Sociální a zdravotní komise

předseda:

 • prof., MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA

místopředseda:

 • Mgr. Daniela Rohde

členové:

 • MUDr. Petra Mžourková
 • Alžběta Šafránková
 • Bc. Ingrid Langová
 • Ing. Radka Soukupová
 • MUDr. Petr Křiváček, MBA
 • Petr Sýkora
 • Mgr. et Mgr. Jitka Klánová

tajemník:

Náplň činnosti:

 • Zabezpečování aktuálních informací, návrhů a podkladů z oblasti sociální, zdravotní a protidrogové pro rozhodování RMČ;

 • vyhodnocování aktuálních informací a iniciativních návrhů z oblasti sociální, zdravotní a protidrogové v regionu MČ Praha 11 a navrhování záměrů dalšího řešení ve prospěch občanů MČ, případně připravování podkladů pro rozhodování RMČ;

 • posuzování plánovaných investičních záměrů v oblasti sociální, zdravotní a protidrogové;

 • posuzování pololetních výstupů Jihoměstské sociální a. s.;

 • posuzování návrhu rozpočtu v kapitolách týkajících se oblasti sociální, zdravotní a protidrogové;

 • posuzování žádostí o dotace v oblasti zdravotní, sociální a protidrogové, navrhování výše příspěvku na jednotlivé projekty a doporučování jejich předkladu RMČ (formou zápisu z jednání komise);

 • posuzování a doporučování RMČ zájemců o pronájem nebytových prostor určených

 • pro zdravotnictví v objektech svěřených MČ Praha 11 (formou zápisu z jednání komise);

 • stanovování obecné výše základního měsíčního nájemného pro byty ze sociálních důvodů pro daný kalendářní rok;

 • navrhování výše základního měsíčního nájemného pro konkrétní byty ze sociálních důvodů;

 • navrhování konkrétních nájemců a vlastního nájmu bytu ze sociálních důvodů na dobu určitou jednoho roku;

 • navrhování prodloužení, změny doby nájmu bytu a výše základního měsíčního nájemného pro byty ze sociálních důvodů;

 • v případě neplnění smluvních závazků nájemce vůči pronajímateli navrhování výpovědi z nájmu bytu ze sociálních důvodů. 


Zápisy komise

Zápisy této komise najdete zde.

Vytvořeno 13.3.2019 11:04:09 - aktualizováno 23.1.2023 10:30:47 | přečteno 9542x | Ivana Dudová
load