy o dílo SM1700000743 se společností VYSSPA Sports Technology s.r.o. (*pdf, 19.12 KB)

č. usnesení: 1282/43/R/2017  |  28.11.2017

Návrh programu 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 dne 7. 12.2017 (*pdf, 18.91 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1280/43/R/2017  |  28.11.2017

Schválení objednávky JMM a.s. č. OBJ16/1266 (*pdf, 19.16 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1278/43/R/2017  |  28.11.2017

Rozšíření kamerového systému (*pdf, 18.93 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1275/43/R/2017  |  28.11.2017

Výmaz zástavního práva - V.S. (*pdf, 20.94 KB)

7.12.2005 14:07:54 | přečteno 8896775x | Bc. David Salát

Navigace

 
load