Na obsah stránky

ENDE
 

Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 21233

č. usnesení: 0861/27/R/2017  |  8.8.2017

Veřejná zakázka - Rekonstrukce pavilonu E – tělocvičen ZŠ k Milíčovu 674, Praha 4 (*pdf, 22.04 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0860/27/R/2017  |  8.8.2017

Veřejná zakázka - Regenerace parku Křtinská, Praha 11 (*pdf, 21.08 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0859/27/R/2017  |  8.8.2017

Veřejná zakázka - Dodávka ICT zařízení pro Základní školu Schulhoffova 844/2, Praha 4 (*pdf, 22.67 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0857/27/R/2017  |  8.8.2017

Schválení objednávek JMM a.s. č. OBJ16/928 a OBJ16/929 (*pdf, 19.08 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0856/27/R/2017  |  8.8.2017

Záměr pronájmu garážového stání č. 36 v objektu Petýrkova, čp. 2254, Praha 4 (*pdf, 19.63 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0854/27/R/2017  |  8.8.2017

Výmaz zástavního práva - J.Č. (*pdf, 20.98 KB)

č. usnesení: 0852/27/R/2017  |  8.8.2017

Dotační program pro oblast kultury na rok 2017 - mimořádné dotace č. 2 (*pdf, 20.28 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0851/27/R/2017  |  8.8.2017

Dotační program pro oblast kultury na rok 2017 - 2. kolo (*pdf, 19.55 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0848/27/R/2017  |  8.8.2017

Záměr pronájmu jednotky č. 2039/209 - nebytového prostoru č. 2039-08 v domě Majerského, čp. 2039, Praha 4 (*pdf, 21.19 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0847/27/R/2017  |  8.8.2017

Záměr pronájmu jednotky č. 2039/202 - nebytového prostoru č. 2039-03 v domě Majerského, čp. 2039, Praha 4 (*pdf, 20.76 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0842/27/R/2017  |  8.8.2017

Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 397/226 v k. ú. Chodov pro fyzickou osobu (*pdf, 19.61 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0841/27/R/2017  |  8.8.2017

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3008 v k. ú. Chodov k realizaci přeložky horkovodu spol. PONTENZA LIMITED a.s. (*pdf, 19.39 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0840/27/R/2017  |  8.8.2017

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2993/3 v k. ú. Chodov k realizaci přeložky horkovodu spol. PONTENZA LIMITED a.s. (*pdf, 19.57 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0837/27/R/2017  |  8.8.2017

Skončení nájmu bytu s R.V. dohodou (*pdf, 19.34 KB)

č. usnesení: 0836/27/R/2017  |  8.8.2017

Zrušení výpovědi z nájmu bytu panu T.B. - č. usnesení 0716/24/R/2017 ze dne 27.6.2017 (*pdf, 18.96 KB)

č. usnesení: 0834/27/R/2017  |  8.8.2017

Prominutí poplatku z prodlení paní A.P. a paní H.Z. (*pdf, 19.83 KB)

č. usnesení: 0832/27/R/2017  |  8.8.2017

Schválení objednávky JMM a.s. č. OBJ16/923 (*pdf, 19.09 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0831/27/R/2017  |  8.8.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M.Š. a M.Š. - 5. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.77 KB)

č. usnesení: 0830/27/R/2017  |  8.8.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M.K. ze sociálních důvodů - 5. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.53 KB)

č. usnesení: 0829/27/R/2017  |  8.8.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.K. ze sociálních důvodů - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.38 KB)

č. usnesení: 0828/27/R/2017  |  8.8.2017

Likvidace hmotného majetku (*pdf, 20.73 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0823/27/R/2017  |  8.8.2017

Tisk časopisu Klíč (*pdf, 22.01 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0816/26/R/2017  |  26.7.2017

Jmenování členů školských rad za zřizovatele v ZŠ zřizovaných MČ Praha 11 (*pdf, 20.35 KB)

č. usnesení: 0815/26/R/2017  |  26.7.2017

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SM1600000962 - Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2 (*pdf, 19.32 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0814/26/R/2017  |  26.7.2017

Schválení objednávek JMM a.s. č. OBJ16/886, OBJ16/887 a OBJ16/888 (*pdf, 18.81 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0813/26/R/2017  |  26.7.2017

Nájemní smlouva o nájmu souboru ucelených staveb s příslušenstvím a vybavením v areálu Bartůňkova, čp. 711, Praha 4 (*pdf, 19.42 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0805/26/R/2017  |  26.7.2017

Komise pro strategické územní plánování - doplnění členů (*pdf, 18.54 KB)

č. usnesení: 0804/26/R/2017  |  26.7.2017

Odměna řediteli základní školy MČ Praha 11 (*pdf, 18.98 KB)

č. usnesení: 0800/25/R/2017  |  18.7.2017

PD přestavby části objektu Vejvanovského 1610 pro účely provozu sociální služby Domov pro seniory (*pdf, 21.35 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0799/25/R/2017  |  18.7.2017

Zřízení informační tabule se jmény rudoarmějců na chodovském hřbitově (*pdf, 21.25 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0798/25/R/2017  |  18.7.2017

Podstatné náležitosti kupní smlouvy SM1700000654 na automobil RENAULT MEGANE kombi (*pdf, 23.68 KB)

č. usnesení: 0797/25/R/2017  |  18.7.2017

Petice proti záměru rozšíření parkoviště Hekrova východ (*pdf, 19.17 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0796/25/R/2017  |  18.7.2017

Obytný soubor Výstavní II, nová koncepce 2017_04 (*pdf, 21.79 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0795/25/R/2017  |  18.7.2017

Zrušení výpovědi z nájmu bytu paní A.J. - č. usnesení 0712/24/R/2017 ze dne 27.6.2017 (*pdf, 19.1 KB)

č. usnesení: 0794/25/R/2017  |  18.7.2017

Prodej bytové jednotky č. 1601/108 dle platných Zásad prodeje bytů v majetku hl. m. Prahy, svěřených MČ Praha 11 (*pdf, 23.05 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0793/25/R/2017  |  18.7.2017

Prodej bytové jednotky č. 1567/71 dle platných Zásad prodeje bytů v majetku hl. m. Prahy, svěřených MČ Praha 11 (*pdf, 23 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0789/25/R/2017  |  18.7.2017

Záměr pronájmu částí pozemků v k. ú. Chodov pro výkopové práce Energo Praha spol. s r.o. (*pdf, 19.04 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0788/25/R/2017  |  18.7.2017

Záměr pronájmu části pláště objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4, žadatel AUTOSKLO TORO s.r.o., IČ 28247400 (*pdf, 19.52 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0787/25/R/2017  |  18.7.2017

Záměr pronájmu části konstrukce v podchodu objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4, žadatel JUDITA HALVOVÁ, IČ 64417441 (*pdf, 20.32 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0783/25/R/2017  |  18.7.2017

Podstatné náležitosti dohody o provedení stavby, stavebník Medifin a.s., IČ 62416804 (*pdf, 21.48 KB)

č. usnesení: 0774/25/R/2017  |  18.7.2017

Opatření vůči řediteli příspěvkové organizace MČ Praha 11 (*pdf, 20.02 KB)

č. usnesení: 0771/25/R/2017  |  18.7.2017

Úprava vnitrobloku ulic Ledvinova - Kahovská, Praha 11 (*pdf, 18.88 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0770/25/R/2017  |  18.7.2017

Projektová dokumentace – lávka pro pěší do objektu polikliniky Opatovská (*pdf, 21.92 KB)

č. usnesení: 0769/25/R/2017  |  18.7.2017

Dohoda o postoupení smlouvy: 9/17/2400/1 (*pdf, 19.71 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0768/25/R/2017  |  18.7.2017

Veřejná zakázka - Regenerace objektů Hviezdoslavova č. p. 519 a 520, Praha 11 (*pdf, 21.28 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0767/25/R/2017  |  18.7.2017

Veřejná zakázka - Dodávka hasičského vozidla (*pdf, 21.01 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0766/25/R/2017  |  18.7.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s O.Z. (*pdf, 21.64 KB)

č. usnesení: 0765/25/R/2017  |  18.7.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s H.K. (*pdf, 21.65 KB)

č. usnesení: 0764/25/R/2017  |  18.7.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s D.R. (*pdf, 21.63 KB)

č. usnesení: 0762/25/R/2017  |  18.7.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.Ž. ze sociálních důvodů -1.prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.54 KB)

7.12.2005 14:07:54 | přečteno 8884402x | Bc. David Salát

Navigace

 
load