Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28653

č. usnesení: 0466/23/R/2023  |  18.5.2023

Pověření člena zastupitelstva (*pdf, 13.22 KB)

č. usnesení: 0459/23/R/2023  |  18.5.2023

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2709 v k. ú. Chodov pro restauraci Řízkovna & Pizzerie Jižní Město (*pdf, 13.67 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0457/23/R/2023  |  18.5.2023

Uzavření dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení (*pdf, 13.55 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0456/23/R/2023  |  18.5.2023

Hlasování společenství vlastníků jednotek Modletická č. p. 1390 (*pdf, 13.59 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0455/23/R/2023  |  18.5.2023

Hlasování společenství vlastníků jednotek Křejpského č. p. 1512-1513-1514 (*pdf, 13.64 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0454/23/R/2023  |  18.5.2023

Hlasování společenství vlastníků jednotek Bajkonurská č. p. 736 formou per rollam (*pdf, 14.06 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0453/23/R/2023  |  18.5.2023

Dotační program městské části Praha 11 v sociální oblasti na rok 2023 (*pdf, 13.45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0452/23/R/2023  |  18.5.2023

Dotační program městské části Praha 11 v oblasti zdravotnictví na rok 2023 (*pdf, 13.42 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0451/23/R/2023  |  18.5.2023

Dotační program městské části Praha 11 v oblasti protidrogové politiky na rok 2023 (*pdf, 13.45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0449/23/R/2023  |  18.5.2023

Změny směrnice S 01 Organizační řád (*pdf, 13.08 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0446/23/R/2023  |  18.5.2023

Rozpočtové opatření č. 40/23 - zvýšení rozpočtu o dotaci na projekt Integrace cizinců v MČ Praha 11 (*pdf, 14.74 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0441/22/R/2023  |  11.5.2023

Záměr pronájmu jednotky č. 1390/501 - nebytových prostor č. 1390-01 v domě v ulici Modletická, čp. 1390, Praha 4 (*pdf, 13.4 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0438/22/R/2023  |  11.5.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s M.S. (*pdf, 15.58 KB)

č. usnesení: 0437/22/R/2023  |  11.5.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s M.M. a M.M. (*pdf, 15.56 KB)

č. usnesení: 0436/22/R/2023  |  11.5.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s M.G. (*pdf, 15.61 KB)

č. usnesení: 0435/22/R/2023  |  11.5.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s J.H. a I.H. (*pdf, 15.54 KB)

č. usnesení: 0434/22/R/2023  |  11.5.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s V.B. (*pdf, 15.54 KB)

č. usnesení: 0433/22/R/2023  |  11.5.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s P.B. (*pdf, 15.44 KB)

č. usnesení: 0432/22/R/2023  |  11.5.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s M.F. - 3. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.34 KB)

č. usnesení: 0431/22/R/2023  |  11.5.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s M.B. (*pdf, 15.44 KB)

č. usnesení: 0430/22/R/2023  |  11.5.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s F.H. (*pdf, 15.35 KB)

č. usnesení: 0429/22/R/2023  |  11.5.2023

Jmenování vedoucího Odboru správy majetku Úřadu MČ Praha 11 (*pdf, 12.69 KB)

č. usnesení: 0426/22/R/2023  |  11.5.2023

Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací (MŠ a ZŠ) za rok 2022 (*pdf, 12.61 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0422/21/R/2023  |  4.5.2023

Finanční výbor - rezignace předsedy (*pdf, 13.17 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0421/21/R/2023  |  4.5.2023

Komise pro energetiku, technologie a inovace - rezignace člena (*pdf, 12.23 KB)

č. usnesení: 0420/21/R/2023  |  4.5.2023

Rezignace Ing. Ladislava Kosa na mandát člena Zastupitelstva MČ Praha 11 (*pdf, 13.17 KB)

č. usnesení: 0418/21/R/2023  |  4.5.2023

Hlasování společenství vlastníků jednotek Modletická č. p. 1388 formou per rollam (*pdf, 13.82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0417/21/R/2023  |  4.5.2023

Skončení nájmu bytu s L.B. dohodou (*pdf, 13.82 KB)

č. usnesení: 0412/21/R/2023  |  4.5.2023

Záměr změny nájemní smlouvy o nájmu garážového stání č. 69 v objektu v ulici Petýrkova, čp. 2254, Praha 4 (*pdf, 14.14 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0410/21/R/2023  |  4.5.2023

Záměr pronájmu jednotky č. 1390/503 - nebytových prostor č. 1390-03 v domě v ulici Modletická, čp. 1390, Praha 4 (*pdf, 14.64 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0409/21/R/2023  |  4.5.2023

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 687 v k. ú. Háje pro společnost IL PRECISO Invest s. r. o. (*pdf, 13.68 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0404/21/R/2023  |  4.5.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s Z. K. ze sociálních důvodů - 8. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.57 KB)

č. usnesení: 0402/21/R/2023  |  4.5.2023

Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy, kterou se omezuje spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích (*pdf, 13.1 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0401/21/R/2023  |  4.5.2023

Změny směrnice S 2012/01 inventarizace majetku a závazků (*pdf, 13.14 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0395/21/R/2023  |  4.5.2023

Rozpočtové opatření č. 35/23 - zvýšení rozpočtu o dotaci na výkon sociální práce (*pdf, 13.28 KB)

č. usnesení: 0393/20/R/2023  |  27.4.2023

Poskytnutí souhlasu zřizovatele k přijetí darů příspěvkovou organizací ZŠ Campanus (*pdf, 15.1 KB)

č. usnesení: 0392/20/R/2023  |  27.4.2023

Výběr banky za účelem založení 10 nových municipálních kont, podpis smluv (*pdf, 13.97 KB)

č. usnesení: 0391/20/R/2023  |  27.4.2023

Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo SM2300000232 (*pdf, 13.47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0390/20/R/2023  |  27.4.2023

Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo SM2300000062 (*pdf, 13.8 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0389/20/R/2023  |  27.4.2023

Hlasování společenství vlastníků jednotek Tererova č. p. 1551 (*pdf, 13.62 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0386/20/R/2023  |  27.4.2023

Výmaz zástavního práva na BJ č. 534/44 (*pdf, 15.03 KB)

č. usnesení: 0385/20/R/2023  |  27.4.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M.S. ve veřejném zájmu – 1. nájem bytu (*pdf, 14.06 KB)

č. usnesení: 0384/20/R/2023  |  27.4.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s K.Š. ve veřejném zájmu – 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.57 KB)

č. usnesení: 0383/20/R/2023  |  27.4.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu se S.D. ve veřejném zájmu - 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.47 KB)

č. usnesení: 0382/20/R/2023  |  27.4.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s P.B. ve veřejném zájmu - 7. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.72 KB)

č. usnesení: 0381/20/R/2023  |  27.4.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s P.B ve veřejném zájmu - 3. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.47 KB)

č. usnesení: 0380/20/R/2023  |  27.4.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.K. - 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.26 KB)

č. usnesení: 0379/20/R/2023  |  27.4.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.H. ve veřejném zájmu - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.46 KB)

č. usnesení: 0378/20/R/2023  |  27.4.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.H. - 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.24 KB)

č. usnesení: 0377/20/R/2023  |  27.4.2023

Úprava počtu prvních tříd v základních školách, které zřizuje MČ Praha 11 (*pdf, 14.58 KB)

č. usnesení: 0375/20/R/2023  |  27.4.2023

Odměny ředitelům mateřských a základních škol MČ Praha 11 za rok 2022 (*pdf, 14.44 KB)

č. usnesení: 0371/20/R/2023  |  27.4.2023

Změna směrnice S 2020/02 Publikování a katalogizace otevřených dat MČ Praha 11 a publikační plán pro rok 2023 (*pdf, 13.4 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0370/20/R/2023  |  27.4.2023

Změny směrnice S 2020/03 Nájem a podnájem bytů v majetku hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 11 (*pdf, 12.97 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0369/20/R/2023  |  27.4.2023

Změny směrnice S 01 Organizační řád (*pdf, 13.05 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0368/20/R/2023  |  27.4.2023

Změny směrnice S 2023/01 Podpisový řád (*pdf, 13.12 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0367/20/R/2023  |  27.4.2023

Působnost členů Rady městské části Praha 11 - revokace usnesení RMČ č. 1324/56/R/2022 (*pdf, 12.85 KB)

Přílohy usnesení:
Vytvořeno 7.12.2005 14:07:54 | přečteno 9845726x | Ing. David Salát
load