Sportovní komise

předseda:

 • Bc. Ondřej Vojta

místopředseda:

 • Martina Schikorová

členové:

 • Alžběta Benýšek
 • Andrea Lodinová, DiS. (fotbal)
 • Ondřej Neuman (florbal)
 • Ing. Daniel Holý (gymnastika)
 • Robert Kysela (tanec)
 • Matěj Řezníček (lakros)
 • JUDr. Petr Krátký (Sokol)
 • Bc. Petr Maťák, MSc., DiS. (fitness)
 • Mgr. Jiří Vaněk (bojové sporty)
 • Adriana Dvořáková (atletika)
 • Martina Maršíková (stolní tenis, ping-pong)

tajemník:

Náplň činnosti:

 • Příprava podkladů, analýz, návrhů apod. sloužících při vytváření koncepcí a metodiky v oblasti sportu, tělovýchovy a volného času na území MČ Praha 11

 • Vyhodnocování aktuálních informací o vývoji a situaci v oblasti sportu, tělovýchovy a volného času a jejich poskytování RMČ

 • Předkládání návrhů na řešení problémů v oblasti sportu, tělovýchovy a volného času

 • Pomoc při zabezpečování propagace v oblasti sportu, tělovýchovy a volného času

 • Projednávání návrhů, podnětů a stížností občanů týkajících se sportu a volného času, pokud se na komisi přímo obrátí

 • Pomoc s koordinací akcí v oblasti sportu, tělovýchovy a volného času

 • Vyhledávání sponzorů a oblastí pro sponzorské aktivity

 • Vyhledávání dobrovolných pracovníků v oblasti sportu, tělovýchovy a volného času

 • Posuzování projektů a podílení se na přípravě a vyhlášení grantových programů

 • Sledování možnosti získávání finančních prostředků od vládních i nevládních organizací

 • Projednávání a posuzování:
  – žádostí o dotace pro oblast sportu a volného času v rámci MČ Praha 11
  – návrhu rozpočtu oddílu 034
  – využití finančních prostředků z VHP

 • Propagace nových a netradičních sportovních činností na JM

 • Tajemník komise je povinen:
  a) sledovat úkoly vyplývající z RMČ, ZMČ, PV
  b) zabezpečit projednání úkolů v komisi
  c) sledovat splnění úkolů
  d) uvádět informace o úkolech do zápisu ze zasedání komise 


Zápisy komise

Zápisy této komise najdete zde.

Vytvořeno 27.1.2023 8:41:05 - aktualizováno 30.1.2023 9:56:25 | přečteno 9880x | Ivana Dudová
load