Na obsah stránky

ENDE
 

Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 21047

č. usnesení: 0675/23/R/2017  |  13.6.2017

Petice proti výstavbě zimního stadionu v areálu ZŠ Ke Kateřinkám (*pdf, 19.04 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0674/23/R/2017  |  13.6.2017

Udělení plné moci a souhlasu vlastníka pro SVJ Láskova čp. 1810-1811-1812 (*pdf, 19.45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0673/23/R/2017  |  13.6.2017

Zpracování projektové dokumentace - řešení parkování v ul. Brechtova, Praha 4 (*pdf, 19.17 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0671/23/R/2017  |  13.6.2017

Projektová dokumentace revitalizace vnitrobloku Stříbrského - Cyprichova - Sulanského, Praha 11 (*pdf, 19.15 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0670/23/R/2017  |  13.6.2017

Podstatné body shromáždění vlastníků jednotek SVJ Křejpského 1502 (*pdf, 19.22 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0669/23/R/2017  |  13.6.2017

Podstatné body shromáždění vlastníků jednotek SVJ Brandlova 1383-1384-1385 (*pdf, 19.4 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0668/23/R/2017  |  13.6.2017

Podstatné body shromáždění vlastníků jednotek SVJ Bachova 1566/7 (*pdf, 19.1 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0667/23/R/2017  |  13.6.2017

Korespondenční hlasování SVJ Steinerova 735 (*pdf, 19.14 KB)

č. usnesení: 0665/23/R/2017  |  13.6.2017

Záměr pronájmu nebytových prostor č. 2013-04 v domě Filipova, čp. 2013, Praha 4 (*pdf, 20.15 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0664/23/R/2017  |  13.6.2017

Schválení objednávky JMM a.s. č. OBJ16/800 (*pdf, 19.15 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0663/23/R/2017  |  13.6.2017

Schválení objednávky č.2017/0632 - vypracování znaleckých posudků na prodej dvou bytů obsazených nájemci (*pdf, 20.8 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0662/23/R/2017  |  13.6.2017

Skončení nájmu bytu s L.K. a D.K. dohodou (*pdf, 19.21 KB)

č. usnesení: 0661/23/R/2017  |  13.6.2017

Záměr prodeje dvou bytů oprávněným nájemcům dle platných Zásad (*pdf, 19.46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0660/23/R/2017  |  13.6.2017

Nákup osobního automobilu (*pdf, 20.49 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0657/23/R/2017  |  13.6.2017

Svěření pozemku v k. ú. Háje - zeleň ve vnitrobloku Mejstříkova, Hlavatého a K Milíčovu (*pdf, 19.82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0655/23/R/2017  |  13.6.2017

Pořízení územní studie na území v okolí stanice metra Roztyly (*pdf, 19.7 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0654/23/R/2017  |  13.6.2017

Záměr pronájmu částí pozemků v k. ú. Chodov k umístění zařízení staveniště pro spol. TERMONTA PRAHA a.s. (*pdf, 19.32 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0651/23/R/2017  |  13.6.2017

Podstatné náležitosti dohody o provedení stavby, stavebník Medifin a.s., IČ 62416804 (*pdf, 22.55 KB)

č. usnesení: 0649/23/R/2017  |  13.6.2017

Záměr pronájmu části pochozí plochy objektu Opatovská, čp. 874, Praha 4, uživatel Ruslan Rusu, IČ 75485681 (*pdf, 20.07 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0648/23/R/2017  |  13.6.2017

Záměr pronájmu části pochozí plochy objektu Opatovská, čp. 874, Praha 4, uživatel Alexei Rusu, IČ 04030265 (*pdf, 20.01 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0647/23/R/2017  |  13.6.2017

Záměr pronájmu části plochy pochozí zóny v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4, zájemce JUDITA HALVOVÁ, IČ 64417441 (*pdf, 20.42 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0644/23/R/2017  |  13.6.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s Z.K. (*pdf, 21.81 KB)

č. usnesení: 0643/23/R/2017  |  13.6.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s Z.A. a B.A. (*pdf, 21.82 KB)

č. usnesení: 0642/23/R/2017  |  13.6.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s M.R. (*pdf, 21.95 KB)

č. usnesení: 0641/23/R/2017  |  13.6.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s M.P. (*pdf, 21.8 KB)

č. usnesení: 0640/23/R/2017  |  13.6.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s K.H. a N.H. (*pdf, 21.82 KB)

č. usnesení: 0639/23/R/2017  |  13.6.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s J.Š. (*pdf, 21.84 KB)

č. usnesení: 0638/23/R/2017  |  13.6.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s D.J. (*pdf, 21.81 KB)

č. usnesení: 0637/23/R/2017  |  13.6.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s B.V. (*pdf, 21.8 KB)

č. usnesení: 0636/23/R/2017  |  13.6.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s A.R. (*pdf, 21.8 KB)

č. usnesení: 0635/23/R/2017  |  13.6.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s Z.G. ve veřejném zájmu - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.86 KB)

č. usnesení: 0634/23/R/2017  |  13.6.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu M.B. a L.B. - 10. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.75 KB)

č. usnesení: 0633/23/R/2017  |  13.6.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.H. – nový nájem bytu (*pdf, 22.24 KB)

č. usnesení: 0632/23/R/2017  |  13.6.2017

Schválení podstatných náležitostí kupní smlouvy č. SM1700000526 (*pdf, 20.92 KB)

č. usnesení: 0631/23/R/2017  |  13.6.2017

Změny Jednacího řádu komisí rady městské části Praha 11 (*pdf, 18.95 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0630/23/R/2017  |  13.6.2017

Změny směrnice S 2012/04 O oběhu a přezkušování účetních dokladů (*pdf, 19.05 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0629/23/R/2017  |  13.6.2017

Změny směrnice S 2010/03 Postup při provádění pokladních operací (*pdf, 19.24 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0628/23/R/2017  |  13.6.2017

Změny směrnice S 2009/05 Kontrolní řád (*pdf, 19.45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0627/23/R/2017  |  13.6.2017

Změny směrnice S 01 Organizační řád (*pdf, 18.99 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0626/23/R/2017  |  13.6.2017

Změny organizační struktury Úřadu městské části Praha 11 (*pdf, 19.42 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0624/23/R/2017  |  13.6.2017

Komise pro výchovu a vzdělávání - změna náplně (*pdf, 18.57 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0623/23/R/2017  |  13.6.2017

Komise pro správu majetku - změna (*pdf, 18.43 KB)

č. usnesení: 0622/23/R/2017  |  13.6.2017

Bezpečnostní komise - změna (*pdf, 18.66 KB)

č. usnesení: 0621/23/R/2017  |  13.6.2017

Uzavření smlouvy o provedení exekuce s EÚ Praha 6 - JUDr. Jablonskou (*pdf, 20.35 KB)

č. usnesení: 0620/23/R/2017  |  13.6.2017

Forenzní audit Jihoměstské sociální a.s. (*pdf, 19.99 KB)

č. usnesení: 0619/23/R/2017  |  13.6.2017

Uložení odvodu z investičního fondu ZŠ K Milíčovu 674 (*pdf, 19.84 KB)

č. usnesení: 0609/21/R/2017  |  30.5.2017

Návrh programu 30. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 dne 8.6. 2017 (*pdf, 18.84 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0608/21/R/2017  |  30.5.2017

Žádost o mimořádnou dotaci v oblasti sportu a volného času na rok 2017 - Sokol Chodov, z.s. (*pdf, 20.06 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0606/21/R/2017  |  30.5.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s V.Š. - 3. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.46 KB)

č. usnesení: 0605/21/R/2017  |  30.5.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s Š.Z. ve veřejném zájmu – 3. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.4 KB)

č. usnesení: 0604/21/R/2017  |  30.5.2017

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s R.P. - 4. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.48 KB)

č. usnesení: 0602/21/R/2017  |  30.5.2017

Přechod nájmu bytu na M.B. (*pdf, 19.8 KB)

č. usnesení: 0601/21/R/2017  |  30.5.2017

Splátková dohoda nad 18 splátek s panem R.G. (*pdf, 19.76 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0598/21/R/2017  |  30.5.2017

Změna Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 11 (*pdf, 19.2 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0597/21/R/2017  |  30.5.2017

Veřejná zakázka - Rekonstrukce pavilonu E – tělocvičen ZŠ k Milíčovu 674, Praha 4 (*pdf, 21.46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0595/21/R/2017  |  30.5.2017

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2709 v k. ú. Chodov právnické osobě (*pdf, 19.14 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0580/21/R/2017  |  30.5.2017

Výpověď z nájmu bytu paní M.F. (*pdf, 19.28 KB)

č. usnesení: 0579/21/R/2017  |  30.5.2017

Výpověď z nájmu bytu paní A.P. (*pdf, 19.27 KB)

č. usnesení: 0578/21/R/2017  |  30.5.2017

Mediační řízení - Opatovská 874 (*pdf, 19.69 KB)

č. usnesení: 0577/21/R/2017  |  30.5.2017

Podstatné body shromáždění vlastníků jednotek Bachova 1568 (*pdf, 19.08 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0576/21/R/2017  |  30.5.2017

Dodatečné izolace a odvodnění objektů Vidimova č.p. 1324 a 1325, Praha 4 - Chodov (*pdf, 21.12 KB)

7.12.2005 14:07:54 | přečteno 8878919x | Bc. David Salát

Navigace

 
load