Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Komise pro správu majetku a podporu podnikání

předseda:

 • Jan Navrátil

členové:

 • Ing. Oldřich Balík - baliko@praha11.cz
 • Mgr. Tomáš Jileček
 • Ing., Mgr. Lubomír Kmoch, MBA - lubomir.kmoch@seznam.cz +420 737 188 886
 • Ondřej Nováček
 • Radek Šimon
 • Václav Závorka
 • Ing. Miroslava Kudlíková
 • Mag. Martin Muzikant, Ph.D.
 • Lukáš Hübner
 • Marek Milaberský

tajemník:

Náplň činnosti:

 • projednává návrhy a podává RMČ návrhy na řešení (v kompetenci OMP a OSM):

  - na pronájem a výpůjčky nebytových prostor v bytových a nebytových objektech a bytových a nebytových objektů ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených MČ Praha 11 pro účely reklamy a k umístění různých technických zařízení, které jsou delší než 3 měsíce

  - žádostí na změny nájemní či výpůjční smlouvy (např. snížení nájemného, změna sortimentu, rozšíření činnosti, přechod nájmu na jiný subjekt, změnu doby nájmu, prodloužení nájmu, změna účelu nájmu, atd.)

  - žádosti MČ Praha 11 na svěření nemovitého majetku od hl. m. Prahy do správy MČ Praha 11

  - na regeneraci bytových a nebytových objektů ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy MČ Praha 11

 • spolupodílí se na kontrole a řešení problematiky správních firem

 • projednává podněty a návrhy týkající se zkvalitnění způsobu řízení správy majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeného MČ Praha 11

 • podílí se na tvorbě a kontrole VHČ

 • projednává případné stížnosti a podněty, týkající se správy a hospodaření s majetkem ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeného MČ Praha 11

 • projednává případné návrhy změn směrnic ÚMČ Praha 11, týkající se nakládání s nemovitým majetkem hl.m. Prahy, svěřeného do správy MČ Praha 11

 • vykonává povinnosti komise pro hodnocení nabídek ve vztahu k pronájmům nemovitostí a nebytových prostor v kompetenci OMP a zpracovává doporučení pro RMČ, pokud RMČ nebyla k jednotlivému případu vytvořena speciální ad hoc komise

 • veškerou činnost, která je spojená s otevíráním obálek, zejména kontrola neporušenosti obálek, její správné označení, doručení do uvedeného data a hodiny do podatelny ÚMČ,

 • otázky k projednání v komisi předkládají jednotlivé odbory tajemníkovi komise a jednání komise se zúčastní odpovědný pracovník odboru.

Termíny jednání komise na rok 2021 - komise jedná dle potřeby:


6. jednání 
měsíc datum den místo, čas poznámkypozvánky 
leden 19.1.2021 ÚT Ocelíkova 672/1, zasedací místnost "A" - 17:00  1. jednání 
únor 9.2.2021 ÚT  Ocelíkova 672/1, zasedací místnost "C" - 17:00 jednání je neveřejné 2. jednání 
březen 9.3.2021 ÚT  Ocelíkova 672/1, zasedací místnost "C" - 17:00  jednání je neveřejné3. jednání 
duben 7.4.2021  ST  Ocelíkova 672/1, zasedací místnost "KLUB" - 17:30  jednání je neveřejné 4. jednání 
květen 12.5.2021 ST  Ocelíkova 672/1, zasedací místnost "A" - 17:30  5. jednání 
červen 16.6.2021 ST  Ocelíkova 672/1, zasedací místnost "KLUB" - 17:006. jednání 
červenec       prázdniny  
srpen       prázdniny  
září 1.9.2021 ST  Ocelíkova 672/1, zasedací místnost "A" - 17:00 7. jednání 
říjen 6.10.2021 ST Ocelíkova 672/1, zasedací místnost "A" - 17:00  8. jednání 
listopad 10.11.2021 ST 
Ocelíkova 672/1, zasedací místnost "A" - 17:00  9. jednání 
prosinec     

Zápisy komise

Zápisy této komise najdete zde.

13.3.2019 11:08:32 | přečteno 8624x | Ivana Dudová

Kalendář akcí >

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel
Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Dopravní komise
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
Jedenáctého na „Jedenáctce“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální a zdravotní komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro likvidaci majetku
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Vzpomínka na Václava Vačkáře
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bezpečnostní komise
Bylo nebylo – Toymachine
Michal Foltýn: Houslový recitál
Jan Budař a piáno
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Tajemství jabloně
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load