Na obsah stránky

ENDE
Konto občanaKonto občana >
Konto občanaKonto občana >
1 2

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo: A A A
Vyhledávání
 

Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 21448

č. usnesení: 1074/36/R/2017  |  17.10.2017

Smlouva o poskytování právní pomoci (*pdf, 19.09 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1073/36/R/2017  |  17.10.2017

Komise pro DPS a bezbariérové bytové domy - rezignace člena (*pdf, 18.66 KB)

č. usnesení: 1071/36/R/2017  |  17.10.2017

Zahrady Opatov, bytový dům v Praze 4, Horynova 2389 (*pdf, 19.65 KB)

č. usnesení: 1070/36/R/2017  |  17.10.2017

Dohoda o provedení stavby v rámci akce: Lávka pro pěší do objektu polikliniky Opatovská (*pdf, 18.74 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1069/36/R/2017  |  17.10.2017

Podstatné body shromáždění vlastníků jednotek Emilie Hyblerové č.p. 524-525-526 (*pdf, 19.09 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1068/36/R/2017  |  17.10.2017

Podstatné body shromáždění vlastníků jednotek Blatenská č.p. 2147 - 2148 (*pdf, 18.88 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1067/36/R/2017  |  17.10.2017

Podstatné body shromáždění vlastníků jednotek Bajkonurská 736 (*pdf, 19.05 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1065/36/R/2017  |  17.10.2017

Schválení objednávky JMM a. s. č. OBJ16/1106 (*pdf, 18.85 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1064/36/R/2017  |  17.10.2017

Zúžení osob společných nájemců bytu (*pdf, 21.33 KB)

č. usnesení: 1063/36/R/2017  |  17.10.2017

Přechod nájmu bytu na Z.R. a R.R. (*pdf, 21.38 KB)

č. usnesení: 1062/36/R/2017  |  17.10.2017

Záměr pronájmu jednotky č. 1601/608 - nebytový prostor č. 1601-08 v domě v ulici Podjavorinské, čp. 1601, Praha 4 (*pdf, 20.91 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1061/36/R/2017  |  17.10.2017

Záměr pronájmu jednotky č. 1601/607 - nebytový prostor č. 1601-07 v domě v ulici Podjavorinské, čp. 1601, Praha 4 (*pdf, 20.97 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1057/36/R/2017  |  17.10.2017

Podstatné náležitosti kupní smlouvy na výkup pozemku parc. č. 3042/23 v k. ú. Chodov od Ministerstva vnitra ČR (*pdf, 20.47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1051/36/R/2017  |  17.10.2017

Prodej bytové jednotky č. 736/119 v k.ú. Háje dle platných Zásad prodeje bytů v majetku hl. m. Prahy, svěřených MČ Praha 11 (*pdf, 22.74 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1050/36/R/2017  |  17.10.2017

Prodej bytové jednotky č. 1744/19 v k.ú. Chodov dle platných Zásad prodeje bytů v majetku hl. m. Prahy, svěřených MČ Praha 11 (*pdf, 22.75 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1049/36/R/2017  |  17.10.2017

Veřejná zakázka - Autorský dozor projektanta na akci Rekonstrukce pavilonu E ZŠ K Milíčovu 672 (*pdf, 21.02 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1047/36/R/2017  |  17.10.2017

Vyjádření MČ Praha 11 k navýšení kapacity v Základní umělecké škole Jižní Město (*pdf, 19.61 KB)

č. usnesení: 1045/36/R/2017  |  17.10.2017

Poskytnutí souhlasu zřizovatele k přijetí darů příspěvkovou organizací ZŠ Campanus (*pdf, 21.57 KB)

č. usnesení: 1044/36/R/2017  |  17.10.2017

Poskytnutí souhlasu zřizovatele k přijetí daru příspěvkovou organizací MŠ Markušova (*pdf, 21.5 KB)

č. usnesení: 1043/36/R/2017  |  17.10.2017

Stanovení měsíčních platů ředitelům příspěvkových organizací MČ Praha 11 (*pdf, 19.1 KB)

č. usnesení: 1042/36/R/2017  |  17.10.2017

Ukončení smluv o nájmu movitých věcí s Jihoměstskou majetkovou, a.s. (*pdf, 19.49 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1041/36/R/2017  |  17.10.2017

Schválení návrhu Smlouvy o podnájmu nebytových prostor - jednorázový podnájem (ZŠ Mikulova - 25. 10. 2017) (*pdf, 19.24 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1039/36/R/2017  |  17.10.2017

Schválení dodatku č. SM1500000047-1 k servisní smlouvě o opravách elektronického zabezpečovacího systému v objektech ÚMČ Praha 11 (*pdf, 19.38 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1037/36/R/2017  |  17.10.2017

Vyhláška o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl. Prahy pro rok 2018 (*pdf, 18.94 KB)

č. usnesení: 1036/36/R/2017  |  17.10.2017

Směrnice S 2017/10 Bezpečnostní politika ISMS (systém řízení bezpečnosti informací) (*pdf, 19.19 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1034/36/R/2017  |  17.10.2017

Podnikatelská strategie a finanční plán Jihoměstské sociální a. s. pro rok 2018 (*pdf, 19.27 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1032/36/R/2017  |  17.10.2017

Rozpracování dotazů z jednotlivých bodů 31. zasedání ZMČ, které se konalo 7.9 a 5.10.2017 (*pdf, 20.49 KB)

č. usnesení: 1030/36/R/2017  |  17.10.2017

Přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 (*pdf, 19.04 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1029/36/R/2017  |  17.10.2017

Zásady pro hospodaření MČ Praha 11 v období rozpočtového provizoria na rok 2018 (*pdf, 19.15 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1014/34/R/2017  |  3.10.2017

Záměr propachtovat pozemky parc. č. 2807/1 a 2807/4 v k. ú. Chodov, parkoviště Zdiměřická, pro fyzickou osobu (*pdf, 19.31 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1013/34/R/2017  |  3.10.2017

Přechod nájmu bytu na J.H. (*pdf, 21.02 KB)

č. usnesení: 1012/34/R/2017  |  3.10.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s T.Č. a P.Č - 2.prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.68 KB)

č. usnesení: 1011/34/R/2017  |  3.10.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s P.K. ve veřejném zájmu - 2.prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.39 KB)

č. usnesení: 1010/34/R/2017  |  3.10.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s P.H. - 1.prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.46 KB)

č. usnesení: 1009/34/R/2017  |  3.10.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s O.B. ve veřejném zájmu - 1.prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.75 KB)

č. usnesení: 1008/34/R/2017  |  3.10.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M.J. ve veřejném zájmu - 1.prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.38 KB)

č. usnesení: 1007/34/R/2017  |  3.10.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.Č., ve veřejném zájmu - 3.prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.38 KB)

č. usnesení: 1005/34/R/2017  |  3.10.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s I.B. - 5.prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.38 KB)

č. usnesení: 1004/34/R/2017  |  3.10.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s E.H. ve veřejném zájmu - 1.uzavření smlouvy o nájmu bytu (*pdf, 21.79 KB)

č. usnesení: 1003/34/R/2017  |  3.10.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s E.B. ve veřejném zájmu - 3.prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.21 KB)

č. usnesení: 1002/34/R/2017  |  3.10.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s B.A. - 6.prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.56 KB)

č. usnesení: 1001/34/R/2017  |  3.10.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s A.B. - 4.prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.55 KB)

č. usnesení: 0999/34/R/2017  |  3.10.2017

Žádost Z.M. o uzavření smlouvy o nájmu bytu (*pdf, 19.89 KB)

č. usnesení: 0997/34/R/2017  |  3.10.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s T.S. – 6.prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.48 KB)

č. usnesení: 0996/34/R/2017  |  3.10.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s P.S. ve veřejném zájmu – 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.48 KB)

č. usnesení: 0995/34/R/2017  |  3.10.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s P.P. – 5.prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.4 KB)

č. usnesení: 0994/34/R/2017  |  3.10.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M.T. a M.T. – 1.prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.52 KB)

č. usnesení: 0993/34/R/2017  |  3.10.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M.N. - 2.prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.47 KB)

č. usnesení: 0992/34/R/2017  |  3.10.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s L.W. - 2.prodloužení nájmu bytu (*pdf, 19.98 KB)

č. usnesení: 0991/34/R/2017  |  3.10.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s L.T. – 2.obnova nájmu bytu (*pdf, 20.2 KB)

č. usnesení: 0990/34/R/2017  |  3.10.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.V. - 3.prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.2 KB)

č. usnesení: 0989/34/R/2017  |  3.10.2017

Skončení nájmu bytu s A.S. dohodou (*pdf, 19.47 KB)

č. usnesení: 0988/34/R/2017  |  3.10.2017

Záměr prodeje tří bytů oprávněným nájemcům dle platných Zásad (*pdf, 20.1 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0987/34/R/2017  |  3.10.2017

Schválení objednávky č.2017/0972 - vypracování tří znaleckých posudků na prodej tří bytů obsazených nájemci (*pdf, 20.69 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0985/34/R/2017  |  3.10.2017

Výpověď z nájmu bytu paní D.Č. (*pdf, 19.37 KB)

č. usnesení: 0978/34/R/2017  |  3.10.2017

Poskytnutí souhlasu zřizovatele k přijetí daru příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Chodov (*pdf, 21.38 KB)

č. usnesení: 0977/34/R/2017  |  3.10.2017

Dotační program pro oblast kultury na rok 2018 (*pdf, 19.6 KB)

Přílohy usnesení:
7.12.2005 14:07:54 | přečteno 8892635x | Bc. David Salát

Navigace

 
load