Na obsah stránky

ENDE
 

Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 22033

č. usnesení: 0280/8/R/2018  |  6.3.2018

Zápis MČ Praha 11 do rejstříku SVJ jako člena výboru SVJ Modletická č.p. 1390 (*pdf, 21.48 KB)

č. usnesení: 0279/8/R/2018  |  6.3.2018

Investiční záměr - Výstavba zázemí sportoviště Schulhoffova, Praha 11 (*pdf, 19.04 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0268/8/R/2018  |  6.3.2018

Schválení dodatku č.8 ke smlouvě č. SM1100000184 ze dne 20.04.2011 na provoz odběrného místa v ul. K Dubu (*pdf, 19.1 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0260/8/R/2018  |  6.3.2018

Záměr pronájmu části pochozí plochy objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4, uživatel Tudor Plugaru, IČO 24719731 (*pdf, 19.98 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0259/8/R/2018  |  6.3.2018

Záměr pronájmu části pochozí plochy objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4, uživatel Ruslan Rusu, IČO 75485681 (*pdf, 19.99 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0258/8/R/2018  |  6.3.2018

Záměr pronájmu části pochozí plochy objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4, uživatel Igor Buciuscan, IČO 01876791 (*pdf, 20 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0257/8/R/2018  |  6.3.2018

Záměr pronájmu části pochozí plochy objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4, uživatel Bc. Ihor Latsik, IČO 05048036 (*pdf, 19.89 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0256/8/R/2018  |  6.3.2018

Záměr pronájmu části pochozí plochy objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4, uživatel Alexei Rusu, IČO 04030265 (*pdf, 20.05 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0253/8/R/2018  |  6.3.2018

Záměr pronájmu nebytových prostor č. 0874-51 v objektu v ulici Opatovská čp. 874, Praha 4 (*pdf, 19.51 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0252/8/R/2018  |  6.3.2018

Záměr pronájmu jednotky č. 1389/502 - nebytového prostoru č. 1389-02 v domě v ulici Modletická, čp. 1389, Praha 4 (*pdf, 19.85 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0246/8/R/2018  |  6.3.2018

Žádost L.L. o uzavření smlouvy o nájmu bytu ve veřejném zájmu (*pdf, 19.42 KB)

č. usnesení: 0244/8/R/2018  |  6.3.2018

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s V.N. a J.N. - 3. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.6 KB)

č. usnesení: 0242/8/R/2018  |  6.3.2018

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s H.V. – nový nájem bytu (*pdf, 22.16 KB)

č. usnesení: 0241/8/R/2018  |  6.3.2018

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s H.T. - 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.5 KB)

č. usnesení: 0240/8/R/2018  |  6.3.2018

Opakovaná žádost Z.M. o uzavření smlouvy o nájmu bytu (*pdf, 20.24 KB)

č. usnesení: 0239/8/R/2018  |  6.3.2018

Zúžení osob nájmu bytu na V.J. (*pdf, 20.05 KB)

č. usnesení: 0238/8/R/2018  |  6.3.2018

Zúžení osob nájmu bytu na V.D. (*pdf, 19.45 KB)

č. usnesení: 0237/8/R/2018  |  6.3.2018

Uzavření smlouvy o nájmu bytu se Z.H. - 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.68 KB)

č. usnesení: 0236/8/R/2018  |  6.3.2018

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s O.K. - 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.43 KB)

č. usnesení: 0235/8/R/2018  |  6.3.2018

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s N.G. - 3. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.83 KB)

č. usnesení: 0234/8/R/2018  |  6.3.2018

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M.H. ve veřejném zájmu - 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.63 KB)

č. usnesení: 0233/8/R/2018  |  6.3.2018

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.K. ve veřejném zájmu – 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.53 KB)

č. usnesení: 0232/8/R/2018  |  6.3.2018

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s D.B.– 5.prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.6 KB)

č. usnesení: 0231/8/R/2018  |  6.3.2018

Prodej bytové jednotky č. 736/64 v k.ú. Háje dle platných Zásad prodeje bytů v majetku hl. m. Prahy, svěřených MČ Praha 11 (*pdf, 22.54 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0230/8/R/2018  |  6.3.2018

Schválení objednávky JMM a.s. č. OBJ16/1405 (*pdf, 19.28 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0229/8/R/2018  |  6.3.2018

Prominutí poplatku z prodlení pana M.B. (*pdf, 19.71 KB)

č. usnesení: 0225/8/R/2018  |  6.3.2018

Regenerace části vnitrobloku ul. Ke Kateřinkám, Modletická (*pdf, 20.51 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0220/8/R/2018  |  6.3.2018

Poskytnutí souhlasu zřizovatele k přijetí daru příspěvkovou organizací MŠ Hroncova (*pdf, 21.3 KB)

č. usnesení: 0216/8/R/2018  |  6.3.2018

Podstatné náležitosti smlouvy o zajištění a organizaci Farmářských trhů 2018 (*pdf, 21.11 KB)

č. usnesení: 0215/8/R/2018  |  6.3.2018

Oceňování pracovníků školství MŠ a ZŠ Praha 11 (*pdf, 19.25 KB)

č. usnesení: 0214/8/R/2018  |  6.3.2018

Dotační program pro oblast kultury na rok 2018 - 1. kolo (*pdf, 19.73 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0213/8/R/2018  |  6.3.2018

Dotační program pro oblast sportu a volného času na rok 2018 - I. kolo (*pdf, 20.37 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0212/7/R/2018  |  26.2.2018

Revokace usnesení č. 0002/36/Z/2018 - přehled herních prostor na území MČ Praha 11 (*pdf, 19.07 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0211/7/R/2018  |  26.2.2018

Souhlas s projektem revitalizace multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140 (Sandra) (*pdf, 18.91 KB)

č. usnesení: 0208/6/R/2018  |  20.2.2018

PD přestavby části objektu Vejvanovského 1610 pro účely provozu sociální služby Domov pro seniory (*pdf, 21.54 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0206/6/R/2018  |  20.2.2018

Schválení objednávky OŽP - údržba zeleně a úklid veřejných ploch a dětských hřišť v březnu 2018 (*pdf, 18.96 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0205/6/R/2018  |  20.2.2018

Žádost J.K. o výměnu bytu (*pdf, 20.41 KB)

č. usnesení: 0204/6/R/2018  |  20.2.2018

Podstatné body zasedání shromáždění vlastníků jednotek Ke Kateřinkám 1392 (*pdf, 19.47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0203/6/R/2018  |  20.2.2018

Pověření neuvolněného člena RMČ (*pdf, 18.6 KB)

č. usnesení: 0202/6/R/2018  |  20.2.2018

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 5 v k. ú. Chodov k umístění zařízení staveniště pro spol. Splavná s.r.o. (*pdf, 19.25 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0199/6/R/2018  |  20.2.2018

Záměr pronájmu garážového stání č. 10 v objektu Petýrkova čp. 2254, Praha 4 (*pdf, 19.73 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0194/6/R/2018  |  20.2.2018

Poskytnutí souhlasu zřizovatele k přijetí daru příspěvkovou organizací ZŠ Mendelova (*pdf, 21.15 KB)

č. usnesení: 0193/6/R/2018  |  20.2.2018

Naplněnost prvních ročníků v ZŠ, které zřizuje MČ Praha 11, pro šk. rok 2018/19 (*pdf, 21.33 KB)

č. usnesení: 0191/6/R/2018  |  20.2.2018

Redakční rada Klíče - změna (*pdf, 18.72 KB)

č. usnesení: 0190/6/R/2018  |  20.2.2018

Podnět na úpravu ÚPn č. 12/2017, ukončení pořizování (*pdf, 20.69 KB)

č. usnesení: 0189/6/R/2018  |  20.2.2018

Návrh zadání změn ÚPn vlny 12 - změna č. Z 3141/12 (*pdf, 19.32 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0188/6/R/2018  |  20.2.2018

Vyjádření ke směně pozemků mezi ČR - Česká pošta s.p. a HMP (*pdf, 20.58 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0187/6/R/2018  |  20.2.2018

Bytový dům se zdravotnickým provozem, ul. Zdiměřická - upravená dokumentace (*pdf, 19.67 KB)

č. usnesení: 0185/6/R/2018  |  20.2.2018

Schválení objednávky OŽP č. 2018/0195 - správa parku u Chodovské tvrze (*pdf, 19.03 KB)

č. usnesení: 0184/6/R/2018  |  20.2.2018

Likvidace hmotného majetku (*pdf, 20.63 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0183/6/R/2018  |  20.2.2018

Změny směrnice S 2017/09 Bezpečnostní politika ISVS (*pdf, 19.33 KB)

Přílohy usnesení:
7.12.2005 14:07:54 | přečteno 8900929x | Bc. David Salát

Navigace

 
load