Na obsah stránky

ENDE

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo: A A A
Vyhledávání
 

Komise pro správu majetku

předseda:

 • Mgr. Jan Stárek

členové:

 • Ing. Luboš Převorovský
 • Ing. Lubomír Kmoch
 • Milan Kail
 • Mgr. Jan Neumann
 • Jan Navrátil
 • Ladislav Horák

tajemník:

 • Mgr. Petra Hromasová - zaměstnanec ÚMČ Praha 11, OMP, l. 268

Náplň činnosti:

 • projednává návrhy a podává RMČ návrhy na řešení (v kompetenci OMP a OSM):
  – na pronájem a výpůjčky nebytových prostor v bytových a nebytových objektech a bytových a nebytových objektů ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených MČ Praha 11 pro účely reklamy a k umístění různých technických zařízení, které jsou delší než 3 měsíce
  – žádostí na změny nájemní či výpůjční smlouvy (např. snížení nájemného, změna sortimentu, rozšíření činnosti, přechod nájmu na jiný subjekt, změnu doby nájmu, prodloužení nájmu, změna účelu nájmu, atd.)
  – žádosti MČ Praha 11 na svěření nemovitého majetku od hl. m. Prahy do správy MČ Praha 11
  – na regeneraci bytových a nebytových objektů ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy MČ Praha 11
 • spolupodílí se na kontrole a řešení problematiky správních firem
 • projednává podněty a návrhy týkající se zkvalitnění způsobu řízení správy majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeného MČ Praha 11
 • podílí se na tvorbě a kontrole VHČ
 • projednává případné stížnosti a podněty, týkající se správy a hospodaření s majetkem ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeného MČ Praha 11
 • projednává případné návrhy změn směrnic ÚMČ Praha 11, týkající se nakládání s nemovitým majetkem hl.m. Prahy, svěřeného do správy MČ Praha 11
 • vykonává povinnosti komise pro hodnocení nabídek ve vztahu k pronájmům nemovitostí a nebytových prostor v kompetenci OMP a zpracovává doporučení pro RMČ, pokud RMČ nebyla k jednotlivému případu vytvořena speciální ad hoc komise
 • veškerou činnost, která je spojená s otevíráním obálek, zejména kontrola neporušenosti obálek, její správné označení, doručení do uvedeného data a hodiny do podatelny ÚMČ
 • otázky k projednání v komisi předkládají jednotlivé odbory tajemníkovi komise a jednání komise se zúčastní odpovědný pracovník odboru

Zápisy komise

Zápisy této komise najdete zde.

16.11.2010 13:00:35 - aktualizováno 13.2.2017 11:39:03 | přečteno 7263x | Ivana Dudová

Navigace

 
load