Na obsah stránky

Jazyk:
 

Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny

předseda:

členové:

tajemník: 


Náplň činnosti:

Komise pro výchovu a vzdělávání je poradním orgánem RMČ Prahy 11 a věnuje se zejména následujícím aktivitám:

 • Příprava návrhů sloužících při vytváření koncepcí a metodiky v oblasti výchovy a vzdělávání na území MČ Praha 11.
 • Předkládání kvalifikovaných stanovisek k záměrům v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Vyjadřování se k aktuálním informacím a podkladům pro rozhodování RMČ.
 • Předkládání návrhů na zlepšení v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Projednávání návrhů na personální změny ve vedení ZŠ a MŠ.
 • Projednávání návrhů, podnětů a stížností občanů a školské veřejnosti, pokud se na komisi přímo obrátí.
 • Vyhodnocování podkladů pro přidělování bytů ve veřejném zájmu pro zaměstnance školských zařízení. Předkládání návrhů na přidělování bytů pracovníkům ve školství k projednání v RMČ.
 • Poskytování stanovisek k pronájmům nebytových prostor ve školských objektech, případně celých objektů a pozemků.
 • Předkládání stanovisek ke stavebním záměrům a rekonstrukcím školních budov.
 • Předkládání vyjádření k finančním i jiným požadavkům škol.
 • Projednávání návrhu rozpočtu MČ – oddíl 31, 32 Vzdělávání a školské služby.
 • Sledování efektivity vynakládání finančních prostředků do školských zařízení (dotace a granty).
 • Tajemník komise je povinen:
 • sledovat úkoly vyplývající z RMČ, ZMČ, PV
 • zabezpečit projednání úkolů v komisi
 • sledovat splnění úkolů
 • uvádět informace o úkolech do zápisu ze zasedání komise 

Termíny jednání komise na rok 2022 

Uvedené termíny nemusejí být vždy využity


měsíc datum den místo, čas poznámky pozvánky 
leden 24.1.2022 PO jednání komise je formou MS Teams jednání bylo zrušeno .
únor 28.2.2022 PO jednání komise je formou MS Teams
březen 28.3.2022 PO jednání komise je formou MS Teams .
duben 25.4.2022 PO jednání komise je formou MS Teams .  
květen 30.5.2022 PO jednání komise je formou MS Teams .  
červen 20.6.2022 PO jednání komise je formou MS Teams . .
červenec       prázdniny  
srpen       prázdniny  
září . . . . .
říjen . . . .
listopad . . . .
prosinec . . . . .

 

Zápisy komise

Zápisy této komise najdete zde.

10.4.2019 10:13:44 | přečteno 1978x | Ivana Dudová

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
Oznámení o konání 25. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Sportovní komise
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load